понеділок, 12 грудня 2016 р.

Українські етнічні землі на "Етнографічій карті Європи" Константа Дежардена (Constant Desjardins). 1837 р.«Ethnographische Karte von Europa» («Етнографічна карта Європи»). Відень 1837 р. Автор - Constant  Desjardins. Масштаб  1: 12 000 000. Опублікована у  "Physisch-statistisch und politischer Atlas von Europa“ („Фізико-статистичний і політичний атлас Європи“), одна із шести карт.

На карті вперше подано етнографічні межі розміщення українців. Розмальовка від руки. Формат мапи  без тексту 33,5x42 см (з текстом 50x66 см). Літографія.

Констант Дежарден (Constant  Desjardins)  (1787-1876) – французький картограф. Працював в галузі картографії більше 40 років. Автор «Атласу Європи» (1837 р.). В атласі було поміщено 6 карт.

На «Етнографічній карті Європи» автор виділяє окремо два етноси – Russen (русів) та Kosaken (козаків)кількість яких досягає до 30 000 000. До Russen (русів) Constant  Desjardins відносить Gross Russen (великорусів), Klein Russen (малоорусів), Rusniaken (русняків) на Поділлі та Буковині, Ruthenen (рутенів) в Галичині і на Закарпатті.  Ареал малорусів – Центральна та Північна Україна. Білоруси на карті не позначені.

1843 р. Carte ethnographique ou tableau des
peuples de l'Europe classés d'après leurs
langues ("Карта етнографічна або таблиця
народів Європи класифікованих відповідно до їх
мови").
Kosaken (козаків) автор поділяє на етнічні групи: 1) Ukrainiichen (українські), 2) донські, 3) Tshernomoricen (чорноморські на Кубані), 4) уральські.
Militarisch-politische Karte von Europa.
Джерела 
Physisch - Statistisch und Politischer Atlas von Europa ... in 6 Karten gross Format, schon illuminirt, mit erklarendem Text am Rand. Verfertiget zum Selbst Studium und der Tugend gewidmet von C. Desjardins ... Wien 1837. Zu haben bei dem Verfasser, Haarmarkt No. 731, und in allen soliden Kunst - und Buchhandlungen Deutschlands

Немає коментарів:

Дописати коментар