пʼятниця, 5 квітня 2019 р.

Винники в Атласі історичному Речі Посполитої. 1904 р.Олександр Яблоновський.


Атлас «Atłas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej wydany z adnotacjami Akademii Umijętności w Krakowie. Epoka przełomu z wieku XVI do XVII. Dział» // «Ziemie Ruskie Rzeczypospolitej» (Атлас історичний  Речі Посполитої). 1904 р.
Автор: Олександр Яблоновський.
На карті позначені: Виники (Wіnniki) та довкільні села.
На Першому з‟їзді польських істориків ім. Яна Длугоша у Кракові  в  1880 р.  Станіслав  Смолька  оголосив  проект розроблення  історичної  мапи  на  підставі  джерел  XV    XVI  ст. Вона  мала  включати  такі  елементи:  кордони  костьольного, політичного,  судового  поділу,  розміщення  королівських  і церковних  володінь.  Він  пропонував  нанести  на  мапу-основу, складену  на  підставі  карти  давньої  Польщі  з  прилеглими землями  сусідніх  країн  з  мірилом  1:300  000,  видану  генералом Войцехом Хржановським у 1859 р. Концепція цього історичного атласу  ґрунтувалася  на  «Zrόdłach  dziejowych»  Олександра Яблоновського  і  Адольфа  Павінського.  Згідно  з  первинною концепцією,  атлас  мав  складатися  з  трьох  частин    Пястовські землі    Велика  Польща,  Мала  Польща,  Мазовія  і  Підляшшя, друга  частина  це  Руські  Землі    Червона  Русь,  Поділля  і Наддніпрянщина без Чернігівщини та третя частина    Литва [Ніна Весельська].
Однак  реалізованою  була  тільки  одна  частина запланованого  атласу.  У  1904  р.  польським  істориком Олександром  Яблоновським  було  видано  «Atlas  historyczny Rzeczypospolitey  Polskiey…».  Не  дивлячись  на  те,  що запланована  робота  не  була  завершена,  вона  виявилася переломною в еволюції концепції історичних атласів з огляду на застосування картографічної основи з великим мірилом, а також
на  реконструкцію  елементів  історичного  змісту.  Його новаторство полягало в першому, в історії польської історичної картографії,  відтворенні  на  основі  з  мірилом  1:300  000  – вказаному С. Смолькою    земельної власності, границь, поділів землі і заселення на переломі XVI і XVII ст. [Ніна Весельська].
На картах атласу детально відображено адміністративний устрій  українських  земель  на  зламі  XVI    XVII  ст.  у  складі Польщі. В атласі подано межі та центри воєводств, земель і повітів,  волостей  (ґмін).  Територія  адміністративних  одиниць виділена  способом  якісного  фону.  Атлас  містить  16  аркушів карт (60x74,5 см) і  два  аркуші таблиць. Підготовку до видання і друк  здійснив  Військово-географічний  інститут  у  Відні [Ніна Весельська].

Немає коментарів:

Дописати коментар