понеділок, 27 лютого 2017 р.

Назва "Україна" на картах французьких картографів Жіль Робера де Вугонді та Дідьє Робера де Вугонді (середина XVIII ст.) Жіль Роберт де Вугонді, як правило, підписував свої карти «М. Robert », а Дідьє - «Robert de Vaugondy» (іноді додаючи «fils» або «filio»). У деяких випадках до кінця не зрозуміло, хто Жіль чи Дідьє склали дану карту.
Жіль Робер де Вугонді (Robert de Vaugondy; 1688-1766) у 1748 р. видає мапу  «L'Europe. Divisee suivant ses principaux Etats». Напис на мапі (від Дніпра до Дону): "Ukraine ou Cosaquie" (Україна козацька).
1751 р. Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді створюють карту «L'Europe divisee en ses principaux Etats…». Видана в Парижі в 1757 р. в «Atlas Universel». Масштаб 1:9 500 000. На півдні Київська та Білгородська губернії межують з землями Запорозьких козаків (Cosaques Zaporiski) і Ногайців (Tartares Nogayes). На карті напис Dzyke Pole (Дике Поле) розміщений на землях запорозьких козаків.

У наступному році (1752) Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді створюють ще одну карту «Partie méridionale de la Russie européenne où sont distinguées exactement toutes les provinces, d'après le détail de l'Atlas Russien» де показано українські землі. Ця мапа теж видана в Парижі в 1757 р. в «Atlas Universel». Масштаб 1:3 400 000. На півдні Київська та Білгородська губернії межують з землями Запорозьких козаків (Cosaques Zaporiski) і Ногайців (Tartares Nogayes).

1754 р. Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді доповнюють карту «Partie méridionale de la Russie européenne où sont distinguées exactement toutes les provinces, d'après le détail de l'Atlas Russien» картою-вставкою "Developpement de la Nouvelle Servie" (Адміністративні кордони Нової Сербії). Мапа видана в Парижі. Франсуа  Сантіні в 1776 р. перевидає її в «Atlas Universel dressée sur les meuilleures cartes modernes 1776», а пізніше у Венеції в 1784 р.

На карті зявляється напис «UКRAINE». Середня Наддніпрянщина (Правобережна та Лівобережна) позначена як «UКRAINE». На півдні Київська та Білгородська губернії межують з землями Запорізьких козаків (Cosaques Сzaporowski) та Ногайців (Tartares Nogayes).

На основній карті землі Запорозьких козаків (Cosagues Czaporowski) та Кримського ханства (Petite Tatarie) замальовані одним кольором і в одних кордонах. Таким чином, французькі картографи показали землі Запорозьких козаків у складі Кримського ханства, яке в цей час знаходилося (до 1774 р.) в складі Османської імперії. На карті добре видно, що Zaporozskaia Sjecza (Запорізька Січ) і Kudak (тепер м. Дніпро) позначені як міста з невеликими фортецями. Elisabethgorod (Кропивницький), Ingulgorod (?) показані містами без фортець.

На спеціальній вставці "Developpement de la Nouvelle Servie" (Адміністративні кордони Нової Сербії) розташування Нової Сербії відповідає північній частині Кіровоградської області нинішньої України. Територія Нової Сербії з адміністративним поділом на полки показана у складі Російської імперії. Таким чином, підтверджувалася належність земель до Росії. А ось територію Запорозьких козаків показано як нейтральну (Neutre). У нижній (південній) частині вставки вказаний кордон з Туреччиною (Frontieres de la Turquie).

Жіль Робер де Вугонді у 1762 р. видає карту «Partie Meridionale de la Russie Européenne, Tartarie Rusienne, Petite Tartarie..». Формат 24 x 30 cм. Мапа видана в Парижі. Середня Наддніпрянщина (Правобережна та Лівобережна) позначена як «UКRAINE», напис досягає Бахмута (на Донеччині). На території Кримського ханства (Petite Tartarie) показано запорозьких козаків (Cosaques Saporowi). На Дону показані донські козаки (Cosaques du Don).

Жіль Робер де Вугонді (Gilles Robert de Vaugondy; 1688—1766) — французький географ та картограф, також відомий як Le Sieure або Monsieur Robert. Походить з родини Нікола Сансона (1600-1667 рр.) і є нащадок його онука П'єра Мулард-Сансона. Від нього успадкував більшу частину картографічного матеріалу Нікола Сансона. Цей матеріал він разом з сином об'єднав з картами і пластинами, набутими після смерті Юбера Жайо в 1712 р., щоб створити основу Всесвітнього Атласу. Після Абрагама Ортеліуса (Abraham Ortelius; 1527 —1598) і Герарда Меркатора (Gerhardus Mercator; 1512-1594) Вугонді спираючись на їх джерела значно просунули вперед картографію тієї епохи.Основні праці: "Géographie sacrèe et historique de l'Ancien et du Nouveau Testament" (1747), "Usage des globes céleste et terrestre" (1752), "Petit Atlas" (1748), "Atlas universel" (1757), "Atlas portatif" (1762). Робер Вугонді  склав «Карту середньовічного світу» в кращих європейських традиціях. На ній він показав країни Середнього Сходу та Південного Кавказу. На мапі детально показані контури морів, кордони держав відтінені різнобарвною кантівкою. Основа історичної карти Робера Вугонді досить точна, автор явно використовував найдетальніші матеріали картографів-сучасників. 
Дідьє Робер де Вугонді (Didier Robert de Vaugondy; 1723-1786) – видатний французький географ та картограф. Він був сином Жіля Робера де Вугонді (1688-1766), спільно з яким створив універсальний атлас («Atlas Universel») з 108 карт. Даний атлас вперше був опублікований в 1757 р. Для його створення були використані старі джерела, звірені з більш сучасними картами. На багатьох були виправлені широти і довготи згідно з астрономічними спостереженнями. Старий матеріал був змінений з додаванням безлічі нових топонімів. У 1760 р.  Дідьє Робер де Вугонді був призначений географом Людовика XV. Основні праці: "Essai sur l'histoire de la géographie" (1755), "Tablettes parisiennes" (1760), "Cosmographie" (1763), "Institutions géographiques" (1766), "Atlas de la France et de l'Europe" (1785).

Робер де Вугонді і його син  Дідьє Робер де Вугонді були провідними картографами у Франції в 18 столітті. Вони виготовляли не лише карти, але і глобуси.

                                                                                 1748 р. 
1751 р. Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді. «L'Europe divisee en ses principaux Etats…».

                                                                                     1752 р.
                                                                              1754 р.
                                                                                1754 р.
                                                                               1762 р.
                                                                            1784 р.


Немає коментарів:

Дописати коментар