неділя, 26 лютого 2017 р.

Назва "Україна" на картах німецького географа Матеуса Зойтера (перша пол. XVIII ст.)1720 р. Матеус Зойтер (George Matthäus Seutter; 1678 —1757), німецький видавець та географ, видає мапу «Nova Mappa Maris Nigri Et Freti Constantino politani … Mattheus Seutter» (Нова мапа Причорномор'я). Середня Наддніпрянщина (Правобережна та Лівобережна) позначена як UCRANIA (Україна). Як і на мапі Йогана-Баптиста Гоманна (1712) позначено рік Полтавської битви (1709). З українських земель зображено Поділля (Podolia). Південь України – Dzikе Polie (Дике поле). В районі Причорномор’я написи латиною: Tartaria Minor (Мала Татарія), Буджацька Татарія та Cremia (Крим). Мапа неодноразово перевидавалася, зокрема і в 1730 р.
Особливою є карта «POLONIE REGNUM UT ET MAGNI DUCATUS LITHUANIAE..» (Польське королівство…) Матеуса Зойтера 1730 р. (видана в Аугсбурзі). Так Волинь (Volhynia) на даній карті складається з двох регіонів: Volhynia Superior (Верхня Волинь) та Volhynia Inferior (Низова Волинь). Україну (Ukrania) на карті утворює Волинь разом з Поділлям. Південь України – Dzikе Polie (Дике поле). На північному сході Україна межує з Московією (Moscoviae).
1740 р. Матеус Зойтер видає в Аугсбурзі карту "Nova et Accurata Tartariae Europae seu Minoris et in specie Crimeae" (Нова і точна Taтарія Європейська або Мала і конкретно Крим). Карта є прикладом розквіту картографування земель України, що припав на період тривалих російсько-турецьких воєн. Окрім великої кількості географічних назв, на карту нанесено також маршрути руху армій. Україну на латинський взір названо Ucrania Cosaccorum (Україна Козацька).
Цього ж року, Матеус Зойтер, видає ще одну карту українських земель "Nova et accurata Turcicarum et Tartaricarum Provinciarum intra fluvios Tyras, S Niester et Tanaim S. Don ad Oram Ponti Euxini et in Peloponneso Taurica" (Нова і точна Туреччина та Taртарія…). На мапі зустрічаються написи: Ukraina (Україна), що охоплює Правобережжя та Лівобережжя; Terr. Cosaccorum zaporoviensium (Земля Козаків запорозьких) та ін. На північному сході Україна межує з Московською Росією (Russiae Moscoviticae). Мапа неодноразово перевидавалася. В 1744 р. мапа була опублікована в "Atlas minor praecipua orbis terrarum imperia" (Аугсбург).
1742 р., в Аугсбурзі, Матеусом Зойтером видано було ще одну мапу України – «Amplissima Ucraniae Regio Palatinatus Kioviensem et Braclaviensem…» (Карта найобширнішого українського королівства з Київським і Брацлавським воєводствами та прилеглими провінціями за найдосконалішими вимірами, мистецьки вигравіювана на міді та видана коштом Матеуса Зойтера). На північному сході Україна межує з Московською Росією (Russiae Moscoviticae). Карта неодноразово перевидавалася. 1750 р. Тобіас Конрад Лоттер перевидає цю карту (картуш вже кольоровий, на відміну від видання 1742 р.).
1739 р., в Аугсбурзі, Матеус Зойтер видав карту "Theatrum belli Russorum victoriis illustratum sive nova et accurata Turcicarum et Tartaricum provinciarum intra fluvios Tyras s. Niester et Taniam s. Don, ad oram ponti Euxini et in pelopon[n]eso Taurica sitarum designatio [Kartenmaterial] : cum gratia et  HYPERLINK” (Карта огляду війн і зображення перемог або Нова і точна карта турецьких і татарських провінцій між річками Тиром чи Дністром, Танаїсом чи Доном, що впадають в Понт Евксінський, і Пелопонеса Таврійського). Карта має декоративні оздоблення, вона оформлена двома фігуративними алегоричними картушами, які представляють особливий інтерес. У верхньому лівому картуші зображено переможених турків, в нижньому правому – козаків з гербовими щитами, на яких зображені човен та сова.
Мова: латинська. Географічна карта показує територію України та Північного Причорномор’я у першій пол. XVIII cт. Мапа висвітлює перебіг російсько-турецької війни 1735-1739 років. Такі карти масово друкувалися в Європі за даними, що їх надавала Російська Академія наук. На карті показано походи Мініха і Лассі 1736 р. Також показаний шлях ген.-лейт. Дугласа з двома драгунськими полками від Азова через Ізюм до Перекопу, або (що більш ймовірно), поворотний марш корпусу ген.-майора Шпігеля в бік Бахмута.
Землі України позначені як Ukraina. До складу якої входять Київське намісництво (Palat Kioviensis), Брацлавське намісництво (Palat Braslaviensis), Земля Козаків Запорозьких (Territ Cosaccorum Zaporoviensium). На північному сході Україна межує з Московською Росією (Russiae Moscoviticae), на південному сході – з Перекопською і Ногайською Татарією (Tartaria Minor Precop, Tartari Nagaiens). На карті показано території запорозьких і донських козаків. На території України показана густа мережа населених пунктів, здебільшого у середньому Придніпров’ї та басейні Дніпра: Чернігів, Ніжин, Київ, Переслав, Полтава, Валки, Соколів, Переволочна, Борисоглібськ, Донецьк, Глухів, Воронеж, Альшанск, Білгород, Салтів, Чугуїв, Новий Оскіл, Новий Павловськ, Новий Хопер, Валуйки, Родзинки, Бахмут, Азов; Бахчисарай, Балаклава, Кафа, Керч, Козлов.
Матеус Зойтер працював разом з Йоганом-Баптистом Гоманном, перейнявши досвід створив свій власний успішний картографічний бізнес. Разом зі своїм учнем гравером та видавцем Тобіасом Конрадом Лоттером (Tobias Conrad Lotter; 1717-1777), опублікували в 1741 р. «Atlas novus sive tabulae geographicae totius orbis» — колекція планів міст. Мапи М. Зойтера є найкращими зразками «золотого століття» німецької картографії. Видавництво М. Зойтера успадковував (1756 р.) Тобіас Конрад Лоттер, який одружився з дочкою картографа. Після смерті Зойтера Лоттер разом з найближчим родичем видавця успадкував його підприємство та незабаром отримав повний контроль над ним. На старих картах Зойтера з'явилося ім'я Лоттера. Він перевидав в другій половині XVIII ст. багато карт Зойтера, замінивши ім'я першого видавця на своє. Лоттер видавав атласи і різноманітні листові мапи. Після смерті його справу продовжив син Маттіас Альбрехт Лоттер (1741-1810), який відновив та видав велику частину батькових мап.1720 р.

  1730 р. «POLONIE  REGNUM UT ET  MAGNI DUCATUS LITHUANIAE..»


 1740 р.

 1740 р.


 1744 р.

                                                                                            1742 р.

   1750 р.


Немає коментарів:

Дописати коментар