суботу, 8 квітня 2017 р.

З історії: Українська вчительська семінарія у Винниках (1923 р.)
1 вересня 1923 р. — 26 жовтня 1923 р. — Українська вчительська семінарія.
Ініціатори створення: отець Григорій Гірняк, професор Євген Щуровський, професор Володимир Калинович  та інші члени Винниківської "Просвіти".
10  липня 1923 р. — лист винниківської інтелігенції «До українського громадянства!» (опублікований в газеті «Діло»  №79 від 12.07.1923),  щодо заснування Української вчительської семінарії і будівництва Народного дому у Винниках.
«Політичні умови, серед яких живе український народ по цей бік Ризької лінії, зложилися так, що державні школи з українською мовою навчання тільки в незначній мірі відповідають культурним вимогам широких народніх мас. З тої причини наші центральні просвітно-педагогічні установи поставили собі метою створити приватне шкільництво всіх типів, удержуване виключно засобами українського народу. Маючи це на увазі, читальня «Просвіти» у Винниках в порозумінню з президією Головного Виділу «Просвіти» та Головною Управою У. П. Т. рішила на своїх останніх загальних зборах вибудувати «Народній Дім», в якому мають бути приміщені приватна коедукаційна учительська семинарія і взірцева школа вправ з українською мовою навчання у Винниках.
Закриття хлопячих відділів в одинокій державній коедукаційній учительській семинарії у Львові спонукало членів чилальні  «Просвіти» у Винниках, а також і культурних діячів винницького судового повіту приступити до відкриття першого року учительської семинарії та першої кляси школи вправ у Винниках в наймленому помешканню, починаючи від 1 вересня 1923 р.
В учительській семинарії у Винниках будуть прийняті в першу чергу хлопці, бо у Львові існують кромі державної, тепер вже тільки жіночі аж дві приватні виключно жіночі учительські семинарії. Читальня «Просвіти» у Винниках розпоряджає деякими матеріяльними засобами, котрі одначе занадто скромні, щоби покрити всі видатки, сполучені з будованням Народнього Дому та приміщенням і удержанням названих шкіл.
Уважаючи справу української учительської семинарії необхідною потребою цілого краю, підписані звертаються до громадянства усіх українських земель з проханням надсилати щедрі жертви на вищенаведену ціль. Підписані свідомі того, що накладають новий тягар на нашу і так вже перетяжену суспільність, але не бачуть иншого способу довершити задумане діло. Грошеві пожертвовання просимо складати на конто: «Українська Учительська Семинарія у Винниках» в Земельнім Банку Гіпотечнім, Львів, Підвалє 7.
Зголошення у справі прийняття учеників (учениць) на перший рік учительської семинарії і до першої кляси школи вправ у Винниках приймає проф. Володимир Калиновим, Винники, Німецька Кольонія, ч. 7. Речинець вступних іспитів буде оголошений в українських часописах пізнійше. Просимо Всеч. Отців Парохів оголосити отсю відозву своїм Парохіянам.
Винники, дня 10. липня 1923 р; Д. Банах, А. Бялий, о. Васильківський,  Р. Гаврих, о. Гр. Гірняк, Вас. Гуль, Ірина Домбчевська, Вас. Дмитерко, Яр. Йона,  Вол . Калинович, Павло Кіяк, Стеф. Кіяк, Стефанія Ключковська, Мих. Кернога, Т. Магаляг, Т. Мартинець, о. Оляневич, Мих. Пивовар, Волод. Підлісецький, о. Радкевич, інж. В. Рижевський, М. Шутер, Ст. Шустер, Д-р Євген Шуровський».
19 липня 1923 р. — нарада (в читальні «Просвіти») щодо заснування Української вчительської семінарії і будівництва Народного дому (122 делегати від Винниківського судового повіту; ініціатор д-р Євген Щуровський). Вибрано повітовий комітет: проф. Вол. Калинович (голова), о. Олянович з Лисинич (заст. гол.), дир. Банах (секретар), о. Васильківський і п. Пивовар (скарбники), п. Кернога Мих. і дир. Банах Денис.
На зборах зібрано приблизно 3 500 000 польських марок. Одна особа дала 3 000 000, але не забажала розголошувати свого прізвища.

Семінарію було закрито 26 жовтня винниківським комісаром Мечиславом Вайсом (за розпорядженням львівських властей).

                           Винниківські школярі та учителі. 1920-ті рр.
Володимир Калинович


ЛІТЕРАТУРА

Байцар Андрій. Винники туристичні: Науково-краєзнавче видання / А. Л. Байцар. — Винники : Друксервіс, 2016. — 312 с.

Луців Р. Матеріали до історії шкільництва у Винниках кін. XVIII ст. – 1939 р.) // Науковий збірник Історико-краєзнавчого музею Винник.2009. Вип. 2. – С. 178207.
Немає коментарів:

Дописати коментар