вівторок, 17 січня 2017 р.

Назва "Україна" на географічних картах друг. пол. XVII ст. (1650-ті рр. -1680 р.)


За Сергієм Шелухіним (1921 р.): «В тій же Нац. Біб. (у Парижі. - А. Б.) зберігаються дві географічні карти: одна з 1641 року, перевидана в Римі в 1678 р., а друга з 1657 р., перевидана в Римі в 1688 році. Авторами їх були італійські географи: першої Сансоне, а другої Корнетті. На обох картах територія України має на собі надпис: «Ukraina o Paese de Cosacchi» (Україна або Земля Козаків). Ся територія займає обидва боки Дніпра з Волинею, Поліссям, Галичиною. Назви Русі або Россії — немає. Московію названо Московією. В тій же Бібл. є знаменитий глобус Корнеліуса, зроблений в 1660-1670 р. На цім глобусі територія по обидва боки Дніпра має надпис великими літерами «Ukrania» (Україна), включаючи в себе Волинь і Подолію. Московію названо Московією. Сумежжя між Московією і Нагайською Татарією має надпис невеликими літерами: «ocraina» — се окраїна Московської Держави на схід і північ од Слободської України, що нині зветься Харківщиною. З цих надписів видно, що географи ясно уявляли собі ріжницю між словами: Україна і окраїна. В тій же Бібл. в польськім відділі переховується географічна карта невідомого автора, зроблена в 1646 році. На ній територія по обидва боки р. Дніпра має надпис: «Ukraine» (Україна).Карта географа Дюваля, видана в Парижі в 1669 р. (Арх. 2075), як сказано в заголовному надпису, се карта «Польського королівства і держав, які од його залежать». В числі сих держав показана Україна, територія якої по обидва боки р. Дніпра має надпис: «ukraine»» (Україна). Польща на ній названа Польщею, а Московія — Московією. Карта голландського географа Фредеріка де Вітт, видана в Амстердамі між 1665-1680 р. і хорониться в отд. Бібл. «Pologneе», 1613. На сій карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: «Ucrainia» (Україна). В тім же отд. Нац. Бібл. за N 1618 зберігається англійська карта Мордена, датована 1700 р., але-ж складена значно раніше. В англійськім заголовкові її названо картою «штатів» (держав) Великої Польші, якими названо Польське королівство, Литву, «Україну». На карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: «Ukraine» а нижче: «the Zaporovia lands» (Україна і Землі Запоріжські)».
Великий внесок у картографування українських земель зробив французький історик і картограф Нікола Сансон (Nicholas Sanson; 1600—1667).Король Франції Людовик XIII призначив його придворним картографом. Активну діяльність починає з 1627 року. Свою першу карту «Postes de France», опублікував в 1632 році. Мапи та атласи створені ним, видавались з 1654 р. до 1676 р. Після його смерті (7 липня 1667 р.) в Парижі справу було продовжено його синами (які також стали королівськими картографами) Ґійомом Сансоном (1633-1703) і Адрієном Сансоном (1639-1718) у партнерстві з іншими картографами. Створив «Grande Carte d'Ukraine» («Велику карту України») на базі власних даних і даних мапи Ґійома Боплана. У 1692 році Хуберт Жайо зібрав карти Сансона в окремий атлас (Новий Атлас). 
1655 р. видає мапу «Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655" ("Карта Польського королівства..."). Мапа видана в Парижі. Відрізняється деталізацією.Створена мапа на основі карти Боплана. На мапі зазначено  назву Україна [Ukraine] саме так, як її використовував Боплан. Назва  [Ukraine] накладається на назву [Volynie], охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря). У добре декорованому картуші позначені назви українських воєводств у поєднанні з назвою Литовське князівство [Duches De Lithuanie].  Серед українських земель позначено: Чорну Русь [Russie Noire]; Поділля [Podolie]; Волинь [Volynie], яка займає Правобережжя і Лівобережжя.


1655 р. Нікола Сансон (Nicholas Sanson)."Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655" ("Карта Польського королівства...").

1657 р. Клаас Янсзон Вісхер (Claes Jansz Visscher).  "Totius Regni Hungariae...".(Amsterdam, 1657)
У  1657 р. в Амстердамі, видається одна із ранніх карт Угорщини "Totius Regni Hungariae..." голландського гравера і друкаря Клааса Янсзона Вісхера (Claes Jansz Visscher; 1587—1652).
Мапа була видана вже після смерті автора, його сином Ніколасом. Мапа охоплює Центральну, Південно-Західну і Західну Україну. Дану карту брали за основу багато картографів, що допомогло зберегти обриси України на численних версіях карт Угорщини. Ця мапа має прямий зв'язок з Картою Радзивіла: за аналогією з нею, центральноукраїнські землі позначені там як «Східна Волинь, яку називали також Україною і Низом» (Volynia ulteririor, quae tum Vkraina tum Nis ab altis vocitatur), хоча щодо Угорщини Україна беззаперечний верх. На мапі позначено Поділля [Podolia].
У Голландії існувало безліч невеликих картографічних майстерень. Серед них однією з найвідоміших і найстаріших було видавництво Клааса Янсзона Вісхера, який підписував свої карти латинізованим іменем Піскатор. Друкарня Піскатора почала спеціалізуватися на створенні мап і планів міст, що мали значний попит і аристократів, комерсантів і купців, пересічних громадян, що прикрашали власні оселі географічними мапами на кшталт великих картин. Друкарня також робила гравюри-портрети і гравюри за картинами відомих митців. Розквіт видавництва припадає на час діяльності його сина Ніколаса Вісхера (1618–1679), більш відомого як Н. Піскатор. Він був учнем В. Блау, багато мандрував і отримав пристойну освіту. Маркою видавництва Вісхерів-Піскаторів було зображення рибалки в картушах карт (Vischer, Piscator (голл., лат.) – рибалка). У 1682 р. видавничий патент був виданий його синові Ніколасу II (1649-1702). При ньому 90 % каталогу Піскаторів стала складати гравірована продукція. Після смерті Ніколасу II сімейним підприємством до 1726 р. керувала його вдова. Левову частку продукції в цей час становили репринтні видання попереднього століття.
1657 р. П. Корнетті. На карті напис - «Ukrajna o Paese de Cosacchj» (Україна, країна козаків).

1690 р.  Ніколас  Вісхер (Nicolaes Visscher) "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys" (Amsterdam)

1660 р. «UKRAINAE PARS, quae PODOLIA PALATINATUS Vulgo dicitur» («Частина України, Подільське воєводство»
1660 р. видавнича фірма в Амстердамі "Covens & Mortier" публікує карту «UKRAINAE PARS, quae PODOLIA PALATINATUS Vulgo dicitur» («Частина України, Подільське воєводство». Мапа складена Бопланом. Вперше карта була опублікована в 1650 р. у Руані (Франція).
Covens & Mortier -  діяла, де-юре в 1685 - 1866 роках. Хоч друкувати карти, не реєструючи бізнес, Мортьє почали з 1650-1660 років. Отже одним з головних напрямків видавничого будинку було друкування карт. Заснували видавничий бізнес два брати - Пітер і Давид Мортье, книготорговці з Парижа. Після смерті Пітера в 1711 році, його вдова продовжувала бізнес чоловіка, поки не виріс їх син Корнеліус Мортье. Корнеліус почав співпрацювати зі своїм зведеним братом Йоханесом Ковенсом. З їх прізвищ і походить назва видавничого будинку "Covens & Mortier", з 1764 року назву змінено на "J.Covens & Zoon.", а з 1806 року на "Mortier, Covens & Zoon." Протягом свого існування було видано безліч різних мап, атласів, портоланів. Зокрема уточнені і перевидані атласи Нікола Сансона, мапи Йоганна Янсоніуса, Фредерік де Віта та інші.


 1666 р.  Пєр Дюваль (Pierre Duval). "Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne…"
1677 р.  Пєр Дюваль (Pierre Duval). "Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne…"


У 1660 р. французький картограф та географ П’єр Дюваль (Pierre Duval; 1619—1683)  видає мапу "Les Royaumes du Nort ou Sont principalement les Estats de la Couronne de Pologne…". Карта видана в Парижі. Формат мапи 54.5 x 39.5 cм. Неодноразово перевидавалася, зокрема в 1662 р., 1666 р., 1677 р. і т.д. Між р. Пд. Буг та р. Дніпро на мапі напис – UKRAINE. П’єр Дюваль був упорядником атласу "Geographiae universellis" ("Загальна географія"). Атлас був надрукований у Нюрнберзі в 1682 році видавцем Йоганном Хоффманном (перевидавався у 1691 р., 1694 р.).   У цьому атласі була опублікована мапа П. Дюваля «Taurika Chersonesus». На цій мапі зображено Україну, Крим і Чорне море.  Карта виконана у техніці мідерит з ручним розфарбуванням. Формат аркуша: 12,5 х 13,5 см, формат карти: 10,1 х 12,4 см. Найбільшою працею П. Дюваля вважається збірний атлас "Cartes geographiques methodiquement ...", зібраний із мап відомих голландських і французьких картографів XVII ст. і невеликої кількості карт самого П. Дюваля. Видавався у 1667 р., 1684 р.  У 1661 р. в Парижі побачило світ видання "Le Monde ou la Geographie Universelle" з мапами країн Європи, Азії, Америки та Африки, яке перевидавався багато разів аж до 1712 р. Карти були складені на основі мап Н. Сансона.
Про П’єр Дюваля  відомо, що народився він у 1619 р. в м. Аббевіль (Abbeville), що розташоване на півночі Франції. У 1650 р. отримав титул Королівського географа. П. Дюваль є племінником і учнем іншого знаменитого французького картографа Nicolas Sanson (1600-1667), якого прозвали "батьком французької картографії". 1658 р. П.  Дюваль складає карти Франції та її провінцій і пише до своїх карт «Description de la France ou Géographie françoise» («Опис Франції і французька географія»).
У 1638 р., після смерті батька (Віллема Блау),  Ян Блау разом з братом Корнеліусом  продовжив його справу, а також став наступником свого батька на посаді картографа ост-індської компанії. Після смерті брата в 1648 р. він сам керував створеною батьком компанією. 1662 р. Ян Блау, зменшивши розміри карти Боплана, видає чотири карти: «Ukrainae Pаrs, Quae Kiovia palatinatus vulgo dicitur» («Частина України, Київське воєводство»);«Ukrainae Pаrs, Quae Podolia palatinatus vulgo dicitur» («Частина України, Подільське воєводство»); "UKRAINAE PARS QVA BARCLAVIA PALATINATUS Vulgo dicitur" («Частина України, Брацлавське воєводство»); "UKRAINAE PARS QVA POKUTIA Vulgo dictur"  («Частина України, Покуття»). Нікола Сансона у Франції та Ян Блау у Голландії працювали майже одночасно, адаптуючи «Спеціальну карту України» для її розміщення в стандартному на той час атласі формату фоліо. На відміну від Н. Сансона, Ян Блау створив не п’ять, а чотири карти України на основі карти Боплана. Покуття, Поділля, Брацлавщина та Київщина — чотири окремі роботи, що в картушах містять крім вказаних назв окреме позначення щодо кожного з них: «Частина України» та посилання на Боплана.
З 1662 р. видавництво Блау друкує карти України у «Atlas Maior». В залежності від мови видання та замовлення атлас варіювався від 9 т. голландського видання до 12 т. найповнішого французького видання 1667 р. «Le Grand Atlas, ou Cosmographie Blaviane, en laquelle est exactement descritte la terre, la mer, et le ciel». Назви кожної з чотирьох карт суттєво відмінні від найменувань, застосованих Сансоном, і, очевидно, відповідають розумінню компанії Блау українських реалій середини XVII ст. Географічна деталізація, художній рівень виконання і оформлення карт Яна Блау значно перевищує рівень робіт Сансона. Не лише чотири карти України, але весь «Atlas Maior» можна назвати найбільш масштабним друкованим виданням XVII-XVIII ст. як з художньої, так і з наукової точки зору. Крім мови видання, кожний із надрукованих примірників атласу з 1662 р. до 1672 р. сильно відрізнявся один від одного якістю оформлення та декорування. Це напряму залежало від побажань замовників і суттєво впливало на вартість виробу. Заплановане видання Великого атласу Яна Блау на іспанській мові так і залишилося незавершеним. Під час великої пожежі в Амстердамі 23 лютого 1672 р. його майстерня повністю згоріла. Загинули друкарські верстати, книжки,  папір. Смерть Яна Блау в наступному році з великою ймовірністю можна пояснити тим, що він так і не оговтався від удару, завданого йому пожежею. Він був похований в амстердамському храмі Вестеркерк. Його компанія припинила своє існування в 1698 р.
1670 р. Ян Блау. «Частина України, Брацлавське воєводство» («UKRAINÆ Pars Qvae Braclavia Palatinatus Vulgo Dicitur Per Guil Joan Blaeu») (Amsterdam, 1670)
 1663 р. Нікола Сансон (Nicholas Sanson)."Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655" ("Карта Польського королівства..."). 1660-ті рр. Вільгельм Пфан (Wilhelm Pfann). "Vkraine" ("Україна")

1665 р. Нікола Сансон (Nicholas Sanson). "Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc; tire de la Grande Carte d'Ukrain" («Волинь, т.з. Луцькі землі; частина Великої карти України»). 
1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson). "Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop" ("Татарія, Україна - держава козаків, Московія та Польща").
1665 р. Фрагмент

1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson). «BASSE VOLHYNIE, ou PALATINAT DE KIOW, tiré entierement de la grade Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan» («Нижня Волинь, Україна»


1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson).  «Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…»  («Чорна Русь…»).

1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson).  «Haute Podolie ou palatinat de Kamieniec tirée entièrem. de la gr. Ukranie du Sr. le Vasseur de Beauplan, par le Sr. Sanson» («Поділля, Україна»)

В середині 1660-их рр. у конкурентній гонитві з видавництвом братів Блау і майже одночасно з ними Нікола Сансон видає п’ять карт по Україні. Він використав роботи Боплана, розділивши його «Спеціальну карту України» на п’ять окремих мап українських воєводств та земель. Усі п’ять карт, як зазначають багато дослідників, відносно посередньої картографічної точності та якості. Сансон не був уважний до деталей. Разом з тим, у кожній з п’яти мап  він посилається на «Генеральну карту України» Ґійома Левассера де Боплана. Попри географічну неточність певних елементів карт, що виникли при фактичному копіюванні робіт Боплана, видавництво Сансона відзначилося у художньому оформленні усіх п’яти карт. На мапах - тонко вирізьблені та гарно оформлені рослинними орнаментами й античними темами картуші.

Так в 1665 р. виходять друком карти Сансона: «Волинь, т.з. Луцькі землі; частина Великої карти України» («Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc; tire de la Grande Carte d'Ukrain»), «Татарія, Україна - держава козаків, Московія та Польща» («Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop»), «Нижня Волинь, Україна» («BASSE VOLHYNIE, ou PALATINAT DE KIOW, tiré entierement de la grade Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan»), «Чорна Русь…» («Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…», «Поділля, Україна» («Haute Podolie ou palatinat de Kamieniec tirée entièrem. de la gr. Ukranie du Sr. le Vasseur de Beauplan, par le Sr. Sanson»).

На карті «Татарія, Україна - держава козаків, Московія та Польща» позначені: "Ukraine Pays des Cosaques" (Україна – Країна Козаків), Литва і Московське Царство. Представлена карта Європейської або Малої Татарії, схоже, встановила новий стандарт позначення Центральної України, включаючи правий і лівий берег Дніпра. Україна, країна козаків [Ukraine Pays des Cosaques] назва, яка проіснувала у французьких джерелах аж до кінця XVIII ст. Надалі  спостерігається  трансформація географічного позначення цього регіону просто словом козаки [Cosaques] або запорізькі козаки.

На мапі «Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…» зустрічаємо вже  звичну (з 1655 р.) для Сансона стандарту назву Західної України - Чорна Русь. [Russie noire divisee en ses palatinats ...]. Однозначно, що Сансон вжив і популяризував неправильне назву цієї частини Русі випадково. Цю неточність, власне, зрозуміли і виправили лише посмертно його сини. Вони продовжили справу батька і десь в 1706-1707 рр. змінили назву однієї зі своїх основних карт регіону з Чорної [Noir] Русі на Червону [Rouge]. Причина помилки мабуть в тому, що він отримував знання і інформацію про території з усіх доступних джерел, зокрема, від мандрівників або дипломатів, які могли краще знати російську (московську) мову, ніж місцеву українську (русинську). У той час Західна Україна називалася, швидше, не Червоною Руссю, як це прийнято вимовляти зараз, а, на давньоукраїнський манер, Чормной Руссю , з м'якою вимовою першого «о». У словнику Даля можна легко відшукати давньоруське слово чермний , що означає темно-червоний, бурий. Отже, сплутати російське (московське) слово чорний і давньоукраїнське (русинське) чормний з м'яким «о» дуже просто, особливо іноземцю. Саме таким чином Червона Русь майже на 70 років стала Чорною в багатьох французьких та інших європейських джерелах.

Назва «Червона Русь»  вперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя на початку XV ст.  і популярна переважно у польських джерелах XVI—XVIII ст. для визначення колишнього Галицького князівства (за адміністративним поділом у XV—XVIII ст. — Руське і Белзьке воєводства Польського королівства). Інколи цю назву поширювали і на східні українські землі. А Чорна Русь це назва земель у північно-західній Білорусі, у басейні верхньої течії річки Німану.1670 р. «Ukrainae Pars Quae Barclavia Palatinatus Vuglo dictur» («Українські землі, Брацлавщина»)
1700 р. «Ukrainae Pars Quae Barclavia Palatinatus Vuglo dictur» («Українські землі, Брацлавщина»)

Близько 1670 р. видавнича фірма в Амстердамі "Covens & Mortier" публікує карту «Ukrainae Pars Quae Barclavia Palatinatus Vuglo dictur» («Українські землі, Брацлавщина»). Мапа неодноразово перевидавалася (зокрема і в 1700 р.). Це детальна географічна карта Західної України і Східної Польщі, виконана на основі карти Боплана та її перевиданню  синами Віллема Блау  — Йоганном та Корнелісом (Johannes et Cornelis Blaeu) в 1662 р.
У 1670 р. німецький та голландський картограф Карло Алард (Carel Allard, 1648 — 1709), який проживав і видавався головним чином в Амстердамі, видає карту «Polonia magni ducatus Lithuania…» («Польща, Литва і Україна в складі Речі Посполитої»). Карта створена на основі даних Боплана та Блау.

1670 р. Карло Алард. «Polonia magni ducatus Lithuania…» («Польща, Литва і Україна в складі Речі Посполитої»)


Використовуючи попередній досвід картографування українських земель та спираючись на нові дані, французький картограф Ґійом Сансон (Guillaume Sanson; 1633—1703) , син картографа Нікола Сансона,  створив нову політичну карту України та сусідніх держав. Назва мапи: "La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" (Мапа Чорної Руси, Волині, Поділля. Україна - держава козаків"). Перше видання цієї карти 1674 р. (Париж).
На мапі позначенно Russie Noire (територію Західної України).  Ця помилка буде виправлена лише в 1706 р. (вже після смерті Сансона) заміною Russie Noire на Russie Rouge (Червону Русь). Фрагмент назви карти  "Vkraine ou Pays des Cosaques" (Україна - держава козаків). Карта менш докладна, ніж мапа Боплана, зате в ній уточнено і територіальні пропорції, і назви багатьох населених пунктів.  На карті добре показано ліси і шляхи. Карта неодноразово перевидавалася.
Ґійом Сансон  народився в Парижі. Після смерті батька в липні 1667 р., Ґійом разом  продовжили справу батька. За успіхи в картографуванні був призначений географом французького короля. В основному відомий картами Європи і Африки. У 1695 році А. Г. Жайо придбав у Ґійома Сансона його матеріали та виготовив великий атлас з 95 карт. Амстердам був центром картографії та видання карт протягом кількох століть, міські картографічні фірми поширювали свою продукцію по всій Європі, їх карти відрізнялися винятковою якістю виконання відбитків, красою і витонченістю зображень, особливу фантазію майстри-гравери виявляли в химерності декору карт. Саме таким майстром був гравер і видавець П'єр Мортьє, який працював у кінці XVII – першій чверті XVIII ст. Атлас був складений за дорученням французького короля для герцога Бургундії. Карти Сансона – Жейо — Мортьє мали чудову якість, та відрізнялися   науковоїю добротністю, що послужило причиною їх багаторазових перевидань.

1674 р. Ґійом Сансон. "La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" ("Мапа Чорної Руси, Волині, Поділля. Україна - держава козаків")Історія існування видавництва, яке заснував голландський картограф і художник Фредерік де Вітт (1629/1630 – 1706) дуже схожа на попередні: карти та атласи випускалися послідовно протягом трьох поколінь. Відомі син і онук Фредеріка де Віта, що носили те ж ім'я. 1648 р. Віт переїхав з Гауда в Амстердам, а вже в 1654 р. відкрив друкарню під назвою «De witte Pascaert» і магазин. Перше картографічне зображення, які Віт вигравірував, був план Гарлем, який був приурочений до 1648 р., а в 1649 р. вигравіровав карти міст Лілль та Турне, які з'явилися в ілюстрованому атласі фламандського історика Антоніус Сандеруса. Після припинення діяльності картографічних видавництв Яна Віллема Блау і Йоганна Янсоніуса (Яна Янсона)  він купив на аукціонах їхні гравірувальні дошки і таким чином зміг видати багато карт, планів і панорам. Його роботи відрізняються високим рівнем гравіювання і розмальовки. Вони були популярні в той час і послужили матеріалом для багатьох перевидань. Вітт  старший виготовляв сухопутні та морські карти, а також величезні настінні карти світу. Починаючи з 1670 р. фірма опублікувала декілька атласів світу, морський атлас та атлас Бельгії. Фредерік  де Вітт друкував і продав карти.
«Карта Речі Посполитої, князівства Литовського, Волині, Поділля, України, Прусії, Лівонії та Курляндії» [Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Livoniae, et Curlandiae] вперше видана у 1675 р. На цій карті територія по обидва боки Дніпра має надпис: "Ucrainia" (Україна). Територія України позначена на мапі шрифтом великого розміру, що свідчить про увагу автора до цих територій. Карту неодноразово перевидавали (1680 р., 1685 р., 1689 р., 1690 р. і т.д.). У 1680 р. в Амстердамі Фредерік де Вітт видає 5 версій даної карти (в різних кольорах). Формат  мапи 19.37 x 22.44 дюйма / 56 x 48 cм.
 Світлина від Андрія Байцара.
1680 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt» (Amsterdam)
 1685 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»
  1685 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»
 1689 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»

 1690 р. Фредерік  де Вітт (Frederick de Wit). « Regni Poloniae et Ducatus Lithuaniae Voliniae, Podoliae Ucraniae Prussiae, Frederick De Witt»

1678 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola). "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ..."
У 1678 р. виходить у світ мапа італійського картографа та географа Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola; 1643-1695) "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ..." . Видавець карти Джованні Джакомо де Россі (Giovanni Giacomo de Rossi), гравер Вінцензо Маріотті (Vincenzo Mariotti). Мапа видана у Римі. Формат 16.9 x 22.4 дюйма. На карті напис - «Vcraina o Paese de Cosacchj» (Україна, країна козаків).

Джакомо Кантеллі в 1685 р. отримав посаду придворного географа Франческо II д'Есте, герцога Модени і Реджіо. Кантеллі співпрацював з Джованні Джакомо де Россі (1627-1691 рр.), видатним італійським друкарем і видавцем, який видав атлас в стилі бароко "Меркурій Geografico" з картами Кантеллі (перше видання рік випуску невідомий, друге видання вийшло в 1692 р.).
У 1679 р. син Клааса Янсзона Вісхера, Ніколас Вісхер I, видає карту "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys". Мапа була надрукована в Амстердамі. Це мідна гравюра в чотирьох по-різному забарвлених версіях. Гравюри зроблені з «Карти Королівства Польського» Ніколя Сансона (видання 1655 р.). Мапа виготовлена на високому художньому рівні. Особливо дуже естетично оформлений картуш. Неодноразово перевидавалася, зокрема і у 1690 р. (з доповненнями). Формат карти 42.3 x 55.5 см. На мапі зазначено  назву Україна [Ukraine] саме так, як її використовував Боплан та Сансон. Назва  [Ukraine] накладається на назву [Volynie], охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря).


1679 р. Версія 1. Nicolaes Visscher - Nicholas Sanson. "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys"
1679 р. Версія 2.
1679 р. Версія 3.
1679 р. Версія 4.


                       
1679 р. П’єр Дюваль (Pierre Duval). "POLONIÆ Regnum" 
У 1679 р. П. Дюваль видає карту "POLONIÆ Regnum". На мапі напис – UKRAINE (охоплює Лівобережжя та Правобережжя).
У 1679 р. син Клааса Янсзона Вісхера, Ніколас Вісхер I, видає карту "Tabula nova totius REGNI POLONIÆ. in quo sunt Ducatus et Provinciae Prussia, Cujavia, Mazovia, Russia Nigra, &c. DUCATUS LITHUANIA, UKRANIA, &c. in qua Volhynia, et Podolia. cum suis Palatinatibus ac Confinys". Мапа була надрукована в Амстердамі. Це мідна гравюра в чотирьох по-різному забарвлених версіях. Гравюри зроблені з «Карти Королівства Польського» Ніколя Сансона (видання 1655 р.). Мапа виготовлена на високому художньому рівні. Особливо дуже естетично оформлений картуш. Неодноразово перевидавалася, зокрема і у 1690 р. (з доповненнями). Формат карти 42.3 x 55.5 см. На мапі зазначено  назву Україна [Ukraine] саме так, як її використовував Боплан та Сансон. Назва  [Ukraine] накладається на назву [Volynie], охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря).
Джерела

*Галушко К. Г. Україна на карті Європи: Україна та українці у картографії від Античності до ХХ століття: науково-популярне видання / К. Галушко – К., 2013. – 143 с.

*Олена Осталецька. Видання провідних європейських картографічних закладів XVI—XVIII ст. у фондах сектора картографічних видань Національної бібліотеки України імені в. І. Вернадського / Вісник Львівського університету. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. 2010. Вип. 5. С. 130 — 136.


Немає коментарів:

Дописати коментар