субота, 18 березня 2017 р.

Назва "Червона Русь" на західноєвропейських картах

Червона Русь (лат. Russia Rubra, Rus Rubra, Ruthenia Rubra; пол. Ruś Czerwona) – історична назва Галичини, Західної України, вперше вжита в Хроніці Констанцького собору Ульріха фон Ріхенталя (1420-ті рр.), згадується як «rot Russen».
Назва була популярна переважно у польських джерелах XVI-XVIII ст. для визначення колишнього Галицького князівства (за адміністративним поділом у XV-XVIII ст. – Руське та Белзьке воєводства Польського королівства). Інколи цю назву поширювано і на східні українські землі.
Польський історик та географ поч. XVII ст. Шимона Старовольский називає Червоною Руссю” всі українські землі. В його описі Червона Русь на півдні межувала з Угорщиною, Молдавією, Бессарабією; на півночі – з Білою Руссю, яка лежить понад річками Стир і Прип'ять; на  заході – з Малою Польщею; на сході –  зі степами Скіфії та царством Московії.
Географи та картографи Європи Червоною Руссю називали переважно територію Галичини. Інколи назву Червона Русь вони поширювали на всю Правобережну Україну (починаючи від Джакомо Гастальді (1548). На початку 1700-их років назва Червона Русь охоплювала територію і Лівобережної України. Це прослідковується на картах Абрахама Алларда (1710), Нікола де Фера (1716) та ін.
Назва "Червона Русь" — книжного походження, місцеве населення не використовувало її. Виникла, імовірно, під впливом поширених у народів Сходу географічних назв, у яких кольори позначали сторони світу. Деякі польські вчені здійснювали безпідставні спроби пов’язати назву Червона Русь із Червенськими градами для того, щоб поширити на всю територію Червоної Русі тенденційні висновки про “неукраїнський характер” Червенських градів.
На Карті Світу 1459 р., венеціанського монаха, Фра Мауро територія в районі Наддніпров'я (українські землі Великого князівства Литовського) названа Rossia Rossa (Червоною Руссю).
На мапі 1491 р. Середньої Європи Миколи Кузанського зустрічається назва RVBEA RVSSIA (Червона Русь) (охоплює південний захід України, середню течію Південного Бугу).
На картах 1548 р. “Polonia et Hungaria Nova Tabula” (Нова карта Польщі та Угорщини) та “MOSCHOVIA TABULA NOVA” (Нова карта Московії) Джакомо Гастальді чи не уперше використано назву “Rossia Rossa” (Червона Русь) щодо Правобережної України.
На мапі “MOSCHOVIA TABULA NOVA” напис “ROSSIA BLANKA” (Біла Русь) поміщений між Великим Новгородом (Nouugardia) і Холмогорами (Colmogora). Це одна із перших карт Московії.
1561 р. Джироламо Рушеллі (Girolamo Ruscelli); карта – «Moschovia Nuova Tavola» (Нова карта Московії). Як і в інших роботах Рушеллі, тут простежується чітко розмежування назв Русі і Московії. Правобережна Україна традиційно для автора позначено як Rossia Rossa (Червона Русь), а на півночі карти, біля Білого моря, є напис Rossia Bianca (Біла Русь).
1700 р. Нікола де Фера (Nicolas de Fer; 1646-1720) французький географ і картограф у Парижі видав карту “Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique”. На карті містяться написи: Russie Rouge Polonoise (Русь Червона Польська), Русь Біла або Литовська, Московське Царство або Велике князівство Московське і т. д. Масштаб 1:4 200 000, формат 35 x 43 см. Оригінальна мапа складається з двох частин. Волинь (VOLHONIA), разом з Поділлям (Podolie), названа “Ukraine” (Україною) та “Pays des Cosaqyes” (Країною (землею) Козаків). Землі Волині (Volhonie) тягнуться від Західного Бугу на лівобережжя Дніпра та до Причорномор`я. 
1710 р. на мапі, голландського картографа та видавця Пітера ван дер Аа (Piter van der Aa; 1659-1733) “Ukraine, grand pays de la Russie Rouge, Kartenmaterial, avec une partie de la Pologne, Moscovie, Bulgarie, Valachie, Podolie et Volhynie” (Україна, земля Червоної Русі, що межує з частиною Польщі, Московії, Болгарії, Валахії, Поділля і Волині), Україна ототожнюється з Червоною Руссю. Мапа неодноразово перевидавалася. Відомі видання 1714, 1729 рр. та ін.
На мапі 1710 р. голландського картографа та гравера Абрахама Алларда (Abraham Allard; 1676-1725) “Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…” напис “Ukraina” охоплює Правобережжя та Лівобережжя. До України (Ukraina) належить Поділля (Podolia), окремо виділено Волинь (Volhynia). Напис Russia Rubra (Червона Русь) зустрічається два рази: перший – для Галичини та Покуття (Pokutta); другий – накладається на напис “Ukraina та охоплює Правобережну та Лівобережну Україну. На півдні України напис “Cosakki Saporoski” (Козаки Запорозькі).
1712 р. німецький географ і картограф,  фундатор німецької школи видання атласів, засновник картографічного видавництва у Нюрнберзі, Йоганн Баптист Гоманн (Johann Baptist Homann; 1664-1724) видав мапу “Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis” (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії). Інший український варіант назви карти – “Україна, що є Землею Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдавії, Малої Татарії представлена Йоганом Баптистом Гоманном”. Написи “Russia  Rubra” (Червона Русь) та “Ukraina” (Україна) на карті проведені паралельно через всю українську етнічну територію.
1716 р. Нікола де Фер видає ще одну карту “L'Europe suivant les nouvelles observations_de Mrs de l'Académie royale des sciences” (Європа…). На карті (південь Українинапис – “Pays des Cosaques” (Країна (земля) козаків). Напис Russie  Rouge (Червона Русь) охоплює все Середнє Придніпров'я  (Правобережне та Лівобережне). На карті позначено Поділля (Podolie), Волинь (Volhinie) та інші українські землі. Напис Волинь (Volhinie) зустрічається на мапі два рази: перший – на Поліссі, другий – в гирлі Дніпра (на землях Запорізької січі).
1743 р. Йоганн Маттіас Хасе на мапі “Europa Secundum legitimas Projectionis Stereographicae... Західну Україну позначає як Russia Rvbra (Червона Русь).
Після 1772 р. для Червоної Русі австрійською владою офіційно була вживана назва Галичина й Володимирія (Галіція й Лодомерія), подеколи (в науці та публіцистиці) вживалася й далі назва Червона Русь.
Наприкінці XIX — на поч. XX ст. окремі автори з-поміж москвофілів  пропагували термін Червона Русь для штучного протиставлення українців Галичини решті українського народу.
1920 р. польська влада дала Галичині штучну назву “Східна Малопольща” (Malopolska Wschodnia). В польській публіцистиці 1920—1930-х років термін Червона Русь писали як Червенська Русь або  Червенська земля.
В сучасній науковій літературі на позначення пд.-зх. частини Київської Русі до XIV ст. вживають терміни “Галицька земля”, “Галицько-Волинське князівство”, “Галицько-Волинська Русь”, а для періоду починаючи з XIV ст. — “Галичина”, “Західна Україна”.


 

Червона Русь (нім. Russia)   у складі Польського королівства (XIV ст.). Мапа з атласу Gustav Droysen: „Allgemeiner historischer Handatlas“ (1886)
Червона Русь (нім. Rotreussen) на мапі 1892 р., що відображає Річ Посполиту в 1660 р.

1459 р.   Фра Мауро 
1491 р. Микола Кузанський
1700 р. Нікола де Фер. "Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique"
1710 р. Пітера ван дер Аа.  «Ukraine, grand pays de la Russie Rouge, Kartenmaterial, avec une partie de la Pologne, Moscovie, Bulgarie, Valachie, Podolie et Volhynie» (Україна, земля Червоної Русі, що межує з частиною Польщі, Московії, Болгарії, Валахії, Поділля і Волині).

1710 р. Абрахама Алларда. «Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…»1712 р. Йоганн Баптист Гоманн  «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії).

1716 р. Нікола де Фер


1 коментар: