середа, 30 серпня 2017 р.

Назва «Україна» на карті «IMPERIUM TURCICUM in EUROPA…» німецького географа Йоганна-Баптиста Гоманна (1716 р.)




У 1716 р. німецький географ і картограф,  фундатор німецької школи видання атласів, засновник картографічного видавництва  «Ioh. Baptisto Homanno» (1702 р.) у Нюрнберзі, Йоганн-Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann; 1664-1724) видає свій шедевр  «Grosser Atlas ueber die ganze Welt « (Великий Атлас усього світу). Видавництво  Нюрнберг. В атласі поміщена карта  «IMPERIUM TURCICUM in EUROPA, ASIA, ET AFRICA, REGIONES PROPRIAS, TRIBUTARIS, CLIENTELARES» (Імперія Турецька в Європі…). Карта неодноразово перевидавалася, зокрема у 1720 р., 1730 р., 1737 р., 1740 р. і т. д.
На картах 1716 р. і 1720 р. міститься назва "Ucrania" (Україна). Напис розміщений південніше Києва і охоплює Правобережну та Лівобережну Україну.
На карті 1737 р. вже замість напису "Ucrania" (Україна) – напис Russia  Rubra (Червона Русь), а Південна Україна позначена як «Ocrainia» (північніше Кодака, охоплює Правобережжя і Лівобережжя, в межах Кримського ханства та Російської імперії). Північніше напису «Ocrainia» - напис «Cosaki Zaporowski» (Козаки Запорозькі); східніше – напис «Dzikia Pole» (Дике поле).
1720 р.
1737 р.
1737 р.


вівторок, 29 серпня 2017 р.

Одне із перших зображень Львова на карті (карта-портолан 1339 р.)




На третій карті-портолані (зі збірок Паризької Національної бібліотеки, складена на Мальорці) Середземного та Чорного морів картографа другої чверті XIV століття, Анджеліно Далорто (Ангеліно Дульсерт; Dulcert Angelino, Angellino de Dalorto) 1339 р., є напис великими літерами “RUTENIA” (біля витоків Дніпра). Ліворуч — напис “montes Rossie” (гори Русі) і малюнок гір, з яких випливає в бік Чорного моря Дніпро. Нижче “гір Русі” ще кілька дрібних написів Rossia.
На карті зображено Львів (…de Leo). Це одне із перших зображень Львова. Львів позначено як європейське  місто із прапором, герб якого зустрічається в кастильському гербовнику “Книга знань про всі королівства”. Києва на даній карті немає. В українських причорноморських степах, на Лівобережжі – країна “ALIANIA” (Аланія), на Правобережжі – країна “BURGARIA”,  на схід від Аланії (ALIANIA) – країна Куманія (QVMANIA).
Під написами ALIANIA та QVMANIA зображені символи влади Золотої орди (тамга Бату (Батия) разом з півмісяцем). На краю карти, східніше Причорномор'я, можна побачити хана Узбека і ті ж символи.
До нашого часу збереглися три карти-портолани Дульсерта Анґеліно.
1. Портолан Середземного та Чорного морів. Датується 1325-1330 рр. Приписується Анґеліно . Легенда: "Hoc opus fecit Agellinus de da lorto ano dni m ccc xxy, de mense martii, camposuit hoc" (має нечітку римську дату, яку було прочитано як MCCCXXII, MCCCXXV та MCCCXXX). Зберігається: Італія, Флоренція, бібліотека Томазо Корзіні.
2. Портолан Середземного та Чорного морів. Датується 1327-1330 рр. та бл. 1335 р. . Зберігається: Велика Британія, Лондон, Британська бібліотека, Additional MS 25691.
3. Портолан Середземного та Чорного морів. Датується серпнем 1339 р. Виготовлений на о. Мальорка. Всього 176 топонімів. Легенда: "Hoc opusfecit angelino Dulcert ano MCCCXXXVIIII de mense augusti in ciuitate maioricarum" ("Цю роботу було виконано Анґеліно Дульсертом у місяці серпні 1339 року в місті Мальорка"). Зберігається: Франція, Париж, Національна бібліотека, відділ карт та планів, GE B 696.
Із цих портоланів тільки останній має чітку легенду із зазначенням імені картографа – "angelino Dulcert", дати – серпень 1339 р. і місця виготовлення – Мальорка. Перший містить легенду, в якій, можливо, вказано інше ім’я картографа – "Agellinus de dalorto". Дата нерозбірлива, місця виготовлення не вказано. Портолан 1327-1330 рр.легенди не має, але за зовнішніми ознаками його теж приписують Анґеліно Дульсерту [А. Гордєєв. АНАЛІЗ ТОПОНІМІВ РЕГІОНУ ЧОРНОГО МОРЯ НА КАРТАХ-ПОРТОЛАНАХ ДУЛЬСЕРТА АНҐЕЛІНО 1325-1339 pp. 2013].
На третій карті-портолані (зі збірок Паризької Національної бібліотеки, складена на Мальорці) Середземного та Чорного морів картографа другої чверті XIV століття, Анджеліно Далорто (Ангеліно Дульсерт; Dulcert Angelino, Angellino de Dalorto) 1339 р., є напис великими літерами “RUTENIA” (біля витоків Дніпра). Ліворуч — напис “montes Rossie” (гори Русі) і малюнок гір, з яких випливає в бік Чорного моря Дніпро. Нижче “гір Русі” ще кілька дрібних написів Rossia.

Історична довідка. У «Книзі знань про всі королівства, землі й володіння, що є у світі, а також герби і знаки кожної землі й володіння, або королів й володарів, що керують ними» (Libro del conosçimiento de todos los reynos y tierras y señoríos que son por el mundo, et de las señales et armas que han cada tierra y señorío por sy y de los reyes y señores que los proueen) згадується Руське королівство. Воно розташоване на схід від Польщі й називається королівством Львівським (Leon). Німці звуть його Люнбреком (Lunbrec). Це королівство має 5 великих міст: Львів (Leon), Київ (China / Chiva), Володимир (Basadino), Турів (Trues) і Сівер (Çever). Королівство межує із Romania(Візантією) та Швабським королівством (Suava / Suana). Львівський король має за прапор зелений стяг із червоним хрестом. На окремих таблицях вказано львівський герб — червоний хрест-якір. Цей самий герб зустрічається в «Каталанському атласі» 1375 року як герб Польщі. Зелені прапори із цим гербом стоять на карті у Львові й Кракові, позначаючи межі Польського королівства [Book of the Knowledge of All the Kingdoms, Lands, and Lordships that are in the World / translated by C. Markham. — London, 1912;  Marino, Nancy F. El libro del conoscimiento de todos los reinos = The book of knowledge of all kingdoms. — Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, 1999].







                                                                       Хан Узбек. Танга Бату з півмісяцем.