четвер, 23 лютого 2017 р.

Назва "Україна" на картах французького географа Гійома Деліля (перша пол. XVIII ст.)
1706 р. Гійом Деліль (Guillaume Delisle; 1675-1726), французький географ та картограф, у Парижі видає мапу “Carte de Moscovie…”. Повна назва карти “Carte de Moscovie. Dressee par Guillaume De l'Isle de l'Academie royale des Sciences a Son Excellence Monseigneur Andre Artemonides de Matueof Ministre d'Etat de sa Majeste Csarienne l'Empereur des Russes, son Lieutenant gnal. en la Principaute de Jaroslavie ... Par son tres humble et tres obeisst. Serviteur De l'Isle. A Paris, chez l'Auteur sur le Quai de l'Horologe, avec Privilege” (Карта Московії. Складена Гійомом Делілем Першим королівським географом. Його світлості монсеньйору Андрію Артамоновичу Матвеєву, державному міністру Його величності Царя. Від найскромнішого і найпокірнішого слуги Деліля. Париж). Опублікована в «Atlas de Geographie». Масштаб 1:2 600 000. Карта розміщена на двох аркушах.
На карті позначено Батурин, як столицю козаків і Москву (з 1712 р. – Санкт-Петербург), як столицю Московії. Середня Наддніпрянщина (Правобережна та Лівобережна) позначена як Ukraine pays des Cosaqyes (Україна земля (країна) Козаків). Напис сягає м. Білгорода (тепер місто в Росії). Південна Україна показана як територія де проживають Cossaques Zeporoski (Козаки Запорозькі).
Зустрічається на карті і напис «Cosaques Donski ou Czercasses» (Донські Козаки або Черкеси).
На карті також показано українські історико-географічні регіони, такі як Запоріжжя, Слобожанщина, Поділля, Покуття тощо. Тут зазначено українські землі в складі Московії (намісництво Київське “Gouvernem  de Kiow”, князівство та намісництво Чернігівське “D. Et Palat. Czernigow”,  князівство Сіверське “Duchе De Severie”) так й інші регіони (воєводство Волинське “Palatinat de Volhinie”, воєводство Брацлавське “Palatinat de Braclaw”, воєводство Кам’янецьке “Palatinat de Kaminieck”, воєводство Руське (Покуття) “Palatinat de Russie” (Pokucie) та ін. На карті показано 13 порогів по течії р. Дніпро (Борисфен) без назв.
Карта неодноразово перевидавалася. Фірма "Covens & Mortier" у 1730  р., 1733 р., 1742 р. і т. д., в Амстердамі, теж перевидає цю карту. У 1733 р. карта була опублікована в “Atlas nouveau, contenent touts les parties du monde ou sont exactement remarquees les empires, monarcuies, royaumes,  republiques etc. Amsterdam. J. Covens et C. Mortier. 1733” (Новий атлас, що вміщує всі частини світу з точними примітками імперій, монархій, королівств, республік тощо. Амстердам. Ковенс і Мортьє. 1733). В атласі були зібрані мапи, що Гійом Деліль склав в період 1700-1726 рр.
Карта видавалася як цілою так і частинами під назвами: «Partie Meridionale de Moscovie» та «Carte de Moscovie».
Деліль завжди наносив на свої мапи градусну сітку. За декретом французького уряду 1634 р. французькі мапи приймали за нульовий меридіан
острів Ферро (Ферро –  крайній західний острів групи Канарських островів, в період 1634–1884  рр. меридіан острова Ферро – 17°39’51” на захід від Гринвіча приймався за початковий).
В цьому ж році (1706 р.) Гійом Деліль видає ще одну карту –Карта Великої Тартарії. Заснована на звітах декількох мандрівників з різних країн і на проведених у цій місцевості спостереженнях”. Мапа видана на основі карти “Великої Тартарії” 1705 р. голландського картографа Ніколааса Вітсена (Nicolaes Witsen; 1641—1717). На карті зустрічається теж аналогічний напис, як у попередній Ukraine pays des Cosaqyes (Україна  земля (країна) Козаків).
Виконана Делілем карта включає значну частину Азії, а також частину Скандинавії та Росії на схід від Уральських гір. На даній карті зображені Сибір та регіони Азії, розташовані за Північним полярним колом, європейські дослідники вперше відвідали ці краї тільки в XVII ст. Багато зі створених Делілем карт були перевидані в Амстердамі видавництвом Корнеля Мортьє і Йоганна Ковенса у "Atlas Nouveau", який неодноразово публікувався в різних редакціях починаючи з 1733 р. На карті показано лісові масиви, водозбірні басейни та інші природні особливості місцевості, а також Велика китайська стіна, дороги та політичні кордони. Масштаб вказано у французьких, російських, китайських і перських одиницях виміру. Картуш із заголовком прикрашений зображеннями чоловічих фігур в національному одязі та коней.
1723 р. мапа – "Carte d'Asie, dressée pour l'Usage du Roy."
На напі Лівобережна Наддніпрянщина, Південно-східна Білорусь та частина Смоленщини позначені як PETTIE RUSSIE (Мала Русь). Ця назва пересікається в районі Наддніпрянщини з іншою, що простягається до р. Дон: UKRAINE OU PAYS DES COSAQUES (Україна або Країна козаків).
Гійом Деліль був учнем астронома Жана-Домініка Кассіні, який навчив його точного визначення положення за допомогою спостереження точок на небі. Перші карти видав у 1700 р. (світу та Америки, Африки, та Азії). З 1702 року був пов'язаний з Французької Академією Наук, з 1716 р. – ад’юнкт, з 1718 р. був її членом. Одержав титул Першого Королівського Географа (Premier Géographe du Roi). За дорученням Петра I склав карту Каспійського моря, на якій вперше дав його справжні положення і конфігурацію. У 1700-1714 рр. видав всесвітній атлас на основі нових матеріалів, критично переглянувши картографічні  уявлення того часу; повністю переробив карту Африки; вперше дав більш вірні пропорції Середземного моря, усунувши помилку в довготі, яка збереглася на географічних картах ще з часів К. Птолемея. При підготовці карти Татарії (1706) користувався картою Н. Вітсена.

Батько – Клод Деліль (викладач географії та історії),  брати: Жозеф-Ніколя Деліль (академік в Парижі та Петербурзі, увійшов в історію тим, що таємно надсилав до Франції копії російських карт, до яких мав доступ в Академії наук); Симон – історик; Луї – астроном (помер 1741 р. на Камчатці).1706 р. “Carte de Moscovie….
1723 р. Фрагмент "Carte d'Asie, dressée pour l'Usage du Roy."


1742 р. «Partie Meridionale de Moscovie» (видана в Амстердамі)
1742 р. «Carte de Moscovie» (видана в Амстердамі) 
1706 р. Карта Великої Тартарії..."

Немає коментарів:

Дописати коментар