понеділок, 8 жовтня 2018 р.

ЧОРНА РУСЬ - одна із назв українських етнічних земель. Західноєвропейські карти XV-XVIII ст.ЧОРНА РУСЬ
Чорна Русь (Russia nigra) — історична назва (встановлена в історіографії з  XVIII ст.) земель у північно-західній Білорусі, у басейні верхньої течії річки Німану. Це землі які увійшли до складу Великого князівства Литовського з середини XIII ст. на початковому етапі формування цієї державинабагато раніше, ніж інші території сучасної Білорусі. За історико-географічними уявленнями XVIII-XX ст., головними центрами Чорної Русі вважалися міста Новогрудок, Гродно, Вовковиськ, Слонім.
Назву «Чорна Русь» у XVI-XVIII ст. вживали також і в інших значеннях. Походження цієї назви не з'ясовано.
За однією із версій, назва могла походити від східноазіатської колірної аналогії сторонам світу. Входить до трійки «кольорових» руських земель: Чорна Русь (тобто “північна”), Червона Русь (“південна”) і Біла Русь (“західна”).
У широкому сенсі, Чорною Руссю іноді називали всі руські землі, що знаходилися під владою Великого князівства Литовського і Речі Посполитої, протиставляючи їм Білу Русь (Russia alba), яка ототожнювалася з Московією (Росією).
Угорський літописець Генріх фон Мюгельн (Heinrich von Mügeln; 1319 -1380) був першим (біля 1360 р.), хто згадав про Чорну Русь (daz land der Swarczen Reussen), але незрозуміло, чи вважав він територію, яка пізніше стала частиною Великого князівства Литовського.
У деяких випадках терміни Чорна і Червона Русь виступали як альтернатива один одному в позначенні Західної Русі (українських земель), або польсько-литовської частини Русі, іноді згадувалися як синоніми. Окремі автори, такі як німецький географ Хюбнер, зіставляли Червону Русь з Малою Руссю, а Чорну – з Великою.
“Канонічний” порядок розміщення “кольорових” частин Русі з північного сходу на південний захід – Біла, Чорна, Червона – вперше зустрічається на карті Фра Мауро (1459), на якій Чорна Русь показана на правобережжі Оки. Хоча окремі частини цієї тріади пізніше переміщалися по карті, така їхня взаємна орієнтація, як правило, зберігалася незмінною. На карті Скандинавії (Carta Marina) Олафа Магнуса (1539) Russia Nigra (Чорна Русь) показана на схід від Пскова, як і на глобусі Меркатора (1541).
Письменник, історик, військовий діяч Речі Посполитої Александро Гваньїні (Aleksander Gwagnin; 1534/1538—1614) згадував “чорних русинів, столиця яких Львів”.
Ще довго слідом за англійцем Джильсм Флетчером («Of the Russe Common Wealth» (Про Російську державу, 1591 р.) Чорною Руссю називали Московію.
Частина Русі в старих авторів називалася Сарматією Азійською (Sarmatia asiatica) на відміну від Русі, яка належала до Польського Королівства і називалася Сарматією Європейською. Пізніше цю Сарматію Азійську називали Чорною Руссю і нові автори називали її Московією. Границя проходила до витоків Дніпра (біля Смоленська) та Дону (біля Новомосковська, Тульської області). Власне Польща називалася в ті часи – Вандалія. Біла Русь обмежувалася – Великим князівством Литовським. І до Червоної Русі, яка власне Королівською називалася, входили: Київщина, Волинь, Поділля, Брацлавщина, Холмська, Белзька та Галицька землі; Львівська земля, яка називалася також Малою Руссю або Південною Руссю (Russia Australis), сюди входило також місто Ярослав [Theatrum Cosmographico-historicum. Аугсбург: 1688].
Французький офіцер Жак Маржерет у своїй книзі «Стан Російської держави і Великого князівства Московського» (Париж, 1607) відзначав, що поляки називали Чорною Руссю – територію сучасної Білорусі, а Білою Руссю територію Росії.
У XVIII i XIX ст. Чорна Русь охоплювала воєводство Новогрудське (Województwo nowogródzkie) та фрагмент воєводства Тракайського в районі Гродно (імовірно, територія колишнього Гродненського князівства).
Ще в 1655 р. Нікола Сансон видав мапу “Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c ... 1655” (Карта Польського королівства...) де серед українських земель позначено Russie Noire (Чорну Русь) – територія Західної України. Однозначно, що Сансон вжив і популяризував неправильну назву цієї частини Русі випадково.
1665 р. Нікола Сансон. Карта  «Russie Noire. divisée en ses Palatinats. & c. tirée pour la plus grande partie de la grande Carte de l' Ukaine, du Sr. le Vasseur de Beauplan. Par le Sr. Sanson d' Abbeville Geogr. ord.re du Roy. A Paris. Chez P. Mariette, rue S. Jacques a l' Esperance Avecq Priuilege pour Vingt Ans. 1665» (Чорна Русь, частина Великої карти України).
На цій мапі зустрічаємо вже  звичну (з 1655 р.) для Сансона стандарту назву Західної України – Чорна Русь (Russie Noire). Однозначно, що Сансон вжив і популяризував неправильне назву цієї частини Русі випадково.
Неточність Н. Сансона, коли Червону Русь помилково названо Чорною Руссю, упродовж кількох десятиліть повторили на своїх картах П. Дюваль (1666), Г. Сансон (1672), А. Ю. Жейо (1685, 1696), П. Мортьє (1711) та ін.
Цю неточність, власне, зрозумів і виправив лише його син Адрієн Сансон в 1706 р. (Adrien Sanson; помер 1718 р.), замінивши Russie Noire на Russie Rouge (Червону Русь).
 Причина помилки, мабуть, в тому, що він отримував знання та інформацію про території з усіх доступних джерел, зокрема, від мандрівників або дипломатів, які могли краще знати московську мову, ніж місцеву українську (русинську). У той час Західна Україна називалася, швидше, не Червоною Руссю, як це заведено вимовляти зараз, а на давньоукраїнський взірець, Чормной Руссю, з м'якою вимовою першого “о”. У словнику Даля можна легко відшукати давньоруське слово “чермний”, що означає темно-червоний, бурий. Отже, сплутати російське (московське) слово чорний і давньоукраїнське (русинське) чормний з м'яким “о” дуже просто, особливо іноземцю. Саме таким чином Червона Русь майже на 70 років стала Чорною в багатьох французьких та інших європейських джерелах.
1683 р. Вільям Беррі (William Berry; 1639–1718)​ англійський книгорозповсюджувач, географ та гравер видав у Лондоні карту   “Poland Subdivided according to the Extent of its severall Palatinates... Dedicated To the most serene and most sacred majesty of Charles II...”. Західна УкраїнаЧорна Русь (Black Russia).
1687 р. Вінченцо Марія Коронеллі (Vencenzo Maria Coronelli; 1650—1718) венеціанський історик і географ видав карту Asia. Divisa nelle sue Parti secondo lo stato presente, Descritta, e Dedicata al P. Rmo: Tirso Gonzalez Preposito Generale della Compagnia di Giesù, dal P. M. Coronelli M. C. Cosmografo Serma: Repub: Di Venezia. Карта виготовлена для Генерала Товариства Ісуса Тирсо Гонсалеса. Західна Україна на карті – Чорна Русь (Russia Negra).
1690 р. Вінченцо Марія Коронеллі; карта“Parte Orientale Dell' Europa, Descritta, e Dedicata Dal P. Cosmografo Coronelli All Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore Giovanni da Mula, Senatore amplissimo Nella Serenissima Republica de Venetia”. На карті показано історико-географічні українські регіони: Чорна Русь (Russia Negra)територія Прикарпаття та Холмщини, Волинь (Volinia), Поділля (Podoliа), Полісся (Polesia), Новгород, Бессарабія, Тартарія.
1694 р. Юбер Жайо французький видавець і картограф видав картуEstats de la Couronne de Pologne”. Територія Західної України – Russie Noire (Чорна Русь).
1712 р. Анрі Шателен видав мапу «Carte De Pologne Avec La Chronologie Des Rois Et Des Ducs De Lithuanie, Ainsi Que Des Grands Maitres De L'Ordre Teutonique Les Evechez et Archeveches, et Les Armes Des Provinces…» (Мапа Польщі...). На карті позначено українські історико-географічні землі: Russie Noire (Чорна Русь), Podolіe (Поділля) та Volhynie (Волинь). Russia Negra – територія Західної України.
1719 р. Жак Чіке (Jacques Chiquet; 1673-1721) французький гравер, картограф та видавець. Карта – “LES ESTATS DE LA COURONNE  DE POLOGNE”. На карті позначено українські історико-географічні землі: Russie Noire (Чорна Русь) – територія Західної України, Podolіe (Поділля) та Volhynie (Волинь).
1720 р. Нікола де Фер видав карту Estats de la couronne de Pologne”. На карті Russie Noire ou Rouge (Чорна Русь, або Червона) – територія Західної України.
На карті “La Pologne...” 1748 р. Ердмана Махенбауера Західна Україна показана як Russie Noire (Чорна Русь), Середня Наддніпрянщина (Правобережна та Лівобережна) – “Ukraine ou pais des Cosaques” (Україна земля (країна) Козаків).
1749 р. Гендрік де Лет голландський картограф, в Амстердамі, видав карту «Lest estats de la Couronne de Pologne». На мапі Russie Noire (Чорна Русь) – територія Західної України
Назва Russie Noire (Чорна Русь) стосовно Галичини міститься в атласі 1755 р. “Atlas Methodique, Compose pour l'Usage de son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince d'Orange et de Nassau Stadhouder des Sept Provinces-Unis…”; під редакцією французького картографа Жана Паларета (Jean Palairet; 1697-1774). Цей напис поміщено біля Львова (Lemberg). 

ДЖЕРЕЛА

*Байцар Андрій. Географія та картографія Винниківщини. Наукове видання / А. Л. Байцар. – Винники; Львів: ЗУКЦ, 2020. – 640 с.

*Байцар Андрій. УКРАЇНА ТА УКРАЇНЦІ НА ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ КАРТАХ. Монографія / А. Л. Байцар. – Львів: ЗУКЦ, 2022. – 328 с. 

 
1459 р.Фра Мауро
1539 р. «Carta Marina» 
1665 р. Нікола Сансон
1690 р. Вінченцо Марія Коронеллі 
1694 р. Юбер Жайо

Немає коментарів:

Дописати коментар