середа, 1 березня 2017 р.

Україна - держава козаків (КАРТИ XVII ст.)
На європейських картах  XVII-XVIII ст. зустрічаються написи: італійською мовою “Vcriania o Paese de Cosacchj” (Вкраїна або Країна Козаків), “Ukrajna o Paese de Cosacchj” (Україна  або Країна Козаків); французькою – "Ukraine Pays des Cosaques" (Україна Країна Козаків), VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES(Вкраїна або Країна Козаків), D'Ukraine ou Pays Des Cosaques” (Україна або Країна Козаків)  та ін.


З появою козацтва Середня Наддніпрянщина, де гуртувалися козаки, дістали назву козацьких україн, що відображено в українському фольклорі: наприклад, у народній пісні: «Ой по горах, по долинах, По козацьких українах Сив голубонько літає, Собі пароньки шукає». В період національно-визвольної війни українців проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького (1648-1654) Україною називалися не тільки Запоріжжя, а вже всю Надніпрянщину. З цього часу під Укрáїною стали розуміти цілу країну (державу). Згодом ця назва поширилася й на інші східноукраїнські землі (зокрема, на Слобожанщину, яка деякий час мала офіційну назву «Слободско-Украинская губерния», що існувала у 1765–1780 та 1797–1835 роках.). Західноукраїнські землі й далі називалися Руссю, але поступово назва Україна поширилася й на них і стала спільною для всієї української етнічної території. Після впровадження  Гійомом Бопланом назви Україна в європейську географію, вона на тривалий час закріплюється у свідомості європейців як "країна, або земля козаків". Українські козаки вважалися своєрідною частиною "руського народу".

За Сергієм Шелухіним (1921 р.): «В тій же Націон. Бібліотеці (Париж. – А. Б.) зберігаються дві географічні карти: одна з 1641 року, перевидана в Римі в 1678 р., а друга з 1657 р., перевидана в Римі в 1688 році. Авторами їх були італійські географи: першої Сансоне (французький географ та картограф Нікола Сансон. – А. Б.), а другої Корнетті. На обох картах територія України має на собі надпис: «Ukraina o Paese de Cosacchi» (Україна або Земля Козаків). Ся територія займає обидва боки Дніпра з Волинею, Поліссям, Галичиною. Назви Русі або Россії — немає. Московію названо Московією».

У західній Європі українське козацтво певний час сприймали як окремий народ, проте невдовзі його почнуть усе ж сприймати як частину русинів. Тому суттєвим з тих часів є зауваження французького автора П'єра Шевальє (1663), що "козаки – це тільки військо, а не народ, як багато дехто думав". Італієць Г. Пріорато тоді ж писатиме, що "ні походженням, ні укладом життя вони (козаки) ні в чому не відрізняються від русів" (цитую за Д.Наливайком).

Отже, починаючи з карт Нікола Сансона (1641 р.) і аж до кінця XVIII ст. Україна ототожнюється з козаками, як держава або країна козаків.
1641 р. Нікола Сансон (французький історик та картограф). Напис на мапі –   «Vcriania o Paese de Cosacchj» (Вкраїна або земля (країна) козаків). 1665 р."Ukraine Pays des Cosaques" (Україна Земля (Країна) Козаків).

1657 р. П. Корнетті (італійського картограф).  Напис на мапі –   «Ukrajna o Paese de Cosacchj» (Україна Земля (Країна) Козаків).
1674 р. Ґійом Сансон (французький історик та картограф). Написи в назві мапи –  «D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" (Україна або Країна Козаків), 1692 р. –  «ou est compris LUkraine ou Pays des Cosaques» (входять в Україну або в Країну Козаків).
1678 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (італійський картограф та географ). Напис на мапі – “Vcraina o Paese de Cosacchj” (Україна або Земля (Країна) козаків). 1684 р. «Vkraina o Paese de Cosacchi di Zaporowa» (Україна або Земля (Країна) запорозьких козаків).
1685 р. Юбер Жайо. (французький видавець і картограф). Напис на мапі – «VKRAINE PAYS DES COSAQUES» (Україна Земля (Країна) козаків).
1690 р. Вінченцо-Марія Коронеллі (венеціанський історик та географ, генерал ордену міноритів). Напис на мапі – «VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES» (Україна або Земля (Країна) козаків).


1641 р. Нікола Сансон.1657 р. П. Корнетті. Карта з книги ("Волинь в сутінках української історії XIV-XVI століть", Троневич П.О., стор.98-99, Луцьк: "Місійна книжкова фабрика "Християнське життя"", 2003). 

1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson). "Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop" ("Татарія, Україна - держава козаків, Московія та Польща").
1665 р. Фрагмент
1674 р. Ґійом Сансон. "La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" (Чорна Русь або Польща, яка включає в себе провінції Чорної Русі, Волині, Поділля… відомих під назвою Україна або Країна Козаків).

1678 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola). "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ..."


1684 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola). "Tartaria D Europa ouro Piccola Tartaria divisa da Giacomo Cantelli da Vignola ne Tartari Nogai e del Crim, o di Precop . . . soggetti al Gran Duca di Moscovia e nelle Due Uckraine . . . e gia dipedenti dall Polonia . ." (Європейська Татарія або Мала Татарія…).


1685 р. Юбер Жайо (Hubert Jaillot). "La Russie Blanche ou Moscovie divisee suivant l’Estendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces et Peuples: qui sont presentement sous la Domination du Czar de la Russie, cognu sous le Nom de Grand Duc de Moscovie" (Біла Русь або Московія…). 

1690 р. Вінченцо-Марія Коронеллі (Vencenzo Maria Coronelli). Фрагмент. європейської частини карти "L'Asie selon les memoires les plus nouveaux dressée"

1692 р. Ґійом Сансон. «Les Estats dela Couronne de Pologne, subdivises en leurs Palatinats, qui comprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duche de Lithuanie, Le Duches de Prusse, Mazovie, Samogitie, Les Provinces de Volhynie, et de Podolie, ou est compris L’Ukraine ou Pays des Cosaques. Sur les memoires les plus Nouveaux 1692» (Землі Корони Польської, розділені на воєводства, які включають в себе Королівство Польське, Велике Князівство Литовське, князівства Пруссія, Мазовецьке, Самоготія, Провінції Волинь і Поділля входять в Україну або в Країну Козаків. На нових даних 1692 року). 


Немає коментарів:

Дописати коментар