середа, 9 грудня 2020 р.

1786 р. Опанас Шафонський. Генеральна карта Малої Росії

 


1786 р. Опанас Шафонський. Карта  «Генеральній карті Малої Росії, на 10 полків розділеної» із праці «Чернігівського намісництва топографічний опис… 1786 року». Видано її в Києві допіру 1851 р.. На карті міститься герб Гетьманщини.

   Генерал-губернатор Петро Рум’янцев 1784 року отримав наказ підготувати топографічний опис намісництв для обліку податного населення. Рум’янцев залучив до роботи Шафонського як авторитетного вченого. Опанас поринув у дослідження. Самотужки об’їздив низку міст і повітів, приділяючи особливу увагу архітектурі, пам’ятним місцям та археологічним старожитностям. У монастирях, архівах і приватних колекціях вишуковував та вивчав історичні документи. Уся робота була впорядкована у велику працю під назвою “Черниговского Наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малыя России”. Перша частина книги присвячена опису території Лівобережної України, а також її історії від найдавніших часів до XVIII століття. Друга частина – характеристики природно-географічного середовища, адміністративно-політичного устрою, соціальний та економічний розвиток краю. Також в опусі було чимало свідчень про архітектуру, культуру, побут, звичаї та навіть хвороби місцевого населення. Ця праця містила неабияку цінність як для тогочасної влади, так і для нащадків [Мар'яна Шевелєва. Опанас Шафонський: як українець московитів від моровиці рятував].

    Історична довідка. Остаточному включенню України у російську політичну систему сприяло запровадження в Україні у 1780–1790-х рр.. паралельно з губернською системою намісництв. На Слобожанщині було утворено Харківське намісництво, на території Гетьманщини — Київське, Новгород-Сіверське і Чернігівське намісництва; на півдні України — Катеринославське і згодом Вознесенське намісництво; на Правобережжі, приєднаному до Російської імперії після другого поділу Польщі 1793 р. — Ізяславське (пізніше Волинське), Брацлавське і Подільське намісництва. Намісник мав права генерал-губернатора. 1797 р. намісництва скасовано і відновлено губернський поділ.

 Немає коментарів:

Дописати коментар