понеділок, 30 січня 2017 р.

Назва "Україна" на картах французького картографа та історика Нікола Сансона (друга пол. XVII ст.)


Нікола Сансон. Великий внесок у картографування українських земель зробив французький історик та картограф Нікола Сансон (Nicholas Sanson; 1600—1667).

Король Франції Людовик XIII призначив його придворним картографом. Активну діяльність починає з 1627 року. Свою першу карту «Postes de France», опублікував в 1632 році. Мапи та атласи створені ним, видавались з 1654 р. до 1676 р. Після його смерті, 7 липня 1667 р., в Парижі справу було продовжено його синами (які також стали королівськими картографами) Ґійомом Сансоном (1633-1703) і Адрієном Сансоном (1639-1718) у партнерстві з іншими картографами. Створив «Grande Carte d'Ukraine» (Велику карту України) на базі власних даних і даних мапи Ґійома Боплана. У 1692 р. Юбер  Жайо зібрав карти Сансона в окремий Новий Атлас.

На мапі Нікола Сансона (1641 р.) позначені українські етнічні землі Верхня Волинь (Alta Volinia), Низова Волинь (Bassa Volinia), Верхнє Поділля (Alta Podolia), Низове Поділля (Bassa Podolia). Разом усі ці землі іменуються як «Vcriania o Paese de Cosacchj» (Вкраїна або земля (країна) козаків).

1655 р.  Нікола Сансон видає мапу «Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c … 1655" (Карта Польського королівства...). Мапа видана в Парижі. Відрізняється деталізацією.Створена мапа на основі карти Боплана.

На мапі зазначено  назву Ukraine (Україна) саме так, як її використовував Боплан. Назва  Ukraine накладається на назву (Volynie), охоплює Правобережну та Лівобережну Україну, від Києва до гирла Дніпра (Чорного моря). У добре декорованому картуші позначені назви українських воєводств у поєднанні з назвою Литовське князівство (Duches De Lithuanie).  Серед українських земель позначено: Чорну Русь (Russie Noire) – територія Західної України; Поділля (Podolie); Волинь (Volynie), яка займає Правобережжя і Лівобережжя.

В 1663 р. Нікола Сансон перевидає свою "Карту Польського королівства".

В середині 1660-их рр. у конкурентній гонитві з видавництвом братів Блау і майже одночасно з ними Нікола Сансон видає п’ять карт по Україні. Він використав роботи Боплана, розділивши його «Спеціальну карту України» на п’ять окремих мап українських воєводств та земель. Усі п’ять карт, як зазначають багато дослідників, відносно посередньої картографічної точності та якості. Сансон не був уважний до деталей. Разом з тим, у кожній з п’яти мап  він посилається на «Генеральну карту України» Ґійома Левассера де Боплана. Попри географічну неточність певних елементів карт, що виникли при фактичному копіюванні робіт Боплана, видавництво Сансона відзначилося у художньому оформленні усіх п’яти карт. На мапах - тонко вирізьблені та гарно оформлені рослинними орнаментами й античними темами картуші.

Так в 1665 р. виходять друком карти Нікола Сансона: «Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc; tire de la Grande Carte d'Ukrain» (Волинь, т.з. Луцькі землі; частина Великої карти України), «Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop» (Татарія Європейська або Мала Татарія або Татари, Крим, або Перекоп), «BASSE VOLHYNIE, ou PALATINAT DE KIOW, tiré entierement de la grade Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan» (Нижня Волинь, Україна), «Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…» (Чорна Русь…), «Haute Podolie ou palatinat de Kamieniec tirée entièrem. de la gr. Ukranie du Sr. le Vasseur de Beauplan, par le Sr. Sanson» (Поділля, Україна).

Так на карті «Татарія Європейська або Мала Татарія або Татари, Крим, або Перекоп» позначені: "Ukraine Pays des Cosaques" (Україна Земля (Країна) Козаків), Литва і Московське Царство. Представлена карта Європейської або Малої Татарії, схоже, встановила новий стандарт позначення Центральної України, включаючи правий і лівий берег Дніпра. Назва “Ukraine Pays des Cosaques  (Україна Земля (Країна) Козаків) проіснувала у французьких джерелах аж до кінця XVIII ст. Надалі відбулася ситуативна трансформація географічного позначення цього регіону просто слово “Cosaques (козаки), або “Cosaques Zaporoski (запорозькі козаки).

На мапі «Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…» зустрічаємо вже  звичну (з 1655 р.) для Сансона стандарту назву Західної України - Чорна Русь (Russie Noire). Однозначно, що Сансон вжив і популяризував неправильне назву цієї частини Русі випадково. Цю неточність, власне, зрозумів і виправив лише його син Адрієн Сансон (Adrien Sanson; помер 1718 р.). Він 1706 р. змінив назву однієї зі своїх з братом основних карт регіону з Чорної (Noir) Русі на Червону (Rouge). Причина помилки, мабуть в тому, що він отримував знання та інформацію про території з усіх доступних джерел, зокрема, від мандрівників або дипломатів, які могли краще знати російську (московську) мову, ніж місцеву українську (русинську). У той час Західна Україна називалася, швидше, не Червоною Руссю, як заведено вимовляти зараз, а на давньоукраїнський взірець, Чормною Руссю, з м'якою вимовою першого о. У словнику Даля можна легко відшукати давньоруське слово чермний , що означає темно-червоний, бурий. Отже, сплутати російське (московське) слово чорний і давньоукраїнське (русинське) чормний з м'яким “о” дуже просто, особливо іноземцю. Саме таким чином Червона Русь майже на 70 років стала Чорною в багатьох французьких та інших європейських джерелах.

Назва Червона Русь  вперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя на початку XV ст.  і популярна переважно у польських джерелах XVI—XVIII ст. для визначення колишнього Галицького князівства (за адміністративним поділом у XV-XVIII ст. — Руське і Белзьке воєводства Польського королівства). Інколи цю назву поширювали і на східні українські землі. А Чорна Русь це назва земель у північно-західній Білорусі, у басейні верхньої течії річки Німану.

Вже після смерті Нікола Сансона (1667 р.), протягом 1680-1683 рр., видається карта "ESTATS de la Couronne de POLOGNE". На півночі Правобережжя напис Ukraine (Україна).

1663 р. Картуш карти

1641 р. Нікола Сансон. 
1655 р. «Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655" ("Карта Польського королівства...").
1663 р."Карта Польського королівства". 
1665 р.  «Волинь, т.з. Луцькі землі; частина Великої карти України» («Haute Volhynie, ou Palatinat de Lusuc; tire de la Grande Carte d'Ukrain»

 1665 р. «Татарія, Україна - держава козаків, Московія та Польща» («Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop»)
1665 р. Фрагмент карти


1665 р. «Чорна Русь…» («Russie Noire divisée en ses  palatinats & c., tirée pour la plus grande partie…»

1665 р.  «Поділля, Україна» («Haute Podolie ou palatinat de Kamieniec tirée entièrem. de la gr. Ukranie du Sr. le Vasseur de Beauplan, par le Sr. Sanson»).
1665 р. «Нижня Волинь, Україна» («BASSE VOLHYNIE, ou PALATINAT DE KIOW, tiré entierement de la grade Ukraine du Sr. le Vasseur de Beauplan»
Література
1.     Галушко К. Г. Україна на карті Європи: Україна та українці у картографії від Античності до ХХ століття: науково-популярне видання / К. Галушко – К., 2013. – 143 с.
2.     Осталецька Олена. Видання провідних європейських картографічних закладів XVI—XVIII ст. у фондах сектора картографічних видань Національної бібліотеки України імені в. І. Вернадського / Вісник Львівського університету. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. 2010. Вип. 5. С. 130 — 136.

Немає коментарів:

Дописати коментар