суботу, 31 серпня 2019 р.

Висотна поясність Кримських гір

Крим лежить у межах Приазовеько-Чорноморської степової геоботанічної підпровінцїї та Гірсько-Кримської геоботанічної підпровінції. Ділянки природної рослинності збереглися лише на заповідних територіях і об’єктах, а також у гірській частині. Площа лісів становить 309 тис. га. Це свідчить про його високу лісистість, яка сягає 32 %. У Гірському Криму вирізняють понад 40 типів лісу в різних типах лісорослинних умов.
На схилах гір переважають діброви (64 % площі лісів; дуб пухнастий, звичайний, скельний), букові (14,7 %), грабові (6,3 %), серед хвойних порід (7,2 %) переважають сосна кримська (Палласа) і сосна звичайна. М’яколистяні й чагарники займають 3,6 % площі лісів.
На північному макросхилі Гірського Криму розвинулися пояси:
                 лісостеповий (до 350 м);
                 дубові ліси (350-700 м);
                 букові і грабово-букові ліси (500-700 - до 1 300 м);
                 яйлинські сухі степи (понад 1 300 м).
На південному:
                 приморські чагарники та ялівцево-дубові ліси (до 300-400 м);
                 ліси із сосни кримської (400-900 м);
                 грабово-буково-соснові ліси (від 900 м — до брівки яйл).
Верхній рослинний пояс утворюють яйлинські лучні степи.
Рівнинний Крим і Керченський півострів займають степи, значна частина яких розорана.
У передгір’ї (до висоти 350 м н. р. м.) степи змінюються лісостепами. Тут, крім степової рослинності, трапляються дуб пухнастий, груша, шипшина й шиб ляк.
Ближче до півдня лісостеп змінюється поясом дубових лісів (350—700 м), які займають 64 % усіх лісів Криму. Чистими і мішаними дубовими лісами вкрите все північне передгір’я, вершини пагорбів Зовнішнього пасма і північні схили гір Внутрішнього й Головного пасом. Дубові ліси оточують по периферії весь лісовий масив Гірського Криму, а окремі ділянки заходять далеко в степ. У дубових лісах Криму трапляються три види дуба: пухнастий, звичайний і скельний.
Крім дубів, тут є липа, ясен, граб, дерен, ліщина. В інтервалі висот 350-550 м зростають посухостійкіші невисокі ліси з дуба пухнастого, які здебільшого перетворилися на шибляк. Вище 550-700 м поширена несуцільна смуга лісів із вологолюбнішого дуба скельного.
ЛІТЕРАТУРА

Байцар Андрій. Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії: навч. посіб. Львів. нац. ун-т імені І. Франка. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. 224 с.

Байцар Андрій. Географія Криму.: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 358 с.

Подгородецкий. П. Д.  Крым: природа. Симферополь, изд. Таврия, 1988 г. ISBN 5-7780-0002-2

Куш-Кая, або Сокіл (1338 м)

Немає коментарів:

Дописати коментар