вівторок, 14 листопада 2017 р.

Назва «Україна» на карті «Загальний вид імперії Московитів» німецького картографа Йоганна-Баптиста Гоманна. 1704 р.
1704 р. Йоганн-Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann; 1664-1724), німецький географ і картограф, фундатор німецької школи видання атласів, засновник картографічного видавництва «Ioh. Baptisto Homanno» (1702 р.), у Нюрнберзі, видає мапу «Generalis totius imperii Moscovitici : novissima tabula magnam orbis terrarum partem a Polo Arctico usq. ad mare Iaponicum, et Chinae Septentrionalis confinia exhibens...» (Загальний вид імперії Московитів). На карті, північніше Києва, міститься напис "Uсranіa", який охоплює Правобережжя та Лівобережжя. Позначена гетьманська столиця Батурин.


Назва «Україна» на картах англійського картографа Джона Сенекса (поч. XVIII ст.)
1712 р. Джон Сенекс (John Senex; 1678-1740), англійський картограф та мандрівник, видає у Лондоні мапу «Московія» (Moscovy. Corrected from the Observations communicated to the Royal Society at London and Paris by John Senex). Напис «Ukrainе»  охоплює Правобережну та Лівобережну Україну. На півдні України напис «Cosaques Zaporoski» (Запорозькі Козаки).


Українські землі на картах французького картографа Алена Малле (друга пол. XVII ст.)1683 р. Ален Малле (Alain Manesson Mallet; 1630–1706), французький картограф та графер, публікує мапу «Moscovie» (Московія), лист XXVII з "Опису Вселенної" (Description de L'Univers; п’ять томів). Видавництво Париж. Південь України – Дике Поле (Dikoia Pole). На південь від нього, на межі з Малою Тартарією, вказано Окраіну (Oсraina).
Ще одна його основна публікація – «Les Travaux de Mars ou l'Art de la Guerre» (1684) у трьох томах.понеділок, 13 листопада 2017 р.

Україна – Кіммерія, Скіфія та Сарматія (на картах французького картографа Гійома Сансона). Друга половина XVII ст.


1665 р. французький картограф Гійом Сансон видав мапу під назвою “Кіммерія, пізніше Європейська Скіфія або Мала Скіфія” (Cimmeria qua postea Scythia Europaea Seu Parua Scythia) де показано українські землі. Лівобережна та Південня Україна – Скіфія (Scythaе), Північна Україна та Слобожанщина – Сарматія Європейська (Sarmatia Europaea).
Першим народом на території нашої країни, назва якого стала відомою завдяки писемним джерелам, були кіммерійці. Московська та українська офіційна історична наука, базована на німецьких теоріях XVІІІ ст. вперто втовкмачує і досі, що якісь “кочові іраномовні скіфи прийшли в степи Північного Причорномор’я в VІІ ст. до н. е.” на зміну кудись “зниклим кіммерійцям”. Але факти говорять зовсім про інше. Велика Скіфія була могутньою державою саме українського народу, з місцевим, а не якимось міфічним іранським корінням. Це була спадкоємниця Трипільської цивілізації. Стародавні історики нарекли її Скіфією. Так само, як до того вони називали її Кіммерією а праукраїнців – кіммерійцями.