середа, 10 липня 2019 р.

Кримські євреї: населення та етнічна історія

Євреї - один з найдавніших народів на Землі. Вони сформувались у II тис. до н. е. на території Ханаана (сучасний Ізраїль) і звідси почалося розселення євреїв по всьому світу. У Крим євреї переселялися, починаючи з І ст. до н. е. Переїжджаючи у Таврику, євреї переважно селилися не серед «варварів» і не в сільській місцевості, а в центрах античної культури, тобто в грецьких містах Боспору і Херсонесу. Перша єврейська община виникла в східній частині Криму, на території Боспорського царства.
У середні віки євреї жили не тільки в Херсонесі і на Боспорі, але і в інших містах і поселеннях Криму. Про це відомо завдяки знахідкам зображення менор, що були зроблені в різних місцях Криму - на Керченському півострові, в Судаку, Партеніті і в Бахчисарайському районі.
У другій половині І тисячоліття н. е. община кримських євреїв підтримувала постійний контакт з візантійськими євреями і знаходилася під їхнім значним культурним впливом. Ключовим моментом у розвитку кримської єврейської общини є період генуезької колонізації і встановлення в Криму татаро-турецького панування в ХІІІ-ХV ст.

Переломним моментом в історії кримських євреїв стало XV—початок XVI ст. їхня община починає суттєво збільшуватися за рахунок євреїв-вигнанців з Іспанії, України і Європи. Саме в цей період, після завоювання Криму Туреччиною 1475 р., в Кафу прибуває велика кількість євреїв з інших країн. Серед них були ті, що розмовляли на ідиш - ашкеназські (європейські) євреї, греко-, ладино-, джудезмотато- і арабськомовні євреї з Візантії, Іспанії, Італії, Сходу, Кавказу та України.
Зрештою, всі представники цих різнорідних общин зливаються в одне ціле в XVII—XVIII ст. Кримські євреї з часом піддаються під сильний культурний вплив татар. Важливою частиною цього впливу став перехід усіх єврейських громад із різних країн від їхніх рідних мов до розмовного кримчацького діалекту кримськотатарської мови. У ХУІІІ-ХХ ст. цією мовою написано світські і релігійні твори, казки, вірші тощо. Проте, незважаючи на розвиток цього тюркського етнолекту, основною мовою літургії, богослужіння, ділового листування, наукових і теософських праць до початку XX ст. залишається іврит (давньоєврейська мова).

Єврейське населення Криму винесло суворі випробування в роки війни і зазнало значних втрат. На початку XX ст. євреї становили до 8 % населення Криму. Сьогодні у Криму, здебільшого в містах, і передусім у Сімферополі, проживає близько 17 тис. євреїв. Це п’ята за чисельністю етнічна група кримчан, що поступається росіянам (їх близько 1,5 млн осіб), українцям (0,5 млн осіб), білорусам і кримським татарам.
1862 р. Густав-Теодор Паулі (Gustave Theodor Pauly, 1817—1867)

ЛІТЕРАТУРА
Байцар Андрій. Крим. Нариси історичної, природничої і суспільної географії: навч. посіб. / А. Л. Байцар; Львів. нац. ун-т імені І. Франка. — Львів. : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 224 с.
Байцар Андрій. Географія Криму : навч.-метод. посібник / А. Л. Байцар. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. - 358 с.

Немає коментарів:

Дописати коментар