субота, 18 березня 2017 р.

Назва "Україна" на картах німецького картографа Йоганна-Баптиста Гоманна (перша пол. XVIII ст.)




1707 р. Йоганн-Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann; 1664-1724), німецький географ і картограф, фундатор німецької школи видання атласів, засновник картографічного видавництва «Ioh. Baptisto Homanno» (1702 р.), у Нюрнберзі, видає мапу «Europa Christiani Orbis Domina in Sua Imperia Regna…» (Європа християнська…) де зустрічається напис Ukraina (Україна). Напис  "Ukraina" розміщений південніше Києва, охоплює Правобережжя і Лівобережжя. Цей напис зображено великими літерами, як Польща, Литва та ін. держави. Південна Україна – напис “Dzikе Pole” (Дике поле). Карта складена в 1706 р. Мапа неодноразово перевидавалася: 1716 р. (Нюрнберг), 1720 р. (Нюрнберг) і т. д. На карті показано українські історико-географічні землі: Червона Русь (Russia Rubra), Поділля (Podolia). Волинь (Volhynia), Polesia (Полісся), Pokutia (Покуття).
Після публікації у 1707 р. свого першого атласу (Atlas Novus) став членом Берлінської Академії Наук. 1715 р. Імператор  Карл VI Габсбург призначив Гоманна Імперським географом Священної Римської імперії. Після смерті картографа його справу продовжив син Христоф (1703–1730), а згодом інші спадкоємці, які до 1848 р. видавали мапи під торговими марками “Homann Erben”, “Homannianos Heredes”, “Heritiers de Homann”. 1742 р. – «Atlas Coelestis in quo Mundus Spectabilis et in Eodem Stellarum Omnium Phoenomena Notabilia». Гоманна географічні карти часто перевидавалися в атласах протягом усього XVIII ст. («Atlas Geographicus Maior» (близько 1780 р.), «Atlas Homannianus» (Амстердам, 1731-1796 рр.).
1712 р. Йоганн-Баптист Гоманн видає мапуVkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis” (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії). Інший український варіант назви карти – “Україна, що є Землею Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдавії, Малої Татарії представлена Йоганом Баптистом Гоманном”. Написи Russia  Rubra (Червона Русь) та "Ukraina" (Україна) проведені паралельно через всю українську етнічну територію.
На цій мапі також позначено: Volhynia (Волинь), Podolia (Поділля), Pokutia (Покуття), Ducat Palatinat Czerniheviens (Чернігівське воєводство), Severiensis Ducatus (Сіверщина з центром у Новгороді-Новогрудку), Kiovientis palatinat (Київське воєводство), Kiovia Moscovitica (Київщина московська), Russiae Moscovitica (Росія-Московія), Tartariae Moscovitica pars (Татарія-Московія), Tartaria Minor (Мала Татарія).
Карта Гоманна відома у трьох варіантах. Перше видання 1712 р. (Нюрнберг). Опублікована в його атласі "Atlas von hundert Charten". Формат 46 x 57,5 см. У виданні 1720 р. (видавець Крістоф Вайгель) Татарія позначена як частина Московії (Tartariae Moscoviticae pars). В одному варіанті карти подано дві назви теперішньої Росії – Moscovitica та Russia (у іншому – лише одну – Russia). У 1729 р. спадкоємці картографа отримали привілей на його видання, і на карті з’явилася примітка “Cum Privilegio Sac. Caes. Majest”. Після 1740 р. на площину карти було внесено численні додатки, зокрема, проведено фортифікаційну лінію між Дніпром і Доном, внесено низку змін до назв населених пунктів. У такому варіанті карта друкувалася в усіх атласах фірми “Спадкоємці Гоммана” до кінця XVIII ст.
Масштаб мапи 1712 р. в німецьких і польських милях. Назва географічних об'єктів латинською мовою. Техніка виконання – гравюра на міді. Акварельне колорування. Карта Гоманна, складена на основі Загальної карти України Гійома де Боплана, карти Польщі К. Данкертса і карти Московії Г. Деліля. На карті картуш розміщено в верхньому лівому куті. На ньому зображено шість чоловічих постатей. В центрі – сидяча фігура гетьмана України Івана Мазепи, ліворуч від нього — шведський емісар у військовому мундирі з шаблею в правиці, поряд з ним — три сидячі фігури козаків. Праворуч від гетьмана І. Мазепи на задньому плані  постать Петра І на тлі московського державного прапора, ближче до гетьмана — постать в шляхетському одязі — вірогідно, що це Станіслав Ліщинський (польський магнат, один з претендентів на польську корону і майбутній король Польщі), Пилип Орлик — генеральний писар за гетьманування Мазепи чи можливо Андрій Войнаровський — небіж гетьмана.  На мапі позначене місце Полтавської битви 1709 р.; землі Задунайської Січі, які у 1711 р. були передані Османській імперії, позначені у складі Кримського ханства; вказане будівництво Перекопського валу тощо. В картуші Україну названо на латинський манер "Vkranіa" (Укранія, Вкранія), так Україна досі позначається деякими романськими мовами (італійською, іспанською, португальською), а вже на самій карті позначено "Ukraina".
На карті  бачимо, що внаслідок тривалої боротьби козацьких гетьманів поміж Варшавою та Москвою, попри поділи по Дніпру між двома зовнішніми потугами, Україна тут "виводилася" на карті зі звичних "польських" кольорів, але при тому й не зафарбовувалася у "московські".  "Україна" Гоманна  максимально наближена до своїх етнічних меж – від Слобожанщини до Перемишля. Терени "України" Боплана були Гоманном розширеним (зокрема на захід до Карпат). Він на мапі показав усі терени, на яких живуть русини (українці), або ж усю колишню «Польську Русь». Загалом Гоманн явно намагався показати саме широкий "театр воєнних дій", адже у нього по суті – це карта південно-східної Європи і Причорномор'я; окрім України показані не лише згадані на картуші Молдавія, Валахія і Мала Татарія (Кримські володіння), але й Трансільванія, Болгарія, Стамбул, чорноморське узбережжя Кавказу, а з боку Московії – Смоленщина, Рязанщина та відповідна частина Дикого Поля. Зрозуміло, що стратегічні витівки Карла та Петра могли занести "фронт" вже не зовсім "Північної" війни у ще дальші незвідані землі. Але інтерес становить саме побачити Гоманнову Україну на такому широкому тлі. Оскільки на карті адміністративні утворення виділені кольором, цікавим видається один колір на усю Україну від "Покуття" до "татарського шляху на Москву", попри існуючі польські воєводства на захід від Дніпра і польсько-московський кордон по Дніпру. Навряд Гоманна вразило те, що Мазепа у 1704–1706 рр. накинув своє гетьманування на обидва береги Дніпра і дійшов військом до Замостя, бо ж усе одно, – до Перемишля влада його булави де-юре вочевидь не поширювалася. Польща на цій карті явно просто ігнорується…”[К. Галушко. Україна на карті Європи: Україна та українці у картографії від Античності до ХХ століття: науково-популярне видання. 2013].
1712 р. Йоганн-Баптист Гоманн видає мапу “ASIAE” (Азія) де теж зустрічається напис Ukraina (Україна). Напис Uсranіa розміщений південніше Києва, охоплює Правобережжя і Лівобережжя.
1716 р. Йоганн-Баптист Гоманн видає свій шедевр «Grosser Atlas ueber die ganze Welt» (Великий Атлас усього світу). Видавництво Нюрнберг. В атласі поміщена карта  «IMPERIUM TURCICUM in EUROPA, ASIA, ET AFRICA, REGIONES PROPRIAS, TRIBUTARIS, CLIENTELARES et omens ejusdem» (Імперія Турецька в Європі…). Карта неодноразово перевидавалася, зокрема у 1720 р., 1730 р., 1737 р., 1740 р, 1750 р. і т. д. На картах 1716 р. і 1720 р. зустрічається назва "Ucrania" (Україна). Напис розміщений південніше Києва і охоплює Правобережну та Лівобережну Україну. На карті 1737 р. вже замість напису "Ucrania" (Україна) – напис Russia Rubra (Червона Русь), а Південна Україна позначена як “Ocrainia” (північніше Кодака, охоплює Правобережжя і Лівобережжя, в межах Кримського ханства та Російської імперії). Північніше напису “Ocrainia” - напис “Cosaki Zaporowski” (Козаки Запорозькі); східніше – напис “Dzikia Pole” (Дике поле).
В цьому ж атласі (Grosser Atlas ueber die ganze Welt) поміщена карта  1707 р. «Europa Christiani Orbis Domina in Sua Imperia Regna…» (Європа християнська…).
На карті також позначено: Tartaria Minor (Мала Татарія), Tartaria Budziacensis (Татарія Буджак), Territorium Cosacorum Donnensium (Територія Донських козаків), Palatinatus Belgradiensis (Бєлгородське воєводство), князівства Московське та Смоленське, а також країни Причорномор’я (Черкесія, Грузія, Туреччина, Болгарія, Румунія).
Українські землі детально зображені також на мапі Гоманна “Tabula Geographica Qua Pars Russiae Magnae Pontus Euxinus seu Mare Nigrum et Tartaria Minor cum finitimus Bulgariae, Romaniae et Natoliae Provinciis exhibetur” (Географічна мапа частини Великої Росії, Понта Евксінського, або Чорного моря, та Малої Татарії, разом з прикордонними провінціями Болгарії, Романії та Натолії). Вперше карта видана 1700 р. з наступними перевиданнями (1700-1740 рр.) у кольороподілі. Масштаб 1:3 000 000. Назва “Україна” на карті не зустрічається. Територія України, що окупована Московією, позначена (яскраво-рожевим кольором) як Мала Русь (Pars Russiae Minoris), а Московія як Велика Русь (Pars Russiae Maximae).
За основу цієї карти взято працю Джорджа фон Менджена (George von Mengden, 1628-1702) лівонського картографа, який працював у Петра I та графа Якова Брюса (James Daniel Bruc; 1670-1735) – російського фельдмаршала шотландського походження. Іх спільною працею була створена перша "Географічна карта країн Малої та Великої Руссії" (1699) російською мовою.

Картуш 1712 р.
1712 р. (карта з атласу)
1720 р.
1720 р.


1720 р.
1720 р.

1720 р.

«IMPERIUM TURCICUM in EUROPA, ASIA, ET AFRICA, REGIONES PROPRIAS, TRIBUTARIS, CLIENTELARES et omens ejusdem» (Імперія Турецька в Європі…).


1737 р.

«IMPERIUM TURCICUM in EUROPA, ASIA, ET AFRICA, REGIONES PROPRIAS, TRIBUTARIS, CLIENTELARES et omens ejusdem» (Імперія Турецька в Європі…).
1707 р.

«Europa Christiani Orbis Domina in Sua Imperia Regna…» (Європа християнська…)

1720 р.
«Europa Christiani Orbis Domina in Sua Imperia Regna…» (Європа християнська…)

1720 р.  “ASIAE

Немає коментарів:

Дописати коментар