вівторок, 13 грудня 2016 р.

Українські етнічні землі на "Етнографічій карті Європи" Константа Дежардена (Constant Desjardins). 1837 р.1837 р. Констант Дежарден (Constant Desjardins; 1787-1876) французький картограф, працював в галузі картографії понад 40 років, автор Атласу Європи” (1837 р.) опублікував карту “Ethnographische Karte von Europa, oder Darstellung der Haputvertheilung der europaischer Volker nach ihren Sprachen und Religions-Verschiedenheiten; der Jugend gewidmet von C. Desjardins, mit erklarendem Text von J.H (Етнографічну карту Європи). Мапа була поміщена у “Фізико-статистичному і політичному атласі Європи” (Physisch-statistisch und politischer Atlas von Europa) – одна із шести карт. Видавництво Відень. На карті вперше подано етнографічні межі розміщення українців. Масштаб мапи 1:12 500 000. Розмальовка від руки. Формат мапи  без тексту 33,5 × 42 см (з текстом 50 × 66 см). Літографія. На “Етнографічній карті Європи” автор виділяє окремо два етноси – Russen (русів) та Kosaken (козаків), кількість яких разом досягає до 30 000 000 осіб. До Russen (русів) Констант Дежарден відносить Gross Russen (великорусів), Klein Russen (малорусів), Rusniaken (русняків) на Поділлі та Буковині, Ruthenen (рутенів) в Галичині і на Закарпатті.  Ареал малорусів – Центральна та Північна Україна. Білоруси на карті не позначені. Kosaken (козаків) автор поділяє на етнічні групи: 1) Ukrainiichen (українські), 2) Tshernomoricen (чорноморські на Кубані), 3) донські, 4) уральські.


1843 р. Carte ethnographique ou tableau des
peuples de l'Europe classés d'après leurs
langues ("Карта етнографічна або таблиця
народів Європи класифікованих відповідно до їх
мови").
Militarisch-politische Karte von Europa.


Джерела
 

Physisch - Statistisch und Politischer Atlas von Europa ... in 6 Karten gross Format, schon illuminirt, mit erklarendem Text am Rand. Verfertiget zum Selbst Studium und der Tugend gewidmet von C. Desjardins ... Wien 1837. Zu haben bei dem Verfasser, Haarmarkt No. 731, und in allen soliden Kunst - und Buchhandlungen Deutschlands

Немає коментарів:

Дописати коментар