неділю, 4 листопада 2018 р.

1910 р. Розселення українців на Півдні України. Карта «Племена Новороссіи».


1910 р. Карта «Племена Новороссіи». Мапа з багатотомного «Полного географического описания нашего отечества». На карті відображено дуже  строкатий в етнонаціональному плані склад населення Півдня України. Українців на карті позначено як малорусів. Теперішня Молдова та Бессарабія заселена молдаванами, українцями та болгарами; Крим – переважно кримськими татарами та частково росіянами та болгарами. Хоча зрозуміло, що тут – картографічні неточності. В кінці 19 ст. - поч.. 20 ст. українців в Криму було більше ніж росіян.
Серед етносів, які емігрували на Південь України вагоме місце займають німецькі переселенці. Перші німецькі  колоністи  прибули  на  запрошення  Катерини  ІІ,  друга  хвиля  переселення  припала  на  1804р.  За  період з середини ХVІІІ – до середини ХІХ ст. на території Південноукраїнського регіону було засновано 549  колоній [Бойко Я., Данилова Н. Формування етнічного складу населення Південної України (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) // Український історичний журнал. – 1992. – N 9. – C. 54 –65]. Досить  чисельною  була  і  група  болгарських  переселенці.  Болгарські  колонії  на  території  Півдня України  виникають  ще  з  кінця  ХVІІІст.,  проте  найбільш  активним  заселення  Південноукраїнських  земель відбулось  у  1861-1862 рр.,  здебільшого  болгарами,  які  також  були  переважно  сільським  населенням. Чисельність  болгар  на  Півдні  України  швидко  зростала.  За  період  з  1861  по  1914 рр.  їх  діаспора збільшується з 16 до 46 тис. осіб, тобто втричі [Пачев С. И. Болгарские колонии Северного Приазовья (1861-1917 гг.): комплексное исследование: автореферат дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.01. – Запорожье, 1996. –19 с] .Ще одним з найчисельніших етносів на території Півдня були євреї. На середину ХІХ ст. вони становили приблизно 2% від загальної кількості населення. Основна частина єврейського населення концентрувалась в містах та містечках регіону, де займала приблизно 30%. Така динаміка росту кількості єврейського етносу набула піку в 60-80-х рр. ХІХ ст. Проте до початку ХХ ст. частка представників єврейського етносу в містах починає зменшуватись внаслідок економічних та соціальних чинників, зокрема погромів 1881, 1905 рр. [Морозова А. В. Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2005].

Немає коментарів:

Дописати коментар