четвер, 23 лютого 2017 р.

Назва "Україна" на картах французького географа Нікола де Фера (перша пол. XVIII ст).
1700 р. Нікола де Фер (Nicolas de Fer; 1646-1720). З картографування території України початку XVIII ст. відома мапа "Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique" французького географа і картографа Нікола де Фера. Видана в Парижі в 1700 р. Масштаб 1:4 200 000, формат 35 x 43 см. Оригінальна мапа складається з двох частин. Волинь (VOLHONIA), разом з Поділлям (Podolie), названа Ukraine (Україною) та "Pais des Cosaqyes oy Ukraine" (Країною (землею) козаків). Землі Волині (Volhonie) тягнуться від Західного Бугу на лівобережжя Дніпра та до Причорномор`я.  Написи на карті: Русь Червона Польська (Russie Rouge Polonoise), Русь Біла або Литовська, Московське Царство або Велике Князівство Московське і т. д. 
Нікола де Фер видав понад 600 окремих карт і був призначений географом короля. Одна із праць по території України –  «План Мукачівської фортеці».
З картографування  Причорномор'я  відома мапа  Нікола де Фера  "La Mer Noire Autrefois Pont-Euxin, Cara-Denghis Et par les Cosaques" (Чорне море, колишній Понт Евксинський, названий турками Кара-деніз, а козаками Чорно-море). Карта видана 1705 р. в Парижі. Для неї характерний лаконічний художній виклад, чіткі обриси моря, де вказано фактично усі вживані тогочасні назви, разом з «Як його називають козаки, Чорне море» (et par les Cosaques Czorno more). Нижнє Подніпров’я (частини сучасних Одеської та Миколаївської областей) позначене за французькою традицією із винесенням на перший план домінантного на той час терміну «козаки»:"Pays des Cosaqyes Ukraine" (Країна (земля) Козаків Україна).
1716 р. Нікола де Фер видав карту «Les êtats de la couronne de Pologne sous lesquels sont compris la grande et la petite Pologne, le grand duché de Lithuanie, les Prusses et la Curlande, divisez en provinces et Palatinats. Tirez de plusieurs auteurs par N. de Fer Geographe de sa Majeste Catolique» (Королівство Польське, яке складається з великої та малої Польщі, великого герцогства Литовського, Пруссії, Курляндії, розділене на провінції і намісництва). Гравер P. Starckman (16..?-17..?). Мапа видана в Парижі. Між Дністром та Дніпром напис Ukraine. Закінчення слова з літерами "ne" заходить на Лівобережну Україну.
Цього ж року (1716) Нікола де Фер видає ще одну карту «L'Europe suivant les nouvelles observations_de Mrs de l'Académie royale des sciences» (Європа…).  На карті (південь України)  напис – Pays des Cosaques (Країна (земля) козаків). Напис Russie  Rouge (Червона Русь) охоплює все Середнє Придніпров'я  (Правобережне та Лівобережне). Позначено Поділля (Podolie), Волинь (Volhinie) та інші українські землі. Напис Волинь (Volhinie) зустрічається на мапі два рази: перший – на Поліссі, другий – в гирлі Дніпра (на землях Запорозької Січі).
Карта неодноразово перевидавалася, зокрема в 1737 р. під назвою «Carte Pour L’Intelligence Des Affaires Presente …» (Карта сучасного стану стосунків турків, татар, угорців, поляків, шведів та московитів на узбережжі Чорного і Балтійського морів…). На даній карті поміщено герби деяких європейських держав (Польщі, Данії, Татарії, Московії, Угорщини, Туреччини та ін. У картуші карти подано координати великих європейських міст.1700 р. Фрагмент карти
 
1700 р.

1705 р.
 
 
1716 р. «Les êtats de la couronne de Pologne sous lesquels sont compris la grande et la petite Pologne, le grand duché de Lithuanie, les Prusses et la Curlande, divisez en provinces et Palatinats. Tirez de plusieurs auteurs par N. de Fer Geographe de sa Majeste Catolique»

1716 р. «L'Europe suivant les nouvelles observations_de Mrs de l'Académie royale des sciences».
1737 р. «Carte Pour L’Intelligence Des Affaires Presente …» (Карта сучасного стану стосунків турків, татар, угорців, поляків, шведів та московитів на узбережжі Чорного і Балтійського морів…).

Немає коментарів:

Дописати коментар