субота, 18 березня 2017 р.

Назва "Червона Русь" на західноєвропейських картах (XV-XIX ст.)


ЧЕРВОНА РУСЬ
Червона Русь (лат. Russia Rubra, Rus Rubra, Ruthenia Rubra; пол. Ruś Czerwona) – історична назва Галичини, Західної України, вперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя (1420-ті рр.), згадується як «rot Russen».
Назва була популярна переважно у польських джерелах XVI-XVIII ст. для визначення колишнього Галицького князівства (за адміністративним поділом у XV-XVIII ст. – Руське та Белзьке воєводства Польського королівства). Інколи цю назву поширювано і на східні українські землі.
Польський історик та географ поч. XVII ст. Шимона Старовольский називає “Червоною Руссю” всі українські землі. В його описі Червона Русь на півдні межувала з Угорщиною, Молдавією, Бессарабією; на півночі – з Білою Руссю, яка лежить понад річками Стир і Прип'ять; на  заході – з Малою Польщею; на сході –  зі степами Скіфії та царством Московії.
Географи та картографи Європи Червоною Руссю називали переважно територію Галичини. Інколи назву Червона Русь вони поширювали на всю Правобережну Україну (починаючи від Джакомо Гастальді (1548). На початку 1700-их років назва Червона Русь охоплювала територію і Лівобережної України. Це прослідковується на картах Абрахама Алларда (1710), Нікола де Фера (1716) та ін.
Назва “Червона Русь” — книжного походження, місцеве населення не використовувало її. Виникла, імовірно, під впливом поширених у народів Сходу географічних назв, у яких кольори позначали сторони світу. Деякі польські вчені здійснювали безпідставні спроби пов’язати назву “Червона Русь” із Червенськими градами для того, щоб поширити на всю територію Червоної Русі тенденційні висновки про “неукраїнський характер” Червенських градів.
На Карті Світу 1459 р., венеціанського монаха, Фра Мауро територія в районі Наддніпров'я (українські землі Великого князівства Литовського) названа Rossia Rossa (Червоною Руссю).
На мапі 1491 р. Середньої Європи Миколи Кузанського зустрічається назва RVBEA RVSSIA (Червона Русь) (охоплює південний захід України, середню течію Південного Бугу).
На картах 1548 р. “Polonia et Hungaria Nova Tabula” (Нова карта Польщі та Угорщини) та “MOSCHOVIA TABULA NOVA” (Нова карта Московії) Джакомо Гастальді чи не уперше використано назву “Rossia Rossa” (Червона Русь) щодо Правобережної України.
На мапі “MOSCHOVIA TABULA NOVA” напис “ROSSIA BLANKA” (Біла Русь) поміщений між Великим Новгородом (Nouugardia) і Холмогорами (Colmogora). Це одна із перших карт Московії.
1561 р. Жироламо Рушеллі (Girolamo Ruscelli) італійський картограф. Карта – “POLONIA ET HUNGARIA NUOVA TAVOLA” (Нова карта Польщі та Угорщини). Надрукована мапа у Венеції. Мапа цікава тим, що на ній присутні регіональні назви українських земель: Rоssia Rossa (Червона Русь) на схід від Volhinia (Волині), Podolіa (Поділля), Codimia (Кодимія). Червона Русь (Rossia Rossa) на мапі — Правобережна Україна.
1561 р. Жироламо Рушеллі. Карта – “Moschovia Nuova Tavola” (Нова карта Московії). Як і в інших роботах Рушеллі, тут простежується чітко розмежування назв Русі і Московії. Правобережна Україна традиційно для автора позначено як Rossia Rossa (Червона Русь), а на півночі карти, біля Білого моря, є напис Rossia Bianca (Біла Русь).
1670 р. Карел Аллард (Carel Allard) голландський картограф. Карта – “Nova totius Regni Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae, cum suis Palatinatibus ac Confiniis» та видав її під назвою “Regni Poloniæ, Magni Ducatus Lithuaniae...” (Польща Велике князівство Литовське...). Назва  Ukrainа (Україна) накладається на назву “Russiа Rubra” (Червона Русь), охоплює Правобережну та Лівобережну Україну. Західна Україна теж позначена як “Russiа Rubra”.
1700 р. Нікола де Фера (Nicolas de Fer) французький географ і картограф. Карта – “Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique”. На карті містяться написи: Russie Rouge Polonoise (Русь Червона Польська), Русь Біла або Литовська, Московське Царство або Велике князівство Московське і т. д
1705 р. Пітер Пікарт  (Picart Pieter) та Адріан Шхонебек (Adriaan Schoonebeek або Schoonebeck) голландські гравери та картографи. Карта – «Королевства Польского и Великого княжества Литовского чертеж / По указу его державнейшего царского величества грыдоровал на Москве Питер Пикарт; [Картуш грав. А. Шхонебек]». На карті Західна Україна (Львівське та Холмське воєводства) – Червона Русь (Червен Россіа). Назва Червона Русь на карті міститься двічі й стосується як Західної України так і всієї України.
1710 р. Пітера ван дер Аа (Piter van der Aa) голландський картограф та видавець. Карта – Ukraine, grand pays de la Russie Rouge, Kartenmaterial, avec une partie de la Pologne, Moscovie, Bulgarie, Valachie, Podolie et Volhynie” (Україна, земля Червоної Русі, що межує з частиною Польщі, Московії, Болгарії, Валахії, Поділля і Волині); Україна ототожнюється з Червоною Руссю.
1710 р. Абрахама Алларда (Abraham Allard) голландський картограф та гравер.  Карта – “Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…”. Напис Russia Rubra (Червона Русь) зустрічається два рази: перший – для Галичини та Покуття (Pokutta); другий – накладається на напис “Ukraina та охоплює Правобережну та Лівобережну Україну.
1710 р. Кристоф Вейгель старший (Christoph Weigel) німецький гравер та картограф. Карта – “Poloniæ & Lithvania accurante curatius”. Напис Russia  Rubra (Червона Русь) проведений через всю українську етнічну територію й зображений великими літерами як Московія, Тартарія та інші держави. Західна Україна теж позначена як Russia  Rubra.
1711 р. Йоганн-Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann) німецький географ і картограф видав мапу “Poloniarum Magnique Ducatus Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mazoviae, Samogitiae, Kioviae, Volhyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensci, Severiae” (Велике князівство Литовське, королівство Польщі, Русь, Пруссія, Мазовія, Жемайтія, Київщина, Поділля, Підляшшя, Лівонія, Смоленщина, Сіверщина). Від Галичини до Слобожанщини – напис Russia Rubra (Червона Русь). Написи Червона Русь та Ukraina (Україна) частково накладаються один на одного.
1712 р. Йоганн Баптист Гоманн. Карта – “Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis” (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії). Написи “Russia  Rubra” (Червона Русь) та “Ukraina” (Україна) на карті проведені паралельно через всю українську етнічну територію.
1716 р. Нікола де Фер. Карта – “L'Europe suivant les nouvelles observations_de Mrs de l'Académie royale des sciences” (Європа…). Напис Russie  Rouge (Червона Русь) охоплює все Середнє Придніпров'я  (Правобережне та Лівобережне).
1730 р. Матеус Зойтер (George Matthäus Seutter) німецький видавець та географ. Карта“Poloniae Regnum ut et Magni Ducatus Lithuaniae Accuratiss. Delineatione Reprasentat. Opera et studio Matth. Seutteri, Chalc. August” (Польща та Литва). Назва Ukrainia частково накладається на назву “Russia Rubra” (Червона Русь).
1743 р. Йоганн Маттіас Хасе на мапі “Europa Secundum legitimas Projectionis Stereographicae...” Західну Україну позначає як Russia Rvbra (Червона Русь).
1750 р. Тобіас Йоганн Маєр (Майер) (Tobias Mayer; 1723 —1762) німецький астроном та картограф. Карта «Mappa Geographica Regni Poloniae». Карта публікувалася в різних атласах (вісім версій). UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA). Червона Русь територія від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Бєлгорода (тепер Росія).
1765 р. Тобіас Йоганн Маєр. Карта “Map of the Kingdom of Poland and the Grand Dutchy of Lithuania, from Tob. Mayer of the Cosmographical Society of  Nuremberg,”. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA).
Після 1772 р. для Червоної Русі австрійською владою офіційно була вживана назва Галичина й Володимирія (Галіція й Лодомерія), подеколи (в науці та публіцистиці) вживалася й далі назва Червона Русь.
1801 р. Томас Браун (Thomas Brown) шотландський картограф. Карта – “A New and  Accurate Map of Poland with its  dismem- berd Provinces...”. Західна Україна – Galicia (Галичина), Lodomeria (Лодомерія)  або RED RUSSIA  (Червона Русь).
1802 р. Вільям Дартон молодший (William Darton) британський картограф. Карта – Poland” (Польща). Західна Україна – RED RUSSIA  (Червона Русь).
1804 р. Томас Кітчін (Thomas Kitchin) англійський картограф, гравер та гідрограф. Карта – “A New Map of the Kingdom of Poland...” (Нова карта Королівства Польщі). Західна Україна – Galicia (Галичина), Lodomeria (Лодомерія)  або RED RUSSIA  (Червона Русь).
1827 р.  Станіслав Платер (Stanisław Plater; 1784—1851) польський вчений та письменник. Карта – «Mappa Polski».  Опублікована в «Atlas historique de la Pologne accompagné d’un tableau comparatif des expéditions militaires dans le pays pendant le 17, 18 et 19 siècle», Познань (Poznań). Мапа двомовна (польською та французькою мовами). Західна Україна на карті позначена як Krolesiwo Galiacyiskie (Королівство Галицьке). На карті також позначені – Королівство Польське та Королівство Угорське.
Наприкінці XIX — на поч. XX ст. окремі автори з-поміж москвофілів  пропагували термін “Червона Русь” для штучного протиставлення українців Галичини решті українського народу.
1920 р. польська влада дала Галичині штучну назву “Східна Малопольща” (Malopolska Wschodnia). В польській публіцистиці 1920—1930-х років термін “Червона Русь” писали як “Червенська Русь” або  “Червенська земля”.
В сучасній науковій літературі на позначення пд.-зх. частини Київської Русі до XIV ст. вживають терміни “Галицька земля”, “Галицько-Волинське князівство”, “Галицько-Волинська Русь”, а для періоду починаючи з XIV ст. — “Галичина”, “Західна Україна”.


 

Червона Русь (нім. Russia)   у складі Польського королівства (XIV ст.). Мапа з атласу Gustav Droysen: „Allgemeiner historischer Handatlas“ (1886)
Червона Русь (нім. Rotreussen) на мапі 1892 р., що відображає Річ Посполиту в 1660 р.

1459 р.   Фра Мауро 
1491 р. Микола Кузанський
1700 р. Нікола де Фер. "Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique"
1710 р. Пітера ван дер Аа.  «Ukraine, grand pays de la Russie Rouge, Kartenmaterial, avec une partie de la Pologne, Moscovie, Bulgarie, Valachie, Podolie et Volhynie» (Україна, земля Червоної Русі, що межує з частиною Польщі, Московії, Болгарії, Валахії, Поділля і Волині).

1710 р. Абрахама Алларда. «Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…»1712 р. Йоганн Баптист Гоманн  «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії).

1716 р. Нікола де Фер


1 коментар: