пʼятниця, 17 березня 2017 р.

Назва "Червона Русь" на західноєвропейських картах

Червона Русь. Червона Русь (лат. Russia Rubra, Rus Rubra, Ruthenia Rubra; пол. Ruś Czerwona) – історична назва Галичини,увперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя (1420-ті роки) і популярна переважно в польських джерелах XVI-XVIII ст. для визначення колишнього Галицького князівства (за адміністративним поділом у XV-XVIII ст. –  Руське та Белзьке воєводства Польського королівства). Інколи цю назву поширювали і на східні українські землі.
Польський історик та географ початку XVII ст. Шимона Старовольский називає "Червоною Руссю" всі українські землі. В його описі Червона Русь на півдні межувала з Угорщиною, Молдавією, Бессарабією; на півночі – з Білою Руссю, яка лежить понад річками Стир і Прип'ять; на  заході – з Малою Польщею; на сході –  зі степами Скіфії та царством Московії.
Географи та картографи Європи Червоною Руссю називали переважно територію Галичини. Іноді цю назву вони поширювали на всю Правобережну Україну (починаючи від Ж. Рушеллі (1560). На початку 1700-х років назва Червона Русь охоплювала територію і Лівобережної України. Це простежено на картах Абрахама Алларда (1710), Нікола де Фера (1716) та ін.
Назва "Червона Русь" — книжного походження, місцеве населення не використовувало її. Виникла, імовірно, під впливом поширених у народів Сходу географічних назв, у яких кольори позначали сторони світу. Деякі польські вчені здійснювали безпідставні спроби пов’язати назву "Червона Русь" із Червенськими градами для того, щоб поширити на всю територію Червоної Русі тенденційні висновки про "неукраїнський характер" Червенських градів.
На Карті Світу Фра Мауро 1459 р. територія в районі Наддніпров’я (українські землі Великого Литовського князівства) названа Червоною Руссю (Rossia Rossa). На мапі Середньої Європи Миколи Кузанського 1491 р є назва RVBEA RVSSIA (Червона Русь) (охоплює південний захід України, середню течію Південного Бугу).
На картах Джакомо Гастальді 1548 р.Polonia et Hungaria Nova Tabula” (Нова карта Польщі та Угорщини) та MOSCHOVIA TABULA NOVA” (Нова карта Московії) чи не уперше використано назву Rossia Rossa (Червона Русь) щодо Правобережної України. На мапі MOSCHOVIA TABULA NOVA” напис ROSSIA BLANKA (Біла Русь)  поміщений між Великим Новгородом (Nouugardia) і Холмогорами (Colmogora).
Французький географ і картограф Нікола де Фера (Nicolas de Fer; 1646–1720) на карті “Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique”, виданій у Парижі 1700 р., навів написи Русь Червона Польська (Russie Rouge Polonoise), Русь Біла або Литовська, Московське Царство або Велике князівство Московське та ін. Масштаб – 1:4 200 000, формат 35 × 43 см. Оригінальна мапа складається з двох частин. Волинь (VOLHONIA) разом з Поділлям (Podolie), названа “Ukraine” (Україною) та “Pays des Cosaqyes” (Країною (землею) Козаків). Землі Волині (Volhonie) простягаються від Західного Бугу на лівобережжя Дніпра та до Причорномор’я. 
Голландський картограф та видавець Пітер ван дер Аа (Piter van der Aa; 1659–1733) на карті 1710 р.Ukraine, grand pays de la Russie Rouge, Kartenmaterial, avec une partie de la Pologne, Moscovie, Bulgarie, Valachie, Podolie et Volhynie” (Україна, земля Червоної Русі, що межує з частиною Польщі, Московії, Болгарії, Валахії, Поділля і Волині) Україну ототожнив з Червоною Руссю. Мапу неодноразово перевидавали, зокрема, 1714, 1729 рр. та ін.
На мапі 1710 р. голландського картографа та гравера Абрахама Алларда (Abraham Allard; 1676–1725), “Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…” “Ukraina охоплює Правобережжя та Лівобережжя. До України (Ukraina) належить Поділля (Podolia). Окремо виділено Волинь (Volhynia). Напис Russia Rubra (Червона Русь) зроблено двічі. Перший для Галичини та Покуття (Pokutta); другий накладається на напис “Ukraina й охоплює Правобережну та Лівобережну Україну. На півдні України є напис “Cosakki Saporoski” (Запорозькі Козаки).
Німецький географ і картограф,  фундатор німецької школи видання атласів, засновник картографічного видавництва в Нюрнберзі, Йоганн Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann; 1664-1724) 1712 р. видав мапу “Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis” (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії). Інший український варіант назви карти – “Україна, що є Землею Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдавії, Малої Татарії представлена Йоганом Баптистом Гоманом”. Написи “Russia  Rubra” (Червона Русь) та “Ukraina (Україна) зроблені паралельно через усю українську етнічну територію.
У 1716 р. Нікола де Фер видав ще одну карту “L'Europe suivant les nouvelles observations_de Mrs de l'Académie royale des sciences” (Європа…).  На карті (південь Україниє напис “Pays des Cosaques” (Країна (земля) козаків). Напис “Russie  Rouge” (Червона Русь) охоплює все Середнє Придніпров’я  (Правобережне та Лівобережне). Позначено Поділля (Podolie), Волинь (Volhinie) та інші українські землі. На карті є два написи Волинь (Volhinie): перший – на Поліссі, другий – у гирлі Дніпра (на землях Запорізької Січі).
Ще 1655 р. Нікола Сансон видав мапу “Estats De La Couronne De Pologne ou sont les Royaume de Pologne, Duches et Provinces De Prusse, Cuiave, Mazovie, Russie Noire &c Duches De Lithuanie, Volynie Podolie &c. De L'Ukraine &c . . . 1655” (Карта Польського королівства...), де серед українських земель позначено Чорну Русь (Russie Noire) – територію Західної України. Однозначно, що Н. Сансон вжив неправильну назву цієї частини Русі випадково. Цю неточність, власне, зрозумів і виправив його син Адрієн Сансон (Adrien Sanson; помер 1718 р.). Він 1706 р. змінив назву однієї зі своїх з братом основних карт регіону з Чорної (Noir) Русі на Червону (Rouge). Причина помилки, мабуть у тому, що він отримував знання й інформацію про території з усіх доступних джерел, зокрема, від мандрівників або дипломатів, які могли ліпше знати російську (московську) мову, ніж місцеву українську (русинську). У той час Західну Україну називали, швидше, не Червоною Руссю, як це заведено вимовляти нині, а на давньоукраїнський взірець Чормной Руссю з м’якою вимовою першого “о”. У словнику Даля можна легко відшукати давньоруське слово чермний, що означає темно-червоний, бурий. Отже, сплутати російське (московське) слово чорний і давньоукраїнське (русинське) чормний дуже просто, особливо іноземцю. Саме так Червона Русь майже на 70 років стала Чорною в багатьох французьких та інших європейських джерелах.
Назва “Чорна Русь" (Russie Noire) щодо Галичини зафіксована ще в атласі 1755 р. (“Atlas Methodique, Compose pour l'Usage de son Altesse Serenissime Monseigneur le Prince d'Orange et de Nassau Stadhouder des Sept Provinces-Unis…" за редакцією французького картографа Жана Паларета (Jean Palairet; 1697–1774).
Після 1772 р. для Червоної Русі австрійська влада офіційно ввела назву Галичина й Володимирія (Галіція й Лодомерія), однак подеколи (в науці й публіцистиці) далі вживали назву Червона Русь.
Наприкінці XIX на поч. XX ст. окремі автори з числа москвофілів  пропагували термін "Червона Русь" для штучного протиставлення українців Галичини решті українського народу.
З 1920 р. польська влада дала Галичині штучну назву “Східна Малопольща” (Malopolska Wschodnia). В польс. публіцистиці 19201930-х років термін "Червона Русь" писали як "Червенська Русь" або “Червенська земля”.
В сучасній науковій літературі на позначення пд.-зх. частини Київської Русі до XIV ст. вживають терміни “Галицька земля”, “Галицько-Волинське князівство”, “Галицько-Волинська Русь”, а починаючи з XIV ст. – “Галичина, “Західна Україна”.
 

Червона Русь (нім. Russia)   у складі Польського королівства (XIV ст.). Мапа з атласу Gustav Droysen: „Allgemeiner historischer Handatlas“ (1886)
Червона Русь (нім. Rotreussen) на мапі 1892 р., що відображає Річ Посполиту в 1660 р.
1459 р.   Фра Мауро 
1491 р. Микола Кузанський


1700 р. Нікола де Фер. "Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique"
1710 р. Пітера ван дер Аа.  «Ukraine, grand pays de la Russie Rouge, Kartenmaterial, avec une partie de la Pologne, Moscovie, Bulgarie, Valachie, Podolie et Volhynie» (Україна, земля Червоної Русі, що межує з частиною Польщі, Московії, Болгарії, Валахії, Поділля і Волині).
1710 р. Абрахама Алларда. «Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…»

 1712 р. Йоганн Баптист Гоманн  «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії).

1716 р. Нікола де Фер


1 коментар: