пʼятниця, 10 лютого 2017 р.

Назва "Україна" на картах голландських картографів Блау (XVII ст.)1631 р. Віллем Янсзон Блау. Видавнича фірма «Блау». Сімейна фірма «Блау» була заснована 1596 р.  голландським географом, картографом, математиком  та астрономом, учнем  данського астронома Тихо Браге (1546—1601),   Віллемом Янсзоном Блау. Спеціалізувалася з випуску карт, книг, географічних атласів, а також земних і небесних глобусів.  Глобуси фірми «Блау» вирізнялися своєю точністю та вишуканістю. Атласи виробництва Віллема Блау поряд із картами подають розлогий текст географічного та історичного змісту. 1638 р., після смерті батька (Віллема БлауЯн Віллем Блау  (Jan (Joan) Willemsz. Blaeu; 1596-1673) разом з братом Корнеліусом  продовжив його справу, а також став наступником свого батька на посаді картографа Голландської Ост-Індської компанії. Після смерті брата в 1648 р. він сам керував створеною батьком компанією.
Від 1631 р. Віллем Блау друкував у своїх атласах копію карти Радзивілла (виконану амстердамським гравером Гесселем Ґеррітцом у 1613 р.). Гессель Ґеррітц (Hessel Gerritz; 1581-1632) був гравером  і картографом амстердамського видавничого дому «Блау». Він автор «Карти Росії, званої Московією, виготовлена нами з рукопису, накресленого старанням і коштом Федора, сина царя Бориса, і від річки Двіни до інших місць, які відомі як з карт, так і нами додані» (Амстердам, 1613).
Гессель Ґеррітц виділив такі українські історико-географічні регіони: Полісся (Polesie), Волинь (Wolynia), Поділля (Podolia), Сіверщина (Severa), Приазов’я та Крим (Crimea). В 1614 р. Гессель Ґеррітц виправив і доповнив цю карту, уточнивши фігуру Ладозького озера та ін. (теж видана в Амстердамі). Українські краї представлені Поліссям (Polesie), Волинню (Wolynia) – від Західного Бугу до Чорного моря; Поділлям (Podolia) – між Дністром і Південним Бугом; Сіверщиною (Severa) – у верхів’ї Десни. В Приазов’ї і Криму позначено територію кримських або перекопських татар (Crimea, sev Tartaria Perecopensis).
Початково, на карті Радзивілла, справа була розміщена карта-врізка нижньої течії Дніпра, але вже в другому видінні «Apendix Theatri» (1631 р.) Віллем Блау помістив ці дві карти, видрукувані на окремих аркушах. В такому вигляді карти входили до атласів «Theatrum Orbis Terrarum» і «Novus Atlas» фірми Блау до 1647 р.

1640 р., 1648 р., 1649 р., 1650 р. і т. д.  Ян Віллем  Блау   перевидає  карту батька "Magni Dvcatvs LITHVANIÆ ..." з написом «Volynia Vlteririor quae tum Vkraina tum Nis ab altis vocitatur» (Східна Волинь, яку звали також Україною та Низом). Карта має густу мережу населених пунктів, особливо на Поліссі і Волині. Позначено державні кордони між Річчю Посполитою, Великим Московським князівством, Курляндським князівством, Лівонією, а також земель, воєводств, князівств.
Нікола Сансона у Франції та Ян Віллем Блау у Голландії працювали майже одночасно, адаптуючи «Спеціальну карту України» для її розміщення в стандартному на той час атласі формату фоліо. На відміну від Н. Сансона, Ян Блау (1662 р.) створив не п’ять, а чотири карти України на основі карти Боплана:
* «Ukrainae Pаrs, Quae Kiovia palatinatus vulgo dicitur» (Частина України, Київське воєводство);
* «Ukrainae Pаrs, Quae Podolia palatinatus vulgo dicitur» (Частина України, Подільське воєводство);
* "UKRAINAE PARS QVA BARCLAVIA PALATINATUS Vulgo dicitur" (Частина України, Брацлавське воєводство);
* "UKRAINAE PARS QVA POKUTIA Vulgo dictur"  (Частина України, Покуття).
Це — чотири окремі роботи, що в картушах містять крім вказаних назв окреме позначення щодо кожного з них: «Частина України» та посилання на Боплана.
З 1662 р. видавництво Блау друкує карти України у «Atlas Maior». В залежності від мови видання та замовлення атлас варіювався від 9 т. голландського видання до 12 т. найповнішого французького видання 1667 р. «Le Grand Atlas, ou Cosmographie Blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer, et le ciel». Назви кожної з чотирьох карт суттєво відмінні від найменувань, застосованих Сансоном, і, очевидно, відповідають розумінню компанії Блау українських реалій середини XVII ст. Географічна деталізація, художній рівень виконання і оформлення карт Яна Блау значно перевищує рівень робіт Сансона. Не лише чотири карти України, але весь «Atlas Maior» можна назвати найбільш масштабним друкованим виданням XVII-XVIII ст. як з художньої, так і з наукової точки зору. Крім мови видання, кожний із надрукованих примірників атласу з 1635 р. до 1672 р. сильно відрізнявся один від одного якістю оформлення та декорування. Це напряму залежало від побажань замовників і суттєво впливало на вартість виробу.
В атласі 1665 р. Яна Блау московити (росіяни) зображені на карті "Asia" (1632 р.) серед мініатюр азіатських народів. На карті "Asia" Яна Блау за 1626 р. московити теж зображені з азіатськими народами.
Заплановане видання Великого атласу Яна Блау іспанською мовою так і залишилося незавершеним. Під час великої пожежі в Амстердамі 23 лютого 1672 р. його майстерня повністю згоріла. Загинули друкарські верстати, книжки,  папір. Смерть Яна Блау в наступному році з великою ймовірністю можна пояснити тим, що він так і не оговтався від удару, завданого йому пожежею. Він був похований в амстердамському храмі Вестеркерк. Його компанія припинила своє існування в 1698 р.

1635 р.
1636 р.
 1640 р.
 1648 р.
 1649 р.1670 р. Ян Блау. «Частина України, Брацлавське воєводство» («UKRAINÆ Pars Qvae Braclavia Palatinatus Vulgo Dicitur Per Guil Joan Blaeu») (Amsterdam, 1670)

Немає коментарів:

Дописати коментар