понеділок, 13 лютого 2017 р.

Назва "Україна" на географічних картах друг. пол. XVII ст.1655 р. Нікола Сансон видає мапу «Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c … 1655" (Карта Польського королівства...). Мапа видана в Парижі. Відрізняється деталізацією.Створена мапа на основі карти Боплана.
На мапі зазначено назву Ukraine (Україна) саме так, як її використовував Боплан. Назва  Ukraine накладається на назву (Volynie), охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря). У добре декорованому картуші позначені назви українських воєводств у поєднанні з назвою Литовське князівство (Duches De Lithuanie).  Серед українських земель позначено: Чорну Русь (Russie Noire) – територія Західної України; Поділля (Podolie); Волинь (Volynie), яка займає Правобережжя і Лівобережжя.
1663 р. Нікола Сансон перевидає свою "Карту Польського королівства…".
В середині 1660-их рр. у конкурентній гонитві з видавництвом братів Блау і майже одночасно з ними Нікола Сансон видає п’ять карт по Україні. Він використав роботи Боплана, розділивши його «Спеціальну карту України» на п’ять окремих мап українських воєводств та земель. Усі п’ять карт, як зазначають багато дослідників, відносно посередньої картографічної точності та якості. Сансон не був уважний до деталей. Разом з тим, у кожній з п’яти мап  він посилається на «Генеральну карту України» Ґійома Левассера де Боплана. Попри географічну неточність певних елементів карт, що виникли при фактичному копіюванні робіт Боплана, видавництво Сансона відзначилося у художньому оформленні усіх п’яти карт. На мапах – тонко вирізьблені та гарно оформлені рослинними орнаментами й античними темами картуші.
Так в 1665 р., в Парижі, виходять друком 7 карт Нікола Сансона, серед них:
*«Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc ; tiré de la Grande Carte d'Ukraine, du Sr. le Vasseur de Beauplan / Par le Sr Sanson d'Abbeville, ...» (Волинь, т.з. Луцькі землі; частина Великої карти України);
*«Tartarie Europeenne ou Petite Tartarie où sont les Tartares du Crim, ou de Perecop; de Nogais, d' Oczacow, et de Budziak. Dressée sur les Relations les plus Recentes. Par le S. Sanson fils Geographe ord.re du Roy. A Paris Chez Pierre Mariette, rüe S. Iacques à l' Esperance Avec Privilege pour Vingt Ans 1665» (Татарія Європейська або Мала Татарія або Татари, Крим, або Перекоп);
*«BASSE VOLHYNIE, ou PALATINAT DE KIOW, tiré entierement de la grade Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan» (Нижня Волинь, Україна);
*«Russie Noire. divisée en ses Palatinats. & c. tirée pour la plus grande partie de la grande Carte de l' Ukaine, du Sr. le Vasseur de Beauplan. Par le Sr. Sanson d' Abbeville Geogr. ord.re du Roy. A Paris. Chez P. Mariette, rue S. Jacques a l' Esperance Avecq Priuilege pour Vingt Ans. 1665» (Чорна Русь…);
*«Haute Podolie ou palatinat de Kamieniec tirée entièrem. de la gr. Ukranie du Sr. le Vasseur de Beauplan, par le Sr. Sanson» (Поділля, Україна).
В чотирьох із них в назві карти міститься слово Ukraine (Україна).
На карті «Татарія Європейська або Мала Татарія або Татари, Крим, або Перекоп» позначені: "Ukraine Pays des Cosaques" (Україна Земля (Країна) Козаків), Литва і Московське Царство. Карта Європейської або Малої Татарії, схоже, встановила новий стандарт позначення Центральної України, включаючи правий і лівий берег Дніпра. Формат мапи 40,5 x 51 см.
Назва “Ukraine Pays des Cosaques” (Україна Земля (Країна) Козаків) проіснувала у французьких джерелах аж до кінця XVIII ст. Надалі відбулася ситуативна трансформація географічного позначення цього регіону просто слово “Cosaques” (козаки), або “Cosaques Zaporoski” (запорозькі козаки).
На мапі «Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…» зустрічаємо вже  звичну (з 1655 р.) для Сансона стандарту назву Західної України – Чорна Русь (Russie Noire). Однозначно, що Сансон вжив і популяризував неправильне назву цієї частини Русі випадково. Цю неточність, власне, зрозумів і виправив лише його син Адрієн Сансон (Adrien Sanson; помер 1718 р.).
1657 р. Йоганн Янсоніус (Ян Янсон; Johannes Janssonius; 1588-1664),  нідерландський картограф та гравер, який жив і працював в Амстердамі, видає карту «Typus Generalis VKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS et Braczlawiensis terras  nova delineatione   exhibens» (Генеральна карта України).
Карта створена на основі карт Г. Боплана. Масштаб 1:1 600 000. У правому кутку – лінійки масштабів (“Milliaria Oeranica”, “Milliaria Polonica”, “Milliaria Germanica”, “Milliaria Italica”, “Lencæ Gallicæ”, “Milliaria Moscovitica”). Видавництво Амстердам. На карті вказані межі воєводств: Київського, Подільського, Волинського, Брацлавського, на півдні Чорне море і частина Криму. У лівому вехньої кутку під гербом з польською короною нагорі – сувій паперу з назвою карти. На чудово декорованому картуші зображені українські козаки і гетьман Богдан Хмельницький. Внизу зліва - сувій з умовними позначеннями на карті. Мова видання – латинська. Техніка – гравюра на міді. Титул розташований у верхній частині гравюри. Акварельне колірування.
Легенда поміщена в інший картуш – “Signorum vel Characterum declaratio”, “Vrbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous Molendinum, B Transitus”. Між рамками карти позначені сторони світу: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens.
На цій карті показано місце Лоївської (1649 р., битва між військами гетьмана Богдана Хмельницького під керівництвом Михайла Станіслава Кричевського і литовськими військами під керівництвом Януша Радзивілла) та Берестецької битв (1651 р.). Формат карти  42.2 x 54.0 см.
Цей варіант представлений в наступних виданнях: Атлас Яна Янсона, що вийшов в Амстердамі в 1657 р.; Англійський атлас Яна Янсона і Мосіса Пітта (Pitt Moses) 1680 р., Оксфорд (видавництво "Janssonio-Waesbergiana et Mosis Pitt"); Мосіс Пітт 1681 р., Оксфорд; Мосіс Пітт 1685 р., Амстердам; варіант, призначений для атласу Герарда Фалка і Петра Шенка кінця XVII століття і т. д. Карта перевидавалася до початку 1700-их рр.
Ян Янсон переробив три карти русла Дніпра, що були зроблені Бопланом і видані Блау в 1662 р. Він зібрав усі три фрагменти в одну карту та розмістив їх на одному аркуші. З 1680 по 1683 рр. ця карта «TRACTUS BORYSTHENIS vulgo DNIEPR et NIEPR dicti, à KIOVIA ad Urbum OCZAKOW, Moses Pitt (Oxford, 1680)» входила до Англійського Атласу (The English Atlas).
Ян Янсон 1612 р. одружився з дочкою картографа і видавця Йодокуса Гондіуса, після чого розпочав друкарську справу в Амстердамі. Свої перші карти Йоганн Янсоніус видав в 1616 р. (мапи Франції та Італії). З 1623 р. Ян Янсон став власником книгарень у багатьох містах Європи (у Франкфурті-на-Майні, Данцигу, Стокгольмі та деяких інших європейських містах). Попри смерть дружини Єлизавети в 1627 р. і нового одруження, в 1633 р. він укладає партнерський договір з її братом  Генріхом Гондіусом (Henricus Hondius II., Hendrik Hondius der Jüngere; 1597-1651). Паралельно з Яном Віллемом Блау (1596—1673). починає видавати атласи Меркатора-Гондіуса (Блау у 1629 р. купив друковані форми Йодокуса Гондіуса для свого атласу). Під керівництвом Янсоніуса атлас значно розширюється, і в 1638 р. виходять перші три томи під назвою «Atlas Novus». Один з томів був повністю присвячений Італії. Четвертий том – карти англійського графства – виходить в 1646 р., через рік після аналогічного видання Блау. Однак навряд чи це був плагіат – багато карт були складені раніше Блау, інші були присвячені іншим регіонам, ніж у Блау. До 1660 р. Атлас (вже під назвою «Atlas Major») містив 11 томів, та об'єднав роботи близько 100 видатних картографів та граверів. Атлас серед іншого містив опис "більшість міст світ", атлас водного світу («Atlas Maritimus» в 33 картах) і Небесний атлас («Harmonia Macrocosmica») Андреаса Целларія. Атлас видавався голландською, латинською, французькою та німецькою мовами. Англійський видавець Мосіс Пітт намагався видати Атлас Яна Янсона англійською мовою, але до 1683 р. встиг видати лише 4 томи й збанкрутував.
Після смерті Яна Янсона видавництво карт продовжив його зять Йоганн Ян ван Вайсберген (Johannes (Jan) van Waesbergen; 1616-1681), який був одружений з його дочкою Елізабет Янсоніус (Elisabeth Janssonius;1615-1681).
1657 р. П. Корнетті. На карті італійського картографа П. Корнетті напис – Ukrajna o Paese de Cosacchj (Україна Земля (Країна) Козаків). Майже уся територія на схід від теперішньої Волині теж носить назву «Волинь» (Volinia). Частина цієї території, Подніпров`я, Запоріжжя, Лівобережжя Дніпра, зветься Низовою Волинню (Bassa Volinia). Землі північного Подністров`я та Південного Бугу названі Поділлям (Podolia). Разом з Волинню Поділля є Україною.
1657 р. Клаас Янсзон Вісхер (Ніколас Йоанніс Фишер). Піскатори. У 1657 р. в Амстердамі, видається одна із ранніх карт Угорщини "Totius Regni Hungariae..." голландського гравера і друкаря Клааса Янсзона Вісхера (Claes Jansz Visscher; 1587—1652).
Мапа була видана вже після смерті автора, його сином Ніколасом. Вона охоплює Центральну, Південно-Західну і Західну Україну. Дану карту брали за основу багато картографів, що допомогло зберегти обриси України на численних версіях карт Угорщини. Ця мапа має прямий зв'язок з Картою Радзивілла: за аналогією з нею, центральноукраїнські землі позначені там як «Східна Волинь, яку називали також Україною і Низом» (Volynia ulteririor, quae tum Vkraina tum Nis ab altis vocitatur), хоча щодо Угорщини Україна беззаперечний верх. На мапі позначено Поділля (Podolia).
У Голландії в XVII ст. існувало безліч невеликих картографічних майстерень. Одним з найвідоміших і найстаріших було видавництво Клааса Янсзона Вісхера, який підписував свої карти латинізованим іменем Піскатор (Piscator). Піскатори (лат. piscator — рибак) — перекладена латинська назва, під якою був відомий в Європі XVII ст. видавничий дім голландських граверів і картографів Віскерів (Visscher). Біля витоків сімейного справи стояв Клаас Янсзон Вісхер, який забезпечував потреби всієї Європи в картах (переважно настінних), атласах і офортах з міськими видами. Маркою видавництва Вісхерів-Піскаторів було зображення рибалки в картушах карт (Vischer, Piscator (голл., лат. – рибалка). Піскатор-старший був талановитим рисувальником і гравером. Він сам працював за офортним верстатом і зробив близько 200 мідьоритів-матриць. Проте в історії мистецтва залишився як видавець Біблії Піскатора (лат. Theatrum Biblicum, 1650), п'ять сотень різцевих гравюр для якої були виготовлені за малюнками фламандських і голландських майстрів попереднього покоління.
Друкарня Піскатора почала спеціалізуватися на створенні мап і планів міст, що мали значний попит і аристократів, комерсантів і купців, пересічних громадян, що прикрашали власні оселі географічними мапами на кшталт великих картин. Друкарня також робила гравюри-портрети і гравюри за картинами відомих митців. Розквіт видавництва припадає на час діяльності його сина Ніколаса Вісхера старшого (Nicolaes Visscher I; 1618–1679), більш відомого як Н. Піскатор. Він був учнем В. Блау, багато мандрував і отримав пристойну освіту. У 1682 р. видавничий патент був виданий його синові Ніколасу Вісхеру молодшому (Nicolaes Visscher II; 1649-1702). При ньому 90% каталогу Піскаторів складала гравірована продукція. Після смерті Ніколаса Вісхера молодшого сімейним підприємством до 1726 р. керувала його вдова. Левову частку продукції в цей час становили репринтні видання попереднього століття.
1657 р. Уго Аллард (Hugo Allard), голландський картограф, який проживав і видавав головним чином в Амстердамі, публікує карту «Nova totius Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae, cum suis Palatinatibus ac Confiniis» (Нова карта всього Польського королівства, Великого князівства Литовського з їхніми воєводствами та їхніми межами). Карта створена на основі карти Боплана 1651 р. «NOVA TOTIUS REGNI POLONIE MAGNIQ DUCATUS LITHUANIA CUM FUIS PALATINATIBUS AC CONFINIIS EXACTA DELINEATIO PER G. LE VAFFEUR DE BEAUPLAN S.R.MTIS ARCHITECTUM MILITAREM ET CAPITANEUM ANNO 1651» (Нова карта всього Польського королівства, Великого князівства Литовського з їхніми воєводствами та їхніми межами докладно виконана Ґ. Ле Вассером де Бопланом, військовим архітектором і капітаном с[вященної] королівської] в[елично]сті року 1651).  Придніпров’я (Правобережне) позначене, як Ukraina (Україна). Карта перевидавалася 1660 р. і т. д.
Українські землі, на той час у складі Королівства Польща, представлені Поліссям (Polesia), Волинню (Pal. Volyniae), Поділлям (Роdoliae) та ін. На Чорноморському узбережжі показано Кримський півострів (Сrіm). Назва Червона Русь (Russia Rubra) охоплює Галицьку землю.
1679 р. Ніколас Вісхер старший (Nicolaes Visscher I; 1618–1679) видає карту "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys". Мапа була надрукована в Амстердамі. Це мідна гравюра в чотирьох по-різному забарвлених версіях. Гравюри зроблені з «Карти Королівства Польського» Ніколя Сансона (видання 1655 р.). Мапа виготовлена на високому художньому рівні. Особливо дуже естетично оформлений картуш. Неодноразово перевидавалася, зокрема і у 1690 р. (з доповненнями). Формат карти 42,3 x 55,5 см. На мапі зазначено  назву Ukraine (Україна) саме так, як її використовував Боплан та Сансон. Назва  «Ukraine» накладається на назву «Volynie», охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря).
1681 р.  Ніколас Вісхер молодший (Nicolaes Visscher II; 1649-1702) видає карту "MOSCOVIAE seu RUSSIAE MAGNAE Generalis Tabula..." (Карта Московiї або Великої Русі...). На карті позначено українські історичні землі RUSSIA (Західна Україна), PODOLIA (Поділля) та ін. На сході України є напис OKRAINA. Неодноразово перевидавав карту батька "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys".

1660 р. «Mortier», видавнича фірма в Амстердамі, опублікувала карту «UKRAINAE PARS, quae PODOLIA PALATINATUS Vulgo dicitur» (Частина України, Подільське воєводство). Мапа складена Бопланом. Вперше карта була опублікована 1650 р. у Руані (Франція).
Видавнича фірма “Mortier” діяла, де-юре в 1685-1866 роках. Хоч друкувати карти, не реєструючи бізнес, Мортьє почали з 1650-1660-х років. Отже, одним з головних напрямків видавничої фірми було друкування карт. Заснували цей бізнес два брати – П’єр і Давид Мортьє, книготорговці з Парижа. Мортьє Пітер (П’єр) (Mortier Pieter, Pierre; 1661-1711), амстердамський видавець французького походження. 1681-1685 pp. жив і працював у Парижі. Після смерті П’єра в 1711 р., його вдова продовжувала бізнес чоловіка, поки не виріс їх син Корнель Мортье (Cornelis Mortier; 1699-1783). Корнель почав співпрацювати зі своїм зведеним братом Йоханесом Ковенсом (Covens Johannes; 1697-1774). З їх прізвищ і походить назва видавничого будинку “Covens & Mortier” (1721). Після смерті Й. Ковенса I (1774) його бізнес продовжив син Йоханес Ковенс II (1722-1794). 1778 р. назву фірми змінено на “J.Covens & Zoon.”. Після смерті Йоханеса Ковенса II видавничим домом керував його син Корнель Ковенс (Cornelis Covens; 1764-1825). Він взяв до себе, у свій видавничий бізнес, Мортьє П’єра IV, правнука Мортьє П’єра I. Ім'я було з 1794 р. по 1866 р.“Mortier, Covens & Zoon.”. Протягом свого існування фірмою було видано безліч різних мап, атласів, портоланів. Зокрема уточнені і перевидані атласи Нікола Сансона, мапи Йоганна Янсоніуса, Фредерік де Віта та ін. Під керівництвом спадкоємців Й. Ковенса і К. Мортьє фірма проіснувала до 1866 р.
Близько 1670 р. “Mortier” опублікувала карту “Ukrainae Pars Quae Barclavia Palatinatus Vuglo dictur” (Українські землі, Брацлавщина). Мапа неодноразово перевидавалася (зокрема і в 1700 р.). Це детальна географічна карта Західної України і Східної Польщі, виконана на основі карти Боплана та її перевиданні  синами Віллема Блау  — Йоганном та Корнелісом в 1662 р.
У 1730, 1733, 1742 рр. і т. д., в Амстердамі, фірма перевидавала мапу 1706 р. французького географа та картографа Гійома Деліля (Guillaume Delisle; 1675-1726) “Carte de Moscovie». Карта видавалася як цілою так і частинами під назвами: “Partie Meridionale de Moscovie” та “Carte de Moscovie”. На цих картах присутні написи Ukraine pays des Cosaqyes (Україна земля (країна) козаків), «Cosaques Zaporoski» (Козаки Запорозькі).
1740, 1742, 1744 рр. і т. д., в Амстердамі, “Covens & Mortier” видавала ще одну карту Г. Деліля «Theatre de la Guerre Dans La Petite Tartarie La Crimee La Mer Noire». Карта присвячена подіям і системним змінам політичного ландшафту Європи та Росії середини XVIII ст. Вона продовжує традиції, започатковані Бопланом і Сансоном. На карті ще присутні домінантні позначення Ukraine pays des Cosaqyes (Україна земля (країна) Козаків), «Cosaques Zaporoski» (Козаки Запорозькі), Дике поле.
1660 р. Пєр Дюваль видав у Парижі мапу “Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne…”. Формат – 54,5 × 39,5 cм. Неодноразово мапа перевидавалася, зокрема в 1662, 1666, 1677 рр. і т. д. Між р. Пд. Буг та р. Дніпро на мапі напис – UKRAINE.
1666 р. Карта – «NOUVELLE ET EXACTE DESCRIPTION DU ROYAUME DE POLOGNE & DES ESTATS QUI EN DEPENDENT» (Нова й докладна карта Польщі й залежних держав). Видавець – Жерар Жолєн І (Gérard Jollain І), масштаб бл. 1:2 800 000, мова –  французька та латинська. Карта створена на основі карти Г. Боплана «Regni Poloniae» 1652 р. Територія вздовж правого і лівого берегів Дніпра названа Україною (Vkraine), в районі Дніпровських порогів подано підпис Cosaqves (Козаки). Пунктирними лініями позначені державні кордони Польщі з Трансільванією (Transilvanie), Угорщиною (Hongrie), Молдавією (Moldavie), Московією (Blanche Russie ov Moscovie), Пруссією (Royale Presse) та межі воєводств і земель. Південна Україна – Очаківська Тартарія (Oczackou Tartares), Буджак (Budziak) та Перекопська Тартарія (Precopense ov Petite Tartane).
1667 р. П’єр Дюваль. Нікола Сансон. Карта – «LES ROYAVMES DV NORT OU SONT PRINCIPALEMENT LES ESTATS DE LA COURONNE DE POLOGNE. A MONSEIGNEUR MONSEIGNEUR MESSIRE IEAN-IACQVES DE MESMES, COMTE D’AUAUX, ETC. PARSON TRES HUMBLE ET TRES-OBEISSANT SERUITEUR P. DV VAL GEOGRAPHE DU ROY» (Північні королівства або зображення земель Польської Корони. Його величності панові Жан-Жаку де Месму, графу д’Аво від його слухняного і покірного слуги, королівського географа П. Дюваля). Видавець – П’єр Дюваль, масштаб бл. 1:3 700 000, мова –  французька та латинська. Карта створена на основі карти Г. Боплана «Regni Poloniae» 1652 р. Землі в межиріччі Південного Бугу (Bog R.) і Дніпра (Nieper R.) позначені як Україна (Ukraine); північніше підпису Україна – підпис Cofaques (Козаки).
Українські історико-географічні землі (у складі Польського королівства) представлені Поліссям (Polesie), Волинню (Volhinie), Покуттям (Pekutie), Поділлям (Podolie), Чорною (Russie Noire). Теперішня Росія позначена як Московія. (Moscovié).
П’єр Дюваль був упорядником атласу “Geographiae universellis” (Загальна географія). Атлас був надрукований у Нюрнберзі 1682 р. видавцем Йоганном Хоффманном (перевидавали у 1691 р., 1694 р.). У цьому атласі опублікована мапа П. Дюваля “Taurika Chersonesus”. На мапі зображено Україну, Крим і Чорне море.  Карта виконана у техніці мідерит з ручним розфарбуванням. Формат аркуша: 12,5 × 13,5 см, формат карти: 10,1 × 12,4 см.
Найвагомішою працею П. Дюваля вважається збірний атлас “Cartes geographiques methodiquement ...”, зібраний із мап відомих голландських і французьких картографів XVII ст. і невеликої кількості карт самого П. Дюваля. Видавався у 1667 р., 1684 р.
1661 р. в Парижі побачило світ видання "Le Monde ou la Geographie Universelle" з мапами країн Європи, Азії, Америки та Африки, яке перевидавалося багато разів аж до 1712 р. Карти були складені на основі мап Н. Сансона.
1679 р. П. Дюваль видав карту “POLONIÆ Regnum”. На мапі напис – UKRAINE (охоплює Лівобережжя та Правобережжя). 
Про П’єра Дюваля  відомо, що народився він у 1619 р. в м. Аббевіль (Abbeville), що розташоване на півночі Франції. 1650 р. отримав титул Королівського географа. 1658 р. П. Дюваль склав карти Франції та її провінцій і написав до своїх карт «Description de la France ou Géographie françoise» (Опис Франції і французька географія).
В тій же Бібл. (Париж. – А. Б.) є знаменитий глобус Корнеліуса, зроблений в 1660-1670 р. На цім глобусі територія по обидва боки Дніпра має надпис великими літерами «Ukrania» (Україна), включаючи в себе Волинь і Подолію. Московію названо Московією. Сумежжя між Московією і Нагайською Татарією має надпис невеликими літерами: «ocraina» — се окраїна Московської Держави на схід і північ од Слободської України, що нині зветься Харківщиною. З цих надписів видно, що географи ясно уявляли собі ріжницю між словами: Україна і окраїна. В тій же Бібл. в польськім відділі переховується географічна карта невідомого автора, зроблена в 1646 році. На ній територія по обидва боки р. Дніпра має надпис: «Ukraine» (Україна). Карта географа Дюваля, видана в Парижі в 1669 р. (Арх. 2075), як сказано в заголовному надпису, се карта «Польського королівства і держав, які од його залежать». В числі сих держав показана Україна, територія якої по обидва боки р. Дніпра має надпис: «ukraine»» (Україна). Польща на ній названа Польщею, а Московія — Московією. Карта голландського географа Фредеріка де Вітт, видана в Амстердамі між 1665-1680 р. і хорониться в отд. Бібл. «Pologneе», 1613. На сій карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: «Ucrainia» (Україна). В тім же отд. Нац. Бібл. за N 1618 зберігається англійська карта Мордена, датована 1700 р., але-ж складена значно раніше. В англійськім заголовкові її названо картою «штатів» (держав) Великої Польші, якими названо Польське королівство, Литву, «Україну». На карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: «Ukraine» а нижче: «the Zaporovia lands» (Україна і Землі Запоріжські) [Сергій Шелухін. Назва України: з картами. 1921].
1660-ті рр. Вільгельм Пфан (Wilhelm Pfann) видав мапу «Vkraine» (Україна).
1670 р. Карел Аллард (Carel Allard, 1648 —1709), голландський картограф, син Уго Аларда, доопрацював і переробив карту батька «Nova totius Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae, cum suis Palatinatibus ac Confiniis» та видав її під назвою “Regni Poloniæ, Magni Ducatus Lithuaniae...,” (Польща, Велике князівство Литовське...). Ця карта неодноразово перевидавалася, з доповненнями та змінами, зокрема в 1696, 1697, 1703, 1705 рр. і т. д. Назва  Ukrainа (Україна) накладається на назву Russiа Rubra (Червона Русь), охоплює Правобережну та Лівобережну Україну.
1695 р. Карта "Accuratissima Europae Tabula Multis Locis". Видавництво Амстердам. Назва  Ukrainа (Україна) охоплює Правобережну та Лівобережну Україну. На карті позначено українські історичні землі: RUSSIA RUBRA (Червона Русь (Західна Україна), від м. Люблін до Покуття), PODOLIA (Поділля), Volhynie (Волинь), Polesia (Полісся), Pokutia (Покуття). Південна Україна – Дике Поле (Dzike Polie).
1670 р. Фредерік де Віт (Frederick de Wit; 1629/1630–1706), нідерландський картограф, гравер і видавець. Відомі син і онук Фредеріка де Віта, що носили те ж ім'я. 1648 р. Фредерік де Віт переїхав з м. Гауда (провінція Південна Голландія) в Амстердам, в цьому ж році відкрив видавничу майстерню під назвою «De Dry (3) Crabben» і магазин (з 1654 р. назва – «De witte Pascaert»). Перше картографічне зображення, які Фредерік де Віт вигравіював, був план Гарлем, який був присвячений до 1648 р., а в 1649 р. вигравіював карти міст Лілль та Турне, які з'явилися в ілюстрованому атласі фламандського історика Антоніус Сандеруса. Перші його карти – детальне переопрацювання карт Н. Вісшера старшого (N. Visscher І). 1670 р. разом з сином Фредеріком (Frederick de Wit) видав атлас «Nieut Kaert-boeck vande XVII Nederlandse provinci». 1690 р. опубліковано збірний «Atlas», який містив карти батька і сина де Вітів, а також карти Я. Янсона, В. Гондія, Ґ. Меркатора, X. Аларда та ін.
Після припинення діяльності картографічних видавництв Яна Віллема Блау і Йоганна Янсоніуса (Яна Янсона)  він купив на аукціонах їхні гравіювальні дошки і таким чином зміг видати багато карт, планів і панорам. Його роботи характеризувалися високим рівнем гравіювання і розмальовки. Вони були популярні в той час і послужили матеріалом для багатьох перевидань. Віт старший виготовляв сухопутні та морські карти, а також величезні настінні карти світу.
1698 р. майстерню очолив Фредерік де Віт, математик і картограф за освітою, який видавав карти батька з деякими змінами та збірні атласи. Протягом 1680-1690 pp. він видав два атласи з планами і видами міст Бельгії.
1670 р. Карта – «Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae Podoliae Vcraniae Prussiae Livoniae, et Curlandiae» (Карта Речі Посполитої, князівства Литовського, Волині, Поділля, України, Прусії, Лівонії та Курляндії). Основою для створення карти стала карта Н. Сансона «Estats de la Couronne», опублікована в Парижі 1655 p. Масштаб бл. 1: 2 800 000; мова – латинська та німецька На цій карті територія по обидва боки Дніпра має напис Vkrania (Україна). Назва Vkrania накладається на назву Volhynia. Написи назв Україна, Волинь, Поділля в заголовку карти не збігаються з написами на карті. Територія України позначена на мапі шрифтом великого розміру, що свідчить про увагу автора до цих територій. Західна Україна на карті – Червона Русь (RUBRA RUSSIA) в межах якої виділено Покуття (POKUTIA). У межиріччі Дніпра та Інгульця (Ingulet Maly flu.) подані написи про Дике поле (Dezike Polie sive Сатрі Deferti et Inhabitati) та землі Козаків Запорозьких (Cofac Zaporovié). Карту неодноразово перевидавали 1675, 1680, 1685, 1689, 1690, 1700, 1710 рр. і т. д.
На картах 1690 та 1700 рр. видання з’являється поділ України між Польщею та Московією по Дніпру, можливо, це трапляється вперше. На карті 1690 р. вперше в картографії у підписі Польщі було вжито термін “республіка”.
З’явиться поділ наступного разу на карті Жана-Батиста Нулена (1704) “L'Europe Dressee Sur les Nouvelles observations faites en toutes les parties de la Terre Rectifiee…” (Європа…), а також на карті «Estats de la couronne de Pologne…» (Коронні польські землі…, 1731 р.) Нікола де Фера, але вже на карті 1737 р. у нього ж зникне.
1680 р., в Амстердамі, Фредерік де Віт видав 5 версій цієї карти (в різних кольорах). Формат – 19,37 × 22,44 дюйми / 56 × 48 cм.
1672 р. Гійом Сансон та Юбер Жайо.
Гійом Сансон (Guillaume Sanson; 1633—1703) французький картограф, син картографа Нікола Сансона, народився в Парижі. Після смерті батька в липні 1667 р., Гійом продовжив його справу. За успіхи в картографуванні був призначений географом французького короля. В основному відомий картами Європи й Африки. Г. Сансон працював у партнерстві з Алексісом Юбером Жайо, з яким перевидавав окремі карти й атласи батька, зокрема «Atlas François», перше видання якого вийшло в Парижі у 1695 р. і перевидавалося багато разів аж до 1719 p., та «Atlas Nouveau» (Париж, 1692).
1671 р. Юбер Жайо отримав виключне право на публікацію всіх карт Сансонів.
Повна оригінальна назва карти – «Les Estats dela Couronne de Pologne, subdivises en leurs Palatinats, qui comprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duche de Lithuanie, Le Duches de Prusse, Mazovie, Samogitie, Les Provinces de Volhynie, et de Podolie, ou est compris L’Ukraine ou Pays des Cosaques» (Землі Корони Польської, розділені на воєводства, які охоплюють Королівство Польське, Велике Князівство Литовське, князівства Пруссія, Мазовецьке, Самоготія, Провінції Волинь і Поділля входять в Україну або в Країну Козаків). Масштаб карти 1:1 900 000. Мова французька.
Центральне Право- і Лівобережжя назване Україною, або Країною Козаків (Ukraine ou Pays des Cosaques), в межиріччі Інгульця (Itigulet Maly R.) і Дніпра позначене Дике поле (Dzike Polie ou Campagnes Defertes et Inhabitées).
В околицях Кодака (Kudak), напис про розташування порогів (Porowys de Nieper), нижче за течією зображені пороги з написом про місця перебування козацького війська і зберігання скарбниці (Ifles ou est la Cache ou le Trésor de l'Armée des Cosacques). Від місць татарських переправ на Дніпрі відходить Чорний шлях (Czarny flack, Chemin que fuiuent les Tartares pour entrer en Pologne), що проходить через Нижнє та Верхнє Поділля аж до Львова, та його відгалуження — Кучманський шлях (Kusmanski flack), який пролягає через Кам’янеччину та Брацлавщину. На Лівобережжі, від Дніпровських порогів на північ до Вязьми (Wiasma), пролягає Моравський шлях (Morawsky fzlak Chemin que suiuent les Tartares pour en trer en Moscovie).
Українські етнічні землі представлені Поліссям (Polesie); Волинню (Volhynie), що поділяється на Верхню Волинь (Haute Volhynie) з Луцьким (Palatinat de Lufuc) і Київським (Palatinat de Kiow) воєводствами та Нижню Волинь (Basse Volhynie); Поділлям (Podolié), що поділяється на Верхнє Поділля (Haute Podolie), яке охоплює Кам’янецьке воєводство (Palatinat de Каmеnіес), та Нижнє Поділля (Basse Podolie), що охоплює Брацлавське воєводство (Palatinat de Braclaw). На заході виділена Чорна Руссь (Russie Noire). В її межах зображені Холмське (Palatinat de Chelm), Белзьке (Palatinat de Belz) та Львівське (Palatinat de Lemberg) воєводства та Покуття (Pokutie). На сході українські історико-географічні землі представлені Чернігівським (Duché de Czernihow) та Новгород-Сіверським (Duché de Novogorod Sewierjki). У Причорномор’ї показані Тартарія Буджацька (Tartares de Budziak) та Очаківська (Tartares d'Oczakow) у складі Османської імперії.
Ця карта була виготовлена на замовлення монсеньйора Луї де Фрасуа (1661-1711), дофіна і наслідного принца Франції, сина короля Людовика XIV з династії Бурбонів. Карта виготовлена на основі більш ранніх карт Нікола Сансона. Неодноразово перевидавалася (до 1806 р.).
1672 р. Гійом Сансон та Юбер Жайо.
Карта – «LE ROYAUME DE HONGRIE, ET LES ESTATS QUI EN ONT ESTÉ SUJETS, ET QUI SONT PRESENTEMENT LA PARTIE SEPTENTRIONALE DE LA TURQUIE EN EUROPE. TIRÉ LES MEMOIRES LES PL.’ NOUUEAUX. PAR LE Sr. SANSON, GEOGR. ORD." DU ROY» ([Карта] королівства Угорщина і країн, які входили до нього, а тепер складають північну частину Туреччини у Європі. Виконана коро-лівським географом паном Сансоном за найновішими даними). Мова карти –французька та латинська.
Центральне Правобережжя та Лівобережжя назване Україною, або Країною Козаків (Vkraine ou Pays des Cosaques); в межиріччі Інгульця (Ingulet Maly R.) і Дніпра позначене Дике поле (Dzïke Polie ou Campagnes Desertes et Inhabitées).
Українські історико-герграфічні землі представлені Волинню (Volhynie), Поділлям (Podolié), Чорною Руссю (Russie Noire) у складі Королівства Польського і названі його прикордонними землями (Frontières des Estats de Pologne). У Причорномор'ї — Бессарабією (Bessarabie), Тартарією Буджацькою (Tartares de Bvdziak), Тартарією Очаківською (Tartares d'Oczakow) та Малою Тартарією (Petite Tartarie) y складі Османської імперії; Закарпаттям – у складі королівства Угорщина (ці землі названі християнською Угорщиною (Hongrie Chrestienne).
1674 р. Гійом Сансон. Використовуючи попередній досвід картографування українських земель та спираючись на нові дані, Г. Сансон створив нову політичну карту України та сусідніх держав. Назва мапи – “La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Vkraine ou Pays des Cosaques” (Чорна Русь, або Польща, яка охоплює провінції Чорної Русі, Волині, Поділля… відомих під назвою Україна або Країна Козаків). Перше видання карти 1674 р. (Париж). Формат – 42 × 56 cм. Карта менш детальна ніж мапа Боплана, зате в ній уточнено й територіальні пропорції, й назви багатьох населених пунктів.  На карті добре показано ліси і шляхи. Карта неодноразово перевидавалася.
На мапі позначена Russie Noire (Західна Україна з Холмщиною).  Ця помилка буде виправлена Андрієном Сансоном (помер в 1718 р.) лише в 1706 р. (вже після смерті Г. Сансона) заміною Russie Noire на Russie Rouge (Червону Русь). Назва карти 1706 р. «LA RUSSIE ROUGE ou POLONOISE qui Comprend les PROVINCES DE LA RUSSIE ROUGE de VOLHYNIE et de PODOLIE divisées en leurs Palatinats Vulgairement Connües sous le Nom D’VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES». Мапа видана в Парижі, масштаб 1 : 2 000 000. На карті Українаце Країна Козаків “Ukraine ou Pays des Cosaques” (Україна, або Земля (Країна), яка обєднує Волинь та Східне Поділля.
Написи на мапі: Volhynie (Волинь) – землі від Західного Бугу до Подоння і дельти Дніпра; Podolie (Поділля) — землі північного Придністров`я та Побужжя.
1674 р. Карта – «La Russie blanche ou Moscovie divisée suivant l'estendue des royaumes, duchés, principautés, provinces et peuples qui sont présentement soubs la domination du czar...» (Біла Русь, або Московія). Видавництво Париж, формат 90 × 59,5 см. Центральна Україна (Правобережна та Лівобережна) позначена як Ukraine des Cosaques (Україна Козацька), Західна Україна – Чорна Русь (Russie Noire), Південна Україна – Мала Тартарія.
Біля 1680-1683 рр. Карта — “ESTATS de la Couronne de POLOGNE”. На півночі Правобережжя напис Ukraine (Україна).
1703 р. Карта – «Estats de la Couronne de Pologne ou sont les Royame de Pologne, Duches et Provinces de Prusse, Cuiavie, Mazovie. Russie noire &c DUCHES de Lithuanie, Volhynie Podolie &c de l'Ukraine».
1672 р. Юбер Жайо (Алексіс Юбер Жайо; Hubert Jaillot; 1632-1712)  французький гравер, скульптор, видавець і картограф, упорядник кількох атласів, у тому числі за матеріалами Нікола Сансона та його синів. З 1657 р. жив і працював у Парижі, кінець XVII ст. – початок XVII ст. – на службі у короля Людовика XIV. 1670 р. отримав титул Королівського скульптора (Sculpteur du Roi). Після смерті свого тестя; видавця Нікола Берея І (Nicolas Berey І) у 1655 р. і шваґра видавця та гравера Нікола Берея II (Nicolas Веrey II) купив від овдовілої своєї сестри карти колекції Berey. 1667 р. очолив картографічну майстерню, використовуючи початково плити Береїв. Таким чином, він одержав цінну основу, для майбутньої видавничої діяльності. Створив картографічну фірму “Les Deux Globes” (сини та внуки Жайо забезпечили фірмі процвітання аж до 1781 р.). 1670 р. придбав у Г. Сансона (помер 1703 р.) та Андрієна Сансона (Adrien Sanson; помер 1718 р.) їхні матеріали та виготовив великий атлас з 95 карт. «Atlas nouveau contenant toutes les partiers du monde...» виданий в Парижі (1689-1692). В 1693-1695 р. атлас Сансона-Жайо був перевиданий в Амстердамі Георгом Колле і П'єром Мортьє (помер 1724) під назвою  «Atlas Royal a l’Usage de Monseigneur le Duc de Bourgogne…», атлас мав також, як і у французькому виданні, посвяту герцогу Бургундському. 1671 р. отримав виключне право на публікацію всіх карт Сансонів.
Юбер Жайо увійшов у видавничу справу в сприятливий момент. Починаючи з 1668 р. французький король Людовик XIV почав вигравати свої битви. Територія Франції постійно розширювалася. Це сприяло високому попиту на карти. 20 липня 1686 р. одержав від короля титул Géographe du Roy.
Початково фірма Жейо видавала окремі карти у видовженому форматі folio, тільки у 1681 p., у співпраці з Г. Сансоном, вийшло перше видання відомого «Atlas Nouveau...», що надалі побачило світ у 7 накладах, останній з яких надрукований 1689 р. Більшість карт в атласі належали Н. Сансону, проте відсутність його прізвища на титульному аркуші спричинилася до хибної версії про авторство А. Ю. Жейо, хоча сам Жейо не мав ні географічної, ні математичної освіти, а нечисленні Початково майстерня Жейо видавала окремі карти у видовженому форматі folio, тільки у 1681 p., у співпраці з Ґ. Сансоном, вийшло перше видання відомого Atlas Nouveau..., що в подальшому побачило світ у 7 накладах, останній з яких надрукований 1689 р. Більшість карт в атласі належали Н. Сансону, проте відсутність його прізвища на титульному аркуші спричинилася до хибної версії про авторство А. Ю. Жейо, хоча сам Жейо не мав ні географічної, ні математичної освіти. Створені ним карти були фактично копіями сансонівських карт.
Карти, надруковані в майстерні А. Ю. Жейо, вигідно вирізнялися багатими та ошатними картушами роботи Шарля Сімоно (Charles Simonneau), П'єра Брісара (Pierre Brisart), Франсуа Шово (François Chauveau) та точною різьбою Франсуа Кумартена (François Coumartin) та Луї Кордьє (Louis Cordier).
1672 р. Юбер Жайо в Амстердамі видав мапу по Турецькій імперії “Estats de L'Empire des Turqs en Europe, ou sont les Beglerbeglicz our Gouvernements...”, де теж показано українські землі як VKRAINE OU PAYS DES COSAQUES (Україна Земля (Країна) Козаків). Мапа неодноразово перевидавалася (1695, 1700 р. і т. д.). Видавали  мапу також під назвою “Tabyla Nova Imperii Turkarum...” (дещо видозмінена).
1685 р. Юбер Жайо у Парижі видав мапу “La Russie Blanche ou Moscovie divisee suivant l’Estendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces et Peuples: qui sont presentement sous la Domination du Czar de la Russie, cognu sous le Nom de Grand Duc de Moscovie” (Біла Русь, або Московія…).  Карта ця перероблена з мапи Нікола Сансона (1648). Українські історико-географічні землі представлені Поділлям (Podolie), Чорною (Russie Noire), Волинню (Volhynie), Бессарабією (Bessarabie) з Тартарією Буджацькою (Tartares de Bvdziak). Наддніпрянщина (Правобережна та Лівобережна) показана як VKRAINE PAYS DES COSAQUES (Україна Земля (Країна) Козаків). Написи VKRAINE та Volhynie на карті розміщені паралельно і займають одну територію. На півночі Лівобережжя подано межі Чернігівського (Duc de Czernihow) та Новгород-Сіверського (Duché de Novogorod Sewieski) князівств.
На схід від VKRAINE, між Воронезьким (Worotin) і Рязанським (Rezan) князівствами, вказана Okraina (Окраіна), що відповідає землям донських козаків. Карта охоплює Східну Європу, Європейську частину Московщини та частину Центральної Азії. Карта неодноразово перевидавалася. Входила до багатьох сан-сонівських атласів, опрацьованих Ю. Жейо, що видавалися в Парижі у кінці XVII ст. В атласах початку XVIII ст. (1702, 1710) карта друкувалася без змін у зображенні географічного простору.

1678 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola; 1643-1695). Джакомо Кантеллі да Віньола, італійський картограф та географ  в 1685 р. отримав посаду придворного географа Франческо II д'Есте, герцога Модени і Реджіо. Кантеллі співпрацював з Джованні Джакомо де Россі (Giovanni Giacomo De Rossi; 1627-1691 рр.), видатним італійським друкарем і видавцем, який видав атлас в стилі бароко " Mercury Geografico" з картами Кантеллі (перше видання – рік випуску невідомий, друге видання вийшло в 1692 р. у двох томах). Джованні Джакомо де Россі успадкував видавничу справу від свого батька Джузеппе де Россі (Giuseppe de Rossi; 1570-1639).
У першому виданні " Mercury Geografico" було опубліковано 19 карт Джакомо Кантеллі, а також карти Сансона і Бодранда (Baudrand). У 1692 р. вийшов другий випуск в двох томах, в якому поміщені 88 карт (гравер Антоніо Барбе (Antonio Barbey).
1678 р. виходить у світ мапа Джакомо Кантеллі да Віньола "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ...". Видавець карти Джованні Джакомо де Россі (Giovanni Giacomo de Rossi), гравер Вінцензо Маріотті (Vincenzo Mariotti). Мапа видана у Римі. Формат 16.9 x 22.4 дюйми. На карті напис – Vcraina o Paese de Cosacchj (Україна або Земля (Країна) козаків).
1684 р. Джакомо Кантеллі да Віньола видає ще одну карту із зображенням України  - "Tartaria D’Europa ouro Piccola Tartaria divisa da Giacomo Cantelli da Vignola ne Tartari Nogai e del Crim, o di Precop . . . soggetti al Gran Duca di Moscovia e nelle Due Uckraine . . . e gia dipedenti dall Polonia…" (Європейська Татарія або Мала Татарія…). Видавець карти Джованні Джакомо де Россі (Giovanni Giacomo de Rossi). Мапа видана у Римі. Формат 16.5 x 22 дюйми. Масштаб 1:4 500 000. Середня Наддніпрянщина показана як Vkraina o Paese de Cosacchi di Zaporowa (Україна або Земля (Країна) Запорозьких Козаків). На схід від неї вказана «Україна або земля донських козаків, залежних від Московії» (Vkraina ouero Paese de Cosacchi Tanaiti Soggetti al Moscouita). Гравюра на міді. Карта вигравірувана Франциском Доріа. Перевидана Джованні Джакомо де Россі у 1692 р. (атлас "Mercury Geografico").
1683 р. Ален Малле (Alain Manesson Mallet; 1630–1706), французький картограф та графер, публікує мапу «Moscovie» (Московія), лист XXVII з "Опису Вселенної" (Description de L'Univers; п’ять томів). Видавництво Париж. Південь України – Дике Поле (Dikoia Pole). На південь від нього, на межі з Малою Тартарією, вказано Окраіну (Oсraina).
Ще одна його основна публікація – «Les Travaux de Mars ou l'Art de la Guerre» (1684) у трьох томах.
1685 р. Юбер Жайо (Алексіс Юбер Жайо; Hubert Jaillot; 1632-1712) – французький видавець і картограф, упорядник кількох атласів, у тому числі за матеріалами Нікола Сансона та його синів,  кінець XVII ст. – початок XVII ст. – на службі у короля Людовика XIV. Після смерті свого швагра, видавця та гравера Нікола Берея (Nicolas II Berey; 1640-1667), він купив від овдовілої своєї сестри карти колекції Berey. Таким чином, він одержав цінну основу, для майбутньої видавничої діяльності. Створив картографічну фірму "Les Deux Globes" (сини та внуки Жайо забезпечили фірмі процвітання аж до середини XVIII ст.). Юбер Жайо увійшов у видавничу справу в сприятливий момент. Починаючи з 1668 р. французький король Людовик XIV почав вигравати свої битви. Територія Франції постійно розширювалася. Це сприяло високому попиту на карти. 20 липня 1686 р. одержав від короля титул Géographe du Roy.
1685 р. Юбер Жайо , у Парижі, видає мапу "La Russie Blanche ou Moscovie divisee suivant lEstendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces et Peuples: qui sont presentement sous la Domination du Czar de la Russie, cognu sous le Nom de Grand Duc de Moscovie" (Біла Русь або Московія…).  Мапа видана у Парижі. Формат 23 x 35 дюйми. Карта неодноразово перевидавалася, зокрема у: 1692 р. в Амстердамі, 1696 р., 1712 р. в Парижі і т. д. Карта ця перероблена з карти Нікола Сансона (1648 р.). Наддніпрянщина показана як VKRAINE PAYS DES COSAQUES (Україна Земля (Країна) козаків). На схід від неї, між Воронезьким (Worotin) і Рязанським (Rezan) князівствами, вказано Окраіну (Okraina), що відповідає землям донських козаків. Карта охоплює Східну Європу, Європейську частину Росії і частину Центральної Азії.
1696 р. мапа Юбера Жайо "Nova Imperii Turkarum..." (Турецька імперія). Українські землі показано як VKRAINE OU PAYS DES COSAQUES (Україна Земля (Країна) козаків). Видавництво: Париж. Формат мапи  44 x 60 cм.
1696 р. Юбер Жайо видає ще одну мапу по Турецькій імперії "Estats de L'Empire des Turqs en Europe, ou sont les Beglerbeglicz our Gouvernements . . .", де теж показано українські землі (VKRAINE OU PAYS DES COSAQUES (Україна Земля (Країна) козаків). Видавництво: Амстердам. Мапа неодноразово перевидавалася, зокрема і в 1700 р. Видавалася  мапа також під назвою "Tabyla Nova Imperii Turkarum..."  (дещо видозмінена).
В кінці XVII ст. Юбер Жайо придбав у Ґійома Сансона (помер 1703 р.) та Андрієна Сансона (Adrien Sanson; помер  1718 р.) їхні матеріали та виготовив великий атлас з 95 карт. «Atlas nouveau contenant toutes les partiers du monde...» виданий в Парижі  (1689-1692). В 1693-1695 р.  атлас Сансона-Жайо був перевиданий в Амстердамі Георгом Колле і П'єром Мортьє (помер 1724) під назвою  «Atlas Royal a l’Usage de Monseigneur le Duc de Bourgogne…», атлас мав також, як і у французькому виданні, посвяту герцогу Бургундському.
Амстердам був центром картографії та видавництвом карт протягом кількох століть, міські картографічні фірми поширювали свою продукцію по всій Європі, їх карти відрізнялися винятковою якістю виконання відбитків, красою і витонченістю зображень, особливу фантазію майстри-гравери виявляли в химерності декору карт. Саме таким майстром був гравер і видавець П'єр Мортьє, який працював у кінці XVII – першій чверті XVIII ст. Атлас був складений за дорученням французького короля для герцога Бургундії. Карти Сансона-Жайо-Мортьє мали чудову якість, та відрізнялися   науковою добротністю, що послужило причиною їх багаторазових перевидань. Мортьє придбав права на карти Сансона, пізніше, у XVIII ст., вони перевидавалися фірмою «Covens & Mortier» (Ковен і Мортьє). На всіх перевиданнях вказувалися адреса (сигнатура) видавців.
1690 р. Вінченцо-Марія Коронеллі (Vencenzo Maria Coronelli; 1650-1718), венеціанський історик та географ, генерал ордену міноритів, видав карту "L'Asie selon les memoires les plus nouveaux dressée". Правобережжя  і Лівобережжя з Києвом позначені як VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES (Україна або Земля (Країна) Козаків). Назва «OKRAINA» (Окраіна) вжито стосовно Задоння і Рязанщини — московського порубіжжя. Московська (MOSCOVIE) Окраїна до України не має жодного відношення, і, навпаки, Козацька Україна не визначається як чиясь окраїна чи креси (KRESY).
Гравер карти – француз Жан-Батист Нолен (Jean-Baptiste Nolin; 1657-1708).
1690 р. Вінченцо-Марія Коронеллі видав у Венеції мапу «Parte Orientale Dell' Europa, Descritta, e Dedicata Dal P. Cosmografo Coronelli All Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore Giovanni da Mula, Senatore amplissimo Nella Serenissima Republica de Venetia». На карті показано історико-географічні українські регіони: Волинь (Volinia) (простягнулась від р. Прип`яті до Причорномор`я та Сіверського Дінця, включаючи все Середнє Подніпров`я),  Поділля (Podoliа) (територія Північного Придністров`я та Середнього Побужжя),  Чорна Русь (Russia Negra) (територія Прикарпаття та Холмщини), Полісся (Polesia) (землі у верхів`ях річки р. Прип`ять, навколо Шацьких озер; нині частина Польщі, Білорусі, Волині).
UKRAINA (Україна) на картіце теперішні Харківська і Луганська області; ВолиньВолинська, Рівненська, Житомирська, Хмельницька, Київська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька області; ПоділляТернопільська, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Одеська області;  БессарабіяОдеська, Миколаївська області; Чорна Русь - Львівська, Івано-Франківська області; НовгородЧернігівська область; ПоліссяВолинська область; Мала ТартаріяДонецька, Запорізька, Херсонська області та Крим.
Мапа неодноразово перевидавалася (1691 р., 1692 р. і т. д.)
Вінченцо-Марія Коронеллі займався головним чином космографією. Виготовив у Парижі, за дорученням короля Людовика XIV, земний і небесний глобуси, які досі зберігаються в Паризькій національній бібліотеці.
 1681 р.  Nicolaes Visscher II. "MOSCOVIAE seu RUSSIAE MAGNAE Generalis Tabula..." («Карта Московії або Великої Русі...»

 

1680-83 рр. Nicholas Sanson. "ESTATS de la Couronne de POLOGNE"


1684 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola). Карта "Tartaria D Europa ouro Piccola Tartaria divisa da Giacomo Cantelli da Vignola ne Tartari Nogai e del Crim, o di Precop . . . soggetti al Gran Duca di Moscovia e nelle Due Uckraine . . . e gia dipedenti dall Polonia . ." (Європейська Татарія або Мала Татарія).1685 р. Юбер Жайо (Hubert Jaillot). "La Russie Blanche ou Moscovie divisee suivant l’Estendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces et Peuples: qui sont presentement sous la Domination du Czar de la Russie, cognu sous le Nom de Grand Duc de Moscovie" (Біла Русь або Московія).   1685 р. Юбер Жайо (Hubert Jaillot). ФРАГМЕНТ КАРТИ1692 р. Юбер Жайо (Hubert Jaillot)


 1690 р. Вінченцо-Марія Коронеллі (Vencenzo Maria Coronelli). "L'Asie selon les memoires les plus nouveaux dressée". 


1690 р. Фрагмент мапи 
1690 р. Фрагмент карти
1690 р. Фрагмент карти1692 р. Ґійом Сансон.

 1696 р. Юбер Жайо (Hubert Jaillot). «Estats de L'Empire des Turqs en Europe, ou sont les Beglerbeglicz our Gouvernements . . .»Немає коментарів:

Дописати коментар