неділя, 29 січня 2017 р.

Фламандський картограф, гравер Вільгельм Гондіус та Україна


Гравюра фламандського картографа, гравера, художника Вільгельма Гондіуса (1651р.): «Bohdan Chmielnicki Exercitus Zaporovieñ. Præfectus, Belli Servilis Autor Rebelliumq. Cosaccorum et Plebis Ukrayneñ Dux» (Богдан Хмельницький. Війська Запорізького Головнокомандувач, Війни Хлопської Зачинатель, Повсталого Козацтва і Народу Українського Князь).
Життя та творчість фламандського картографа, гравера, художника Вільгельма Гондіуса (1598–1652/1658) значною мірою були пов’язана із Річчю Посполитою, зокрема і з Україною. В 1641 р. у пошуках кращого життя він переїхав  з Гааґи до Гданську. Тут він проживав  з 1641 р. по  1654 р., виконував замовлення різних видавців. Працював як придворний гравер польських королів Владислава IV і Яна-Казимира. Вільгельм Гондіус створив багато портретів монархів, магнатів, воєвод, канцлерів, бургомістрів, містян, учених. Він створив декілька майстерно вирізьблених, очевидно, за малюнком з натури, портретів гетьмана Богдана Хмельницького (деякі науковці говорять про три портрети). У 1651 р. Гондіус зробив гравюру, яка стала найвідомішим прижиттєвим портретом гетьмана Б. Хмельницького. 24 грудня 2015 р. НБУ ввів в обіг з пам'ятну монету "Богдан Хмельницький».
На реверсі на дзеркальному тлі увігнутої поверхні монети відтворено: ліворуч - портрет Богдана Хмельницького художника Вільгельма Гондіуса (1651), праворуч - центральний фрагмент прапора гетьмана з його ініціалами та абревіатурою гетьманського титулу, унизу півколом розміщено напиc БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.
Вільгельм Гондіус вигравірував карту України, автором якої був Ґійом Боплан. Гійом (Вільгельм) Левассер де Боплан (1600—1673 або 1685 р.) — французький інженер і військовий картограф. З початку 1630-х рр. і до 1647 р. перебував на польській службі, переважно на території України, у 1637–1638 рр. взяв участь у поході Конєцпольського на Павлюка й Остряницю.
Боплан домовився про цю роботу з Гондіусом на зворотному шляху з України додому в кінці березня 1647 р. Генеральна карта України без зображення Кримського півострова була видана в 1648 р. Формат мапи 42 х 54,5 см, масштаб — 1:1 800 000. Матеріал – мідь. Видана у кількох варіантах протягом 1648–1660 років. Має південну орієнтацію аркушу.
Гондіус виконав декілька й інших різцевих гравюр карт України.  Це були мапи, прикрашені гербами і рисунками з постатями українських, польських і турецьких воїнів.
1650 р. «Спеціальна (топографічна) мапа України»   Ґійома Боплана. Повна назва: «Delineatio specialis et accurata Ukrainae. Cum suis Palatinatibus ac Distictibq, Provincycq adiacentibus» («Спеціальний і докладний план України разом з належними до неї воєводствами, округами та провінціями»). Складається з 8 аркушів розміром 41,5×45 см кожен, загальний розмір 83х216 см, масштаб 1:450 000. Гравер і видавець Вільгельм Гондіус.
1651 р. (місце видання не вказане) була видана карта Ґійома Боплана.: «NOVA TOTIUS REGNI POLONIE…» («Нова карта всього Польського королівства..."). Гравер і видавець Вільгельм Гондіус. Мідерит. Одноколірна. Папір 33,3 x 25,5 см. Масштаб бл. 1: 6 500 000. Мова латинська.
Вільгельм Гондіус виконав гравюри за малюнками Г. Л. Боплана до книги “Опис України” (1651).
На титульному аркуші книги І. Пасторія “Скіфо-козацька війна” (1652) зобразив українських козаків, захоплених у полон поляками під час національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького 1648-1657 рр. 
1648 р.  Генеральна карта України
                        1650 р. «Спеціальна (топографічна) карта України»
                           Титульна сторінка другого видання Опису України
 

Немає коментарів:

Дописати коментар