субота, 30 червня 2018 р.

Назва "Україна" на карті Джона Сенекса. 1737 р.1737 р. Джон Сенекс (John Senex; 1678–1740)? англійський картораф, гравер та мандрівник видав мапу «A New Map of the Seat of War between ye Moscovite and the Turk on the Donn ye Nieper ye Niester & in Crim Tartary &c., Copied from an Original Engraved at Petersburg in 1737 said to be Done from General Munich's memoirs». Лівобережна Україна (в складі Росії) позначена як Part of The Ukrain, Правобережна Україна (в складі Речі Посполитої) – Волинь та Поділля.

Назви "Україна", "Козаки Бєлгородські", "Татарія", "Сибір" на карті шведського картографа Філіппа Йоганна Страленберга. 1730 р.


  Філіпп Йоганн Страленберг (Philipp Johann Strahlenberg; 16761747) — офіцер шведської армії короля Карла XII під час Північної війни, 1703 року отримав чин капітана. Після битви під Полтавою він був узятий в полон, відправлений до Сибіру в Тобольськ, де пробув бранцем 13 років. Тут він зібрав багатий етнографічний і картографічний матеріал та відомості про відкриття в північно-східній частині Азії першої чверті XVIII століття, які використовував при створенні карти «Росії і Великої Татарії 1730 р.» і книги «Історико-географічний опис північній і східній частин Європи і Азії», надрукованих у Стокгольмі 1730 року.  
1730 р. видав мапу «Nova descriptio geographica Tattariae Magnae tam orientalis quam occidentalis : in particularibus et generalibus territoriis una cum delineatione totius imperii Russici imprimis Siberiae accurate ostensa» (Новий географічний опис Великої Татарії як на Схід, так і на Захід : в окремих випадках і в загальних територіях одного з проєктів усієї Російської імперії, і особливо точного розгляду Сибіру). Лівобережна Україна позначена як UKRANIA (частина Russia Minor); Слобожанщина – Cosaci Bialagorodski (Козаки Бєлгородські), територія на сході межує із землями Донських Козаків. На схід від Каспійського моря – Tattaria Magna (Велика Татарія), на північ від неї – SIBERIA (Сибір).

1730 р. Страленберг видав книгу «Історичний та географічний опис північної й східної частин Європи та Азії», яка згодом була переведена  російською мовою. У своїй книзі Страленберг також навів різні, часто протилежні, оцінки особистості Петра I і його діяльності. Роботи Страленберга являють собою цікаве історичне джерело, що містить багато цінних відомостей про Західний Сибір початку XVIII ст. Окремий інтерес – внесок Страленберга у вивчення мов корінних народів Уралу та Сибіру.