середа, 18 січня 2017 р.

Назва "Україна" на географічних картах друг. пол. XVII ст. (1650-ті рр. -1680 р.)
1655 р. Нікола Сансон (Nicholas Sanson; 1600—1667) французький історик та картограф у Парижі видав мапу “Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c … 1655” (Карта Польського королівства...). Мапа вирізняється деталізацією. Створена вона на основі карт Боплана.
На мапі зазначено назву Ukraine (Україна) саме так, як її використовував Боплан. Назва  Ukraine накладається на назву Volynie, охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря). У добре декорованому картуші позначено назви українських воєводств у поєднанні з назвою Литовське князівство (Duches De Lithuanie).  Серед українських земель виділено: Чорну Русь (Russie Noire) – територія Західної України; Поділля (Podolie); Волинь (Volynie), яка займає Правобережжя і Лівобережжя.
1663 р. Нікола Сансон перевидав “Карту Польського королівства…”.
У середині 1660-их рр. у конкурентній гонитві з видавництвом братів Блау і майже одночасно з ними Нікола Сансон видає п’ять карт по Україні. Він використав роботи Боплана, розділивши його “Спеціальну карту України” на п’ять окремих мап українських воєводств та земель. Усі п’ять карт, як зазначають багато дослідників, відносно посередньої картографічної точності та якості. Сансон не був уважний до деталей. Разом з тим, у кожній з п’яти мап  він посилається на “Генеральну карту України” Г. Боплана. Попри географічну неточність певних елементів карт, що виникли при фактичному копіюванні робіт Боплана, видавництво Сансона відзначилося у художньому оформленні усіх п’яти карт. На мапах – тонко вирізьблені та гарно оформлені рослинними орнаментами й античними темами картуші.
1665 р., в Парижі, вийшли друком 7 карт Нікола Сансона:
*«Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc ; tiré de la Grande Carte d'Ukraine, du Sr. le Vasseur de Beauplan / Par le Sr Sanson d'Abbeville, ...» (Верхня (Горішня) Волинь, т.з. Луцькі землі; частина Великої карти України);
*«BASSE VOLHYNIE, ou PALATINAT DE KIOW, tiré entierement de la grade Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan» (Низова (Долішня) Волинь, частина Великої карти України);
*«Haute Podolie ou Рalatinat de Kamieniec tirée entièrem. de la gr. Ukranie du Sr. le Vasseur de Beauplan, par le Sr. Sanson» (Верхнє (Горішнє) Поділля, частина Великої карти України);
*«Basse Podolie ou Palatinat de Braclaw, tiré de la grande carte d'Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan» (Низове (Долішнє) Поділля, частина Великої карти України);
*«Russie Noire. divisée en ses Palatinats. & c. tirée pour la plus grande partie de la grande Carte de l' Ukaine, du Sr. le Vasseur de Beauplan. Par le Sr. Sanson d' Abbeville Geogr. ord.re du Roy. A Paris. Chez P. Mariette, rue S. Jacques a l' Esperance Avecq Priuilege pour Vingt Ans. 1665» (Чорна Русь, частина Великої карти України);
*«Haute ou Petite Pologne: ou sons les Palatinats de Cracow, Sandomirie, et Lublin» (Верхньої або Малої Польщі: Краківського, Сандомирського, Люблінського воєводств);
*«Tartarie Europeenne ou Petite Tartarie où sont les Tartares du Crim, ou de Perecop; de Nogais, d' Oczacow, et de Budziak. Dressée sur les Relations les plus Recentes. Par le S. Sanson fils Geographe ord.re du Roy. A Paris Chez Pierre Mariette, rüe S. Iacques à l' Esperance Avec Privilege pour Vingt Ans 1665» (Тартарія Європейська, або Мала Тартарія, або Тартари, Крим, або Перекоп).
У п’ятьох із них в назві карти міститься слово Ukraine (Україна).
На карті «Татарія Європейська, або Мала Татарія, або Татари, Крим, або Перекоп» позначені: Ukraine Pays des Cosaques (Україна Земля (Країна) Козаків), Литва і Московське Царство. Ця карта, схоже, встановила новий стандарт позначення Центральної України, включаючи правий і лівий берег Дніпра. Формат – 40,5 × 51 см.
1665 р. Нікола Сансон Карта – «HAUTE VOLHYNIE, OU PALATINAT DE LUSUC; TIRÉ DE LA GRANDE CARTE D’UKRAINE, DUS LE VASSEUR DE BEAUPLAN. PAR LE SK SANSON D’ABBEVILLE GEOGR. ORD.RE DU ROY» (Верхня Волинь, або Луцьке воєводство, згідно великої карти України Ле Вассера де Боплана. Здійснив королівський географ Сансон д’Аббевіль).
Опис карти подано за виданням – Вавричин М. Україна на стародавніх картах (середина XVII – друга половина XVIII ст. / М. Вавричин, Я. Дашкевич, У. Кришталович // К.: ДНВП “Картографія”, 2009. – 224 с.
Карта охоплює територію від річки Стир (Ster fl.) на півночі до Летичева (Laticzow) та Хмільника (Chmielnick) на півдні, від Володимира-Волинського (Wlodzimiers) на заході до Радомишля (Radomyls) на сході. Пунктирною лінією з кольоровими кантами на карті позначено межу Луцького воєводства з сусідніми землями: на півночі з Поліссям (Polesie), на півдні з Верхнім Поділлям (Haute Podolie) і Нижнім Поділлям (Basse Podolie), на сході з Нижньою Волинню (Basse Volhynie), у західній частині карти, з півночі на південь, від Любомля (Lubomlé) до Олесько (Olesko) проходить межа з Чорною Руссю (Russie Noir). На території Верхньої Волині подано підпис: Haute Volhynie ou Palatinat de Lusuc.
У нижній частині карти зі сходу на захід, від Збаража (Zbarаs) до Залізців (Zalogce), позначено Чорний шлях (Czarny Szlack). Біля Берестечка (Веretetsko) позначено місце Берестецької битви (1651. 30 Juny).
Hа всіх картах H. Сансон змінив орієнтування з південного на північне. Використання умовних позначень різними мовами свідчить про те, що автор користувався не єдиним джерелом, а, можливо, також Радзивіллову карту 1613 р.
Карти увійшли в атлас «Cartes general…». Опублікований його синами разом з паризьким друкарем і видавцем П’єром Мар’єтом II (Pierre Mariette II) у 1665 р.
Назва “Ukraine Pays des Cosaques” (Україна Земля (Країна) Козаків) проіснувала у французьких джерелах аж до кінця XVIII ст. Надалі відбулася ситуативна трансформація географічного позначення цього регіону просто слово “Cosaques” (козаки), або “Cosaques Zaporoski” (козаки запорозькі).
На мапі “Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…” зустрічаємо вже  звичну (з 1655 р.) для Сансона стандарту назву Західної України – Чорна Русь (Russie Noire). Однозначно, що Сансон вжив і популяризував неправильне назву цієї частини Русі випадково.
Неточність Н. Сансона, коли Червону Русь помилково названо Чорною Руссю, упродовж кількох десятиліть повторили на своїх картах П. Дюваль (1666), Г. Сансон (1672), А. Ю. Жейо (1685, 1696), П. Мортьє (1711).
Цю неточність, власне, зрозумів і виправив лише його син Адрієн Сансон (Adrien Sanson; помер 1718 р.) у 1706 р.
1657 р. Йоганн Янсоніус (Ян Янсон; Johannes Janssonius; 1588-1664),  нідерландський картограф та гравер, який жив і працював в Амстердамі, видав карту “Typus Generalis VKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS et Braczlawiensis terras  nova delineatione   exhibens” (Генеральна карта України).
Карта створена на основі карт Г. Боплана. Видавництво – Амстердам, масштаб – 1:1 600 000. У правому кутку – лінійки масштабів (“Milliaria Oeranica”, “Milliaria Polonica”, “Milliaria Germanica”, “Milliaria Italica”, “Lencæ Gallicæ”, “Milliaria Moscovitica”). На карті позначено межі воєводств Київського, Подільського, Волинського, Брацлавського, на півдні позначено Чорне море й частина Криму. У лівому верхньому кутку під гербом з польською короною нагорі – сувій паперу з назвою карти. На чудово декорованому картуші зображені українські козаки і гетьман Богдан Хмельницький. Внизу зліва – сувій з умовними позначеннями на карті. Мова видання – латинська. Техніка – гравюра на міді. Титул розташований у верхній частині гравюри. Акварельне колірування.
Легенда поміщена в інший картуш – “Signorum vel Characterum declaratio”, “Vrbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous Molendinum, B Transitus”. Між рамками карти позначені сторони світу: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens.
На цій карті показано місце Лоївської (1649 р., битва між військами гетьмана Богдана Хмельницького під керівництвом Михайла Станіслава Кричевського і литовськими військами під керівництвом Януша Радзивілла) та Берестецької битв (1651 р.). Формат карти  42,2 x 54 см.
Цей варіант представлений в наступних виданнях: Атлас Яна Янсона, що вийшов в Амстердамі в 1657 р.; Англійський атлас Яна Янсона і Мосіса Пітта (Pitt Moses) 1680 р. – 1683 р., Оксфорд (видавництво "Janssonio-Waesbergiana et Mosis Pitt"); Мосіс Пітт 1685 р., Амстердам; атлас Герарда Фалка і Пітера Шенка (кін. XVII ст.) і т. д. Карта перевидавалася до початку 1700-их рр.
Ян Янсон переробив три карти русла Дніпра, що були зроблені Бопланом і видані Блау в 1662 р. (з однією доповненою картою авторства Блау). Він зібрав усі фрагменти в одну карту та розмістив їх на одному аркуші. З 1680 по 1683 рр. ця карта “TRACTUS BORYSTHENIS vulgo DNIEPR et NIEPR dicti, à KIOVIA ad Urbum OCZAKOW, Moses Pitt (Oxford, 1680)” входила до Англійського Атласу (The English Atlas). Масштаб 1:500 000; лінійки масштабів – “Milliaria Polonica Communia”, “Milliaria Germanica Communia”. Карта неодноразово  перевидавалася, зокрема в атласі Atlas Maior. P. Schenk, G. Valk. Amstelodami 1720 Apud P. Schenk et G. Valk”.
Історична довідка. Пітер Шенк Старший (Pieter Schenck; 1660–1711/13) – німецький картограф, гравер та видавець. Видавав карти європейських держав і плани міст. Серед опублікованого ним атласів – як передруки з пластин, куплених у інших картографів, так і власні картографічні роботи. Найбільш популярні видання Пітера Шенка: Celestial “Atlas Harmonia Macrocosmica” (1708), атлас “Atlas Novus” Яна Янсона.
Сім'я Пітера Шенка разом зі своїми партнерами, були серед найвідоміших і найбільш плідних видавців Амстердама в кінці XVIII ст.  й початку XVII ст. Після смерті його справа перейшла до синів, серед яких найвідоміший – Пітер Шенк Молодший.
Ян Янсон 1612 р. одружився з дочкою картографа й видавця Йодокуса Гондіуса, після чого розпочав друкарську справу в Амстердамі. Свої перші карти Ян Янсон видав у 1616 р. (мапи Франції та Італії). З 1623 р. Ян Янсон став власником книгарень у багатьох містах Європи (у Франкфурті-на-Майні, Данцигу, Стокгольмі та деяких інших європейських містах). Попри смерть дружини Єлизавети в 1627 р. й нового одруження, в 1633 р. він уклав партнерський договір з її братом  Генріхом Гондіусом (Henricus Hondius II., Hendrik Hondius der Jüngere; 1597-1651). Паралельно з Яном Віллемом Блау (1596—1673) починає видавати атласи Меркатора-Гондіуса (Блау у 1629 р. купив друковані форми Йодокуса Гондіуса для свого атласу). Під керівництвом Яна Янсона атлас значно розширився, і в 1638 р. вийшло перші три томи під назвою «Atlas Novus». Один з томів був повністю присвячений Італії. Четвертий том – карти англійського графства – опубліковано в 1646 р., через рік після аналогічного видання Блау. Однак, це не був плагіат – багато карт були складені раніше Блау, інші були присвячені іншим регіонам, ніж у Блау. До 1660 р. Атлас (вже під назвою «Atlas Major») містив 11 томів, та об'єднав роботи близько 100 видатних картографів та граверів. Атлас серед іншого містив опис "більшість міст світ", атлас водного світу («Atlas Maritimus» в 33 картах) і Небесний атлас («Harmonia Macrocosmica») Андреаса Целларія. Атлас видавали голландською, латинською, французькою та німецькою мовами. Англійський видавець Мосіс Пітт намагався видати Атлас Яна Янсона англійською мовою, але до 1683 р. встиг видати лише 4 томи й збанкрутував.
Після смерті Яна Янсона видавництво карт продовжив його зять Йоганн Ян ван Вайсберген (Johannes (Jan) van Waesbergen; 1616-1681), який був одружений з його дочкою Елізабет Янсоніус (Elisabeth Janssonius;1615-1681).
1657 р. П. Корнетті. На карті італійського картографа П. Корнетті напис – Ukrajna o Paese de Cosacchj (Україна Земля (Країна) Козаків). Майже уся територія на схід від теперішньої Волині теж носить назву «Волинь» (Volinia). Частина цієї території, Подніпров`я, Запоріжжя, Лівобережжя Дніпра, зветься Низовою Волинню (Bassa Volinia). Землі північного Подністров`я та Південного Бугу названі Поділлям (Podolia). Разом з Волинню Поділля є Україною.
1657 р. Клаас Янсзон Вісшер (Ніколас Йоанніс Вісшер). Піскатори. У 1657 р. в Амстердамі, видається одна із ранніх карт Угорщини "Totius Regni Hungariae..." голландського гравера і друкаря Клааса Янсзона Вісшера (Claes Jansz Visscher; 1587—1652).
Мапа була видана вже після смерті автора, його сином Ніколасом. Вона охоплює Центральну, Південно-Західну і Західну Україну. Дану карту брали за основу багато картографів, що допомогло зберегти обриси України на численних версіях карт Угорщини. Ця мапа має прямий зв'язок з Картою Радзивілла: за аналогією з нею, центральноукраїнські землі позначені там як «Східна Волинь, яку називали також Україною і Низом» (Volynia ulteririor, quae tum Vkraina tum Nis ab altis vocitatur), хоча щодо Угорщини Україна беззаперечний верх. На мапі позначено Поділля (Podolia).
У Голландії в XVII ст. існувало безліч невеликих картографічних майстерень. Одним з найвідоміших і найстаріших було видавництво Клааса Янсзона Вісшера, який підписував свої карти латинізованим іменем Піскатор (Piscator). Піскатори (лат. piscator — рибак) — перекладена латинська назва, під якою був відомий в Європі XVII ст. видавничий дім голландських граверів і картографів Вісшерів (Visscher). Біля витоків сімейного справи стояв Клаас Янсзон Вісшер, який забезпечував потреби всієї Європи в картах (переважно настінних), атласах і офортах з міськими видами. Маркою видавництва Вісшерів-Піскаторів було зображення рибалки в картушах карт (Vischer, Piscator (голл., лат. – рибалка). Піскатор-старший був талановитим рисувальником і гравером. Він сам працював за офортним верстатом і зробив близько 200 мідьоритів-матриць. Проте в історії мистецтва залишився як видавець Біблії Піскатора (лат. Theatrum Biblicum, 1650), п'ять сотень різцевих гравюр для якої були виготовлені за малюнками фламандських і голландських майстрів попереднього покоління.
Друкарня Піскатора почала спеціалізуватися на створенні мап і планів міст, що мали значний попит і аристократів, комерсантів і купців, пересічних громадян, що прикрашали власні оселі географічними мапами на кшталт великих картин. Друкарня також робила гравюри-портрети і гравюри за картинами відомих митців. Розквіт видавництва припадає на час діяльності його сина Ніколаса Вісшера старшого (Nicolaes Visscher I; 1618–1679), більш відомого як Н. Піскатор. Він був учнем В. Блау, багато мандрував і отримав пристойну освіту. У 1682 р. видавничий патент був виданий його синові Ніколасу Вісшеру молодшому (Nicolaes Visscher II; 1649-1702). При ньому 90% каталогу Піскаторів складала гравірована продукція. Після смерті Ніколаса Вісхера молодшого сімейним підприємством до 1726 р. керувала його вдова. Левову частку продукції в цей час становили репринтні видання попереднього століття.
1679 р. Ніколас Вісшер старший видає карту "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys". Мапа була надрукована в Амстердамі. Це мідна гравюра в чотирьох по-різному забарвлених версіях. Гравюри зроблені з «Карти Королівства Польського» Ніколя Сансона (видання 1655 р.). Мапа виготовлена на високому художньому рівні. Особливо дуже естетично оформлений картуш. Неодноразово перевидавалася, зокрема і у 1690 р. (з доповненнями). Формат карти 42,3 x 55,5 см. На мапі зазначено  назву Ukraine (Україна) саме так, як її використовував Боплан та Сансон. Назва  «Ukraine» накладається на назву «Volynie», охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря).
1681 р.  Ніколас Вісшер молодший видає карту "MOSCOVIAE seu RUSSIAE MAGNAE Generalis Tabula..." («Карта Московiї або Великої Русі...». На карті позначено українські історичні землі RUSSIA (Західна Україна), PODOLIA (Поділля) та ін. На сході України є напис OKRAINA.
1660 р. «Covens & Mortier», видавнича фірма в Амстердамі, публікує карту «UKRAINAE PARS, quae PODOLIA PALATINATUS Vulgo dicitur» (Частина України, Подільське воєводство). Мапа складена Бопланом. Вперше карта була опублікована в 1650 р. в Руані (Франція).
«Covens & Mortier» діяла, де-юре в 1685-1866 роках. Хоч друкувати карти, не реєструючи бізнес, Мортьє почали з 1650-1660 років. Отже, одним з головних напрямків видавничої фірми було друкування карт. Заснували цей бізнес два брати – Пєр і Давид Мортье, книготорговці з Парижа. Після смерті Пєра в 1711 р., його вдова продовжувала бізнес чоловіка, поки не виріс їх син Корнеліус Мортье. Корнеліус почав співпрацювати зі своїм зведеним братом Йоханесом Ковенсом. З їх прізвищ і походить назва видавничого будинку "Covens & Mortier", з 1764 р. назву змінено на "J.Covens & Zoon.", а з 1806 р. на "Mortier, Covens & Zoon." Протягом свого існування було видано безліч різних мап, атласів, портоланів. Зокрема уточнені і перевидані атласи Нікола Сансона, мапи Йоганна Янсоніуса, Фредерік де Вітта та ін.
Близько 1670 р. "Covens & Mortier" публікує карту «Ukrainae Pars Quae Barclavia Palatinatus Vuglo dictur» (Українські землі, Брацлавщина). Мапа неодноразово перевидавалася (зокрема і в 1700 р.). Це детальна географічна карта Західної України і Східної Польщі, виконана на основі карти Боплана та її перевиданні  синами Віллема Блау  — Йоганном та Корнелісом в 1662 р.
У 1730 р., 1733 р., 1742 р. і т. д, в Амстердамі, фірма перевидає мапу 1706 р. французького географа та картографа Гійома Деліля (Guillaume Delisle; 1675-1726) «Carte de Moscovie». Карта видавалася як цілою так і частинами під назвами: «Partie Meridionale de Moscovie» та «Carte de Moscovie». На цих картах присутні написи: «Ukraine pays des Cosaqyes» (Україна земля (країна) козаків), «Cosaques Zaporoski» (Козаки запорозькі).
1740 р, 1742 р. 1744 р. і т. д., в Амстердамі,  "Covens & Mortier" публікує ще одну карту Гійома Деліля «Theatre de la Guerre Dans La Petite Tartarie La Crimee La Mer Noire». Карта присвячена подіям і системним змінам політичного ландшафту Європи та Росії середини XVIII ст. Вона продовжує традиції, започатковані Бопланом і Сансоном. На карті ще присутні домінантні позначення: «Ukraine pays des Cosaqyes» (Україна земля (країна) козаків), «Cosaques Zaporoski» (Козаки запорозькі), Дике поле.
П’єр Дюваль У 1660 р. французький картограф та географ П’єр Дюваль (Pierre Duval; 1619—1683), племінник та  учень  іншого знаменитого французького картографа Нікола Сансона, якого прозвали "батьком французької картографії",  видає мапу "Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne…". Карта видана в Парижі. Формат мапи 54.5 x 39.5 cм. Неодноразово мапа перевидавалася, зокрема в 1662 р., 1666 р., 1677 р. і т. д. Між р. Пд. Буг та р. Дніпро на мапі напис – UKRAINE. П’єр Дюваль був упорядником атласу "Geographiae universellis" ("Загальна географія"). Атлас був надрукований у Нюрнберзі в 1682 р. видавцем Йоганном Хоффманном (перевидавався у 1691 р., 1694 р.).  У цьому атласі була опублікована мапа П. Дюваля «Taurika Chersonesus». На цій мапі зображено Україну, Крим і Чорне море.  Карта виконана у техніці мідерит з ручним розфарбуванням. Формат аркуша: 12,5 х 13,5 см, формат карти: 10,1 х 12,4 см.
Найбільшою працею П. Дюваля вважається збірний атлас "Cartes geographiques methodiquement ...", зібраний із мап відомих голландських і французьких картографів XVII ст. і невеликої кількості карт самого П. Дюваля. Видавався у 1667 р., 1684 р.  У 1661 р. в Парижі побачило світ видання "Le Monde ou la Geographie Universelle" з мапами країн Європи, Азії, Америки та Африки, яке перевидавався багато разів аж до 1712 р. Карти були складені на основі мап Н. Сансона.
У 1679 р. П. Дюваль видає карту "POLONIÆ Regnum". На мапі напис – UKRAINE (охоплює Лівобережжя та Правобережжя). 
Про П’єр Дюваля  відомо, що народився він у 1619 р. в м. Аббевіль (Abbeville), що розташоване на півночі Франції. У 1650 р. отримав титул Королівського географа. 1658 р П. Дюваль складає карти Франції та її провінцій і пише до своїх карт «Description de la France ou Géographie françoise» («Опис Франції і французька географія»).
За Сергієм Шелухіним (1921 р.): «В тій же Бібл. (Париж. – А. Б.) є знаменитий глобус Корнеліуса, зроблений в 1660-1670 р. На цім глобусі територія по обидва боки Дніпра має надпис великими літерами «Ukrania» (Україна), включаючи в себе Волинь і Подолію. Московію названо Московією. Сумежжя між Московією і Нагайською Татарією має надпис невеликими літерами: «ocraina» — се окраїна Московської Держави на схід і північ од Слободської України, що нині зветься Харківщиною. З цих надписів видно, що географи ясно уявляли собі ріжницю між словами: Україна і окраїна. В тій же Бібл. в польськім відділі переховується географічна карта невідомого автора, зроблена в 1646 році. На ній територія по обидва боки р. Дніпра має надпис: «Ukraine» (Україна). Карта географа Дюваля, видана в Парижі в 1669 р. (Арх. 2075), як сказано в заголовному надпису, се карта «Польського королівства і держав, які од його залежать». В числі сих держав показана Україна, територія якої по обидва боки р. Дніпра має надпис: «ukraine»» (Україна). Польща на ній названа Польщею, а Московія — Московією. Карта голландського географа Фредеріка де Вітт, видана в Амстердамі між 1665-1680 р. і хорониться в отд. Бібл. «Pologneе», 1613. На сій карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: «Ucrainia» (Україна). В тім же отд. Нац. Бібл. за N 1618 зберігається англійська карта Мордена, датована 1700 р., але-ж складена значно раніше. В англійськім заголовкові її названо картою «штатів» (держав) Великої Польші, якими названо Польське королівство, Литву, «Україну». На карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: «Ukraine» а нижче: «the Zaporovia lands» (Україна і Землі Запоріжські)».
Ян Віллем Блау та Корнеліс Віллем Блау (сини Віллема Янсзона Блау). Ян Віллем Блау (Jan (Joan) Willemsz Blaeu; 1596—1673) — голландський гравер, картограф та видавець. 1638 р., після смерті батька, Ян Віллем Блау разом з братом Корнеліусом продовжив його справу, а також став наступником свого батька на посаді картографа Голландської Ост-Індської компанії (в свій час картографом цієї компанії був учень його батька Гессель Ґеррітц). Після смерті брата в 1648 р. він сам керував створеною батьком компанією.
1640 р., 1648 р., 1649 р., 1650 р. і т. д.  Ян Віллем  Блау   перевидає  карту батька "Magni Dvcatvs LITHVANIÆ ..." з написом «Volynia Vlteririor quae tum Vkraina tum Nis ab altis vocitatur» (Східна Волинь, яку звали також Україною та Низом). Карта має густу мережу населених пунктів, особливо на Поліссі і Волині. Позначено державні кордони між Річчю Посполитою, Великим Московським князівством, Курляндським князівством, Лівонією, а також земель, воєводств, князівств.
Нікола Сансона у Франції та Ян Віллем Блау у Голландії працювали майже одночасно, адаптуючи «Спеціальну карту України» для її розміщення в стандартному на той час атласі формату фоліо. На відміну від Н. Сансона, Ян Блау (1670 р.) створив не сім, а чотири карти України на основі карти Боплана:
* «Ukrainae Pаrs, Quae Kiovia palatinatus vulgo dicitur» (Частина України, Київське воєводство);
* «Ukrainae Pаrs, Quae Podolia palatinatus vulgo dicitur» (Частина України, Подільське воєводство);
* "UKRAINAE PARS QVA BARCLAVIA PALATINATUS Vulgo dicitur" (Частина України, Брацлавське воєводство);
* "UKRAINAE PARS QVA POKUTIA Vulgo dictur"  (Частина України, Покуття).
Це — чотири окремі роботи, що в картушах містять крім вказаних назв окреме позначення щодо кожного з них: «Частина України» та посилання на Боплана.
З 1662 р. видавництво «Блау» друкує карти України у «Atlas Maior».
1674 р. амстердамський видавець Фредерік де Віт придбав на аукціоні більшу частину плит з майстерні Блау, в тому числі й форми карт чотирьох українських воєводств, і вміщував їх у деяких примірниках «Atlas Minor», не міняючи видавничої примітки Блау. Близько 1710 р. карти видав амстердамський картограф Пітер Мортьє зі своєю видавничою приміткою. Його спадкоємці Йоханнес Ковенс (Johannes Covens) та Корнель Мортьє (Cornelis Mortier), які очолили фірму 1730 p., знову перевидали карти, замінивши видавничу примітку на свою.
       В залежності від мови видання та замовлення атлас варіювався від 9 т. голландського видання до 12 т. найповнішого французького видання 1667 р. «Le Grand Atlas, ou Cosmographie Blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer, et le ciel». Назви кожної з чотирьох карт суттєво відмінні від найменувань, застосованих Сансоном, і, очевидно, відповідають розумінню компанії Блау українських реалій середини XVII ст. Географічна деталізація, художній рівень виконання і оформлення карт Яна Блау значно перевищує рівень робіт Сансона. Не лише чотири карти України, але весь «Atlas Maior» можна назвати найбільш масштабним друкованим виданням XVII-XVIII ст. як з художньої, так і з наукової точки зору. Крім мови видання, кожний із надрукованих примірників атласу з 1662 р. до 1672 р. сильно відрізнявся один від одного якістю оформлення та декорування. Це напряму залежало від побажань замовників і суттєво впливало на вартість виробу. В атласі Яна Блау за 1665 р. московити зображені на карті Азії серед мініатюр азіатських народів.
Заплановане видання Великого атласу Яна Блау іспанською мовою так і залишилося незавершеним. Під час великої пожежі в Амстердамі 23 лютого 1672 р. його майстерня повністю згоріла. Загинули друкарські верстати, книжки,  папір. Смерть Яна Блау в наступному році з великою ймовірністю можна пояснити тим, що він так і не оговтався від удару, завданого йому пожежею. Він був похований в амстердамському храмі Вестеркерк. Його компанія припинила своє існування в 1698 р.

Вільгельм Пфан. 1660-ті рр. Вільгельм Пфан (Wilhelm Pfann) видає мапу "Vkraine" ("Україна").
Карло Алард. У 1670 р. німецький картограф Карло Алард (Carel Allard, 1648 —1709), який проживав і видавав головним чином в Амстердамі, публікує карту «Polonia magni ducatus Lithuania…» (Польща, Литва і Україна в складі Речі Посполитої). Карта створена на основі даних Боплана та Блау.
1674 р. Ґійом Сансон (Guillaume Sanson; 1633—1703) – французький картограф, син картографа Нікола Сансона,  народився в Парижі. Після смерті батька в липні 1667 р., Ґійом  продовжив його справу. За успіхи в картографуванні був призначений географом французького короля. В основному відомий картами Європи і Африки.
Використовуючи попередній досвід картографування українських земель та спираючись на нові дані, Ґійом Сансон створив нову політичну карту України та сусідніх держав. Назва мапи: "La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Vkraine ou Pays des Cosaques" (Чорна Русь або Польща, яка включає в себе провінції Чорної Русі, Волині, Поділля… відомих під назвою Україна або Країна Козаків). Перше видання цієї карти 1674 р. (Париж). Формат карти 42 x 56 cм. Карта менш докладна, ніж мапа Боплана, зате в ній уточнено і територіальні пропорції, і назви багатьох населених пунктів.  На карті добре показано ліси і шляхи. Карта неодноразово перевидавалася.
На мапі позначенно Russie Noire (територію Західної України, включаючи Холмщину).  Ця помилка буде виправлена лише в 1706 р. (вже після смерті Ґійома Сансона) заміною Russie Noire на Russie Rouge (Червону Русь). Назва карти 1706 р. «LA RUSSIE ROUGE ou POLONOISE qui Comprend les PROVINCES DE LA RUSSIE ROUGE de VOLHYNIE et de PODOLIE divisées en leurs Palatinats Vulgairement Connües sous le Nom D’VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES». Мапа видана в Парижі. Масштаб 1 : 2 000 000. На цій карті Україна – це Країна Козаків "Ukraine ou Pays des Cosaques" (Україна або Земля (Країна), яка об’єднує Волинь та Східне Поділля.
Написи на мапі: Волинь (Volhynie) – землі від Західного Бугу до Подоння і дельти Дніпра; Поділля (Podolie) — землі північного Придністров`я і Побужжя.
Біля 1680-1683 рр. видавав карту "ESTATS de la Couronne de POLOGNE". На півночі Правобережжя напис Ukraine (Україна).
Орієнтовно 1692 р., у Парижі, Ґійом Сансон видає ще одну карту де зображена територія України. Повна оригінальна назва карти: «Les Estats dela Couronne de Pologne, subdivises en leurs Palatinats, qui comprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duche de Lithuanie, Le Duches de Prusse, Mazovie, Samogitie, Les Provinces de Volhynie, et de Podolie, ou est compris L’Ukraine ou Pays des Cosaques. Sur les memoires les plus Nouveaux 1692» (Землі Корони Польської, розділені на воєводства, які включають в себе Королівство Польське, Велике Князівство Литовське, князівства Пруссія, Мазовецьке, Самоготія, Провінції Волинь і Поділля входять в Україну або в Країну Козаків. На нових даних 1692 року). Ґійом Сансон  працював у партнерстві з Алексісом Юбером Жайо.  Ця карта була виготовлена на замовлення монсеньєра Луї де Фрасуа (1661-1711), дофіна і наслідного принца Франції, сина короля Людовика XIV з династії Бурбонів.  Карта виготовлена на основі більш ранніх карт  Нікола Сансона. Неодноразово перевидавалася.
1703 р. Ґійом Сансон видає карту «Estats de la Couronne de Pologne ou sont les Royame de Pologne, Duches et Provinces de Prusse, Cuiavie, Mazovie. Russie noire &c DUCHES de Lithuanie, Volhynie Podolie &c de l'Ukraine».

Фредерік де Віт. Історія існування видавництва, яке заснував голландський картограф і художник Фредерік де Віт (Frederick de Wit; 1629/1630 – 1706) дуже схожа на попередні: карти та атласи випускалися послідовно протягом трьох поколінь. Віт – старший виготовляв сухопутні та морські карти, а також величезні настінні карти світу. Починаючи з 1670 р. фірма опублікувала декілька атласів світу, морський атлас та атлас Бельгії. Фредерік  де Вітт друкував і продав карти. «Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae Podoliae Vcraniae Prussiae Livoniae, et Curlandiae» (Карта Речі Посполитої, князівства Литовського, Волині, Поділля, України, Прусії, Лівонії та Курляндії) вперше видана у 1675 р. На цій карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: "Vkrainia" (Україна). Назва "Vkrainia" накладається на назву «Volhynia». Написи назв Україна, Волинь, Поділля в заголовку карти не співпадають з написами на карті. Територія України позначена на мапі шрифтом великого розміру, що свідчить про увагу автора до цих територій. Карту неодноразово перевидавали (1680 р., 1685 р., 1689 р., 1690 р. і т.д.).
У 1680 р. в Амстердамі Фредерік де Віт видає 5 версій даної карти (в різних кольорах). Формат  мапи 19.37 x 22.44 дюйма / 56 x 48 cм. 
Джакомо Кантеллі да Віньола. Джакомо Кантеллі (Giacomo Cantelli da Vignola; 1643-1695) - італійський картограф та географ  в 1685 р. отримав посаду придворного географа Франческо II д'Есте, герцога Модени і Реджіо. Кантеллі співпрацював з Джованні Джакомо де Россі (Giovanni Giacomo De Rossi; 1627-1691 рр.), видатним італійським друкарем і видавцем, який видав атлас в стилі бароко " Mercury Geografico" з картами Кантеллі (перше видання – рік випуску невідомий, друге видання вийшло в 1692 р. у двох томах). Джованні Джакомо де Россі успадкував видавничу справу від свого батька Джузеппе де Россі (Giuseppe de Rossi; 1570-1639).
У першому виданні " Mercury Geografico" було опубліковано 19 карт Джакомо Кантеллі, а також карти Сансона і Бодранда (Baudrand). У 1692 р. вийшов другий випуск в двох томах, в якому поміщені 88 карт (гравер Антоніо Барбе (Antonio Barbey).
У 1678 р. виходить у світ мапа Джакомо Кантеллі да Віньола "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ...". Видавець карти Джованні Джакомо де Россі (Giovanni Giacomo de Rossi), гравер Вінцензо Маріотті (Vincenzo Mariotti). Мапа видана у Римі. Формат 16.9 x 22.4 дюйма. На карті напис – Vcraina o Paese de Cosacchj (Україна або Земля (Країна) козаків).
У 1684 р. Джакомо Кантеллі да Віньола видає ще одну карту із зображенням України  - "Tartaria D Europa ouro Piccola Tartaria divisa da Giacomo Cantelli da Vignola ne Tartari Nogai e del Crim, o di Precop . . . soggetti al Gran Duca di Moscovia e nelle Due Uckraine . . . e gia dipedenti dall Polonia . ." (Європейська Татарія або Мала Татарія…). Видавець карти Джованні Джакомо де Россі (Giovanni Giacomo de Rossi). Мапа видана у Римі. Формат 16.5 x 22 дюйма. Масштаб 1:4 500 000. Середня Наддніпрянщина показана як «Vkraina o Paese de Cosacchi di Zaporowa» (Україна або Земля (Країна) Запорозьких Козаків). На схід від неї вказана «Україна або земля донських козаків, залежних від Московії» (Vkraina ouero Paese de Cosacchi Tanaiti Soggetti al Moscouita). Гравюра на міді. Карта вигравірувана Франциском Доріа. Перевидана Джованні Джакомо де Россі у 1692 р. (атлас "Mercury Geografico").
Юбер Жайо. Алексіс Юбер Жайо (Hubert Jaillot; 1632-1712) – французький видавець і картограф, упорядник кількох атласів, у тому числі за матеріалами Нікола Сансона та його синів,  кінець XVII ст. – початок XVII ст. – на службі у короля Людовика XIV.  Після смерті свого швагра, видавця та гравера Нікола Берея (Nicolas II Berey; 1640-1667), він купив від овдовілої своєї сестри карти колекції Berey. Таким чином, він одержав цінну основу, для майбутньої видавничої діяльності. Створив картографічну фірму "Les Deux Globes" (сини і внуки Жайо забезпечили фірмі процвітання аж до середини XVIII ст). Юбер Жайо увійшов у видавничу справу в сприятливий момент. Починаючи з 1668 р. французький король Людовик XIV почав вигравати свої битви. Територія Франції постійно розширювалася. Це сприяло високому попиту на карти. 20 липня 1686 р. одержав від короля титул Géographe du Roy.
1685 р. Юбер Жайо видає мапу "La Russie Blanche ou Moscovie divisee suivant l’Estendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces et Peuples: qui sont presentement sous la Domination du Czar de la Russie, cognu sous le Nom de Grand Duc de Moscovie" (Біла Русь або Московія…).  Мапа видана у Парижі. Формат 23 x 35 дюйма. Карта неодноразово перевидавалася, зокрема у: 1692 р. в Амстердамі, 1696 р., 1712 р. в Парижі і т. д. Карта ця перероблена з карти Нікола Сансона (1648 р.). Наддніпрянщина показана як «VKRAINE PAYS DES COSAQUES» (Україна Земля (Країна) козаків). На схід від неї, між Воронезьким (Worotin) і Рязанським (Rezan) князівствами, вказано «Окраіну» (Okraina), що відповідає землям донських козаків. Карта охоплює Східну Європу, Європейську частину Росії і частину Центральної Азії.
В кінці XVII ст. Юбер Жайо придбав у Ґійома Сансона (помер 1703 р.) та Андрієна Сансона (Adrien Sanson; помер  1718 р.) їхні матеріали та виготовив великий атлас з 95 карт. «Atlas nouveau contenant toutes les partiers du monde...» виданий в Парижі  (1689-1692). В 1693-1695 р.  атлас Сансона-Жайо був перевиданий в Амстердамі Георгом Колле і П'єром Мортьє (помер 1724) під назвою  «Atlas Royal a l’Usage de Monseigneur le Duc de Bourgogne…», атлас мав також, як і у французькому виданні, посвяту герцогу Бургундському. Амстердам був центром картографії та видання карт протягом кількох століть, міські картографічні фірми поширювали свою продукцію по всій Європі, їх карти відрізнялися винятковою якістю виконання відбитків, красою і витонченістю зображень, особливу фантазію майстри-гравери виявляли в химерності декору карт. Саме таким майстром був гравер і видавець П'єр Мортьє, який працював у кінці XVII – першій чверті XVIII ст. Атлас був складений за дорученням французького короля для герцога Бургундії. Карти Сансона – Жайо — Мортьє мали чудову якість, та відрізнялися   науковою добротністю, що послужило причиною їх багаторазових перевидань. Мортьє придбав права на карти Сансона, пізніше, у XVIII ст., вони перевидавалися фірмою «Covens & Mortier» (Ковен і Мортьє). На всіх перевиданнях вказувалися адреса (сигнатура) видавців.


1655 р. Нікола Сансон (Nicholas Sanson)."Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655" ("Карта Польського королівства...").

1657 р. Клаас Янсзон Вісхер (Claes Jansz Visscher).  "Totius Regni Hungariae...".(Amsterdam, 1657)
1657 р. П. Корнетті. На карті напис - «Ukrajna o Paese de Cosacchj» (Україна, країна козаків).1690 р.  Ніколас  Вісхер (Nicolaes Visscher) "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys" (Amsterdam)

1660 р. «UKRAINAE PARS, quae PODOLIA PALATINATUS Vulgo dicitur» («Частина України, Подільське воєводство» 1666 р.  Пєр Дюваль (Pierre Duval). "Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne…"
1677 р.  Пєр Дюваль (Pierre Duval). "Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne…"1670 р. Ян Блау. «Частина України, Брацлавське воєводство» («UKRAINÆ Pars Qvae Braclavia Palatinatus Vulgo Dicitur Per Guil Joan Blaeu») (Amsterdam, 1670)
 1663 р. Нікола Сансон (Nicholas Sanson)."Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655" ("Карта Польського королівства..."). 1660-ті рр. Вільгельм Пфан (Wilhelm Pfann). "Vkraine" ("Україна")

1665 р. Нікола Сансон (Nicholas Sanson). "Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc; tire de la Grande Carte d'Ukrain" («Волинь, т.з. Луцькі землі; частина Великої карти України»). 
1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson). "Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop" ("Татарія, Україна - держава козаків, Московія та Польща").
1665 р. Фрагмент

1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson). «BASSE VOLHYNIE, ou PALATINAT DE KIOW, tiré entierement de la grade Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan» («Нижня Волинь, Україна»


1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson).  «Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…»  («Чорна Русь…»).

1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson).  «Haute Podolie ou palatinat de Kamieniec tirée entièrem. de la gr. Ukranie du Sr. le Vasseur de Beauplan, par le Sr. Sanson» («Поділля, Україна»)
1670 р. «Ukrainae Pars Quae Barclavia Palatinatus Vuglo dictur» («Українські землі, Брацлавщина»)
1700 р. «Ukrainae Pars Quae Barclavia Palatinatus Vuglo dictur» («Українські землі, Брацлавщина»)

1670 р. Карло Алард. «Polonia magni ducatus Lithuania…» («Польща, Литва і Україна в складі Речі Посполитої»)1674 р. Ґійом Сансон. "La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" ("Мапа Чорної Руси, Волині, Поділля. Україна - держава козаків")1680 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt» (Amsterdam)
 1685 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»
  1685 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»
 1689 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»

 1690 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»

1678 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola). "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ..."

1679 р. Версія 1. Nicolaes Visscher - Nicholas Sanson. "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys"
1679 р. Версія 2.
1679 р. Версія 3.
1679 р. Версія 4.


                       
1679 р. П’єр Дюваль (Pierre Duval). "POLONIÆ Regnum" 
Джерела

*Галушко К. Г. Україна на карті Європи: Україна та українці у картографії від Античності до ХХ століття: науково-популярне видання / К. Галушко – К., 2013. – 143 с.

*Олена Осталецька. Видання провідних європейських картографічних закладів XVI—XVIII ст. у фондах сектора картографічних видань Національної бібліотеки України імені в. І. Вернадського / Вісник Львівського університету. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. 2010. Вип. 5. С. 130 — 136.


Немає коментарів:

Дописати коментар