неділя, 26 березня 2017 р.

Україна держава (земля) козаків (карти XVII-XVIII ст.)
З появою козацтва Середня Наддніпрянщина, де гуртувалися козаки, дістала назву козацьких україн, що відображено в українському фольклорі: наприклад, у народній пісні: «Ой по горах, по долинах, По козацьких українах Сив голубонько літає, Собі пароньки шукає». В період національно-визвольної війни українців проти Речі Посполитої під проводом Богдана Хмельницького (1648-1654) Україною називалися не тільки Запоріжжя, а вже всю Наддніпрянщину. З цього часу під Укрáїною стали розуміти цілу країну (державу). Згодом ця назва поширилася й на інші східноукраїнські землі (зокрема, на Слобожанщину, яка деякий час мала офіційну назву «Слободско-Украинская губерния», що існувала у 1765–1780 та 1797–1835 роках.). Західноукраїнські землі й далі називалися Руссю, але поступово назва Україна поширилася й на них і стала спільною для всієї української етнічної території. Після впровадження  Гійомом Бопланом назви Україна в європейську географію, вона на тривалий час закріплюється у свідомості європейців як "країна (земля) козаків". Українські козаки вважалися своєрідною частиною "руського народу".
Ще в  XVII ст., в час розвитку Козаччини, назва Україна стає географічною назвою козацької території, яка охоплювала значні простори Наддніпрянщини (Правобережної й Лівобережної), де в адміністративній системі Речі Посполитої було розташоване Київське воєводство. 1689 р. Московія і Річ Посполита остаточно розділили Гетьманщину. Ця  країна (Гетьманщина) звалася "Україна держава козаків", "Україна земля козаків", "Земля війська Запорозького", або просто Україна. Наприкінці XVII ст. поляки ліквідували залишки козацького суверенітету на Правобережжі, а московити зберегли його на Лівобережжі.
У західній Європі українське козацтво певний час сприймали як окремий народ, проте невдовзі його почнуть усе ж сприймати як частину русинів. Тому суттєвим з тих часів є зауваження французького автора П'єра Шевальє (1663), що "козаки – це тільки військо, а не народ, як багато дехто думав". Італієць Г. Пріорато тоді ж писатиме, що "ні походженням, ні укладом життя вони (козаки) ні в чому не відрізняються від русів" (цитую за Д. Наливайком).
За Сергієм Шелухіним (1921 р.): «В тій же Націон. Бібліотеці (Париж. – А. Б.) зберігаються дві географічні карти: одна з 1641 року, перевидана в Римі в 1678 р., а друга з 1657 р., перевидана в Римі в 1688 році. Авторами їх були італійські географи: першої Сансоне (французький географ та картограф Нікола Сансон. – А. Б.), а другої Корнетті. На обох картах територія України має на собі надпис: «Ukraina o Paese de Cosacchi» (Україна або Земля Козаків). Ся територія займає обидва боки Дніпра з Волинею, Поліссям, Галичиною. Назви Русі або Россії — немає. Московію названо Московією».
Отже, починаючи з карт Нікола Сансона (1641 р.) і аж до кінця XVIII ст. Україна ототожнюється з козаками, як держава або країна козаків.
На європейських картах  XVII-XVIII ст. зустрічаються написи: "Ukraine Pays des Cosaques" (Україна Країна Козаків), "Ukraine pays des Cosaqyes" (Україна земля (країна) Козаків), “VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES” (Вкраїна або Країна Козаків), “D'Ukraine ou Pays Des Cosaques” (Україна або Країна Козаків), Ukrajna o Paese de Cosacchj (Україна  або Країна Козаків), Vcriania o Paese de Cosacchj (Вкраїна або Країна Козаків), «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії), «UKRAYNE COSACKISCHE LANDER» (Україна козацька земля), "Ucrania Cosaccorum" (Україна Козацька), "Ukraine ou Cosaquie" (Україна Козацька), "Pays des Cosaqyes" (Країна (земля) Козаків), "Pays des Cosaqyes Ukraine" (Країна (земля) Козаків Україна), «Dzyke Pole ou Campagne De Cossaques Zeporoski» (Дике Поле, або Земля Запорозьких Козаків), "Terr. Cosaccorum zaporoviensium" (Земля Козаків запорозьких), «Territ Cosaccorum Zaporoviensium» (Земля Козаків Запорозьких), «Cosaques Zaporiski» (Козаки Запорозькі), "Cosaques Сzaporowski" (Козаки Запорозькі), «Cosakki Saporoski» (Запорозькі Козаки), «Cosaques Saporowi» (Козаки Запорозькі), "Territoire des Zaporoviens" (Територія (земля) Запорожців), Cosaci Bialagorodski (Козаки Бєлгородські), «Kozaków Humańskich y Zaporohowskich» (Козаків Уманських та Запорозьких), "Kozaci Slobodsczy" (Козаки Слобідські), ), «Human Cosaks» (Уманські Козаки)  і т. д.
1641 р. Нікола Сансон (французький історик та картограф). Карта: Напис на мапі –   «Vcriania o Paese de Cosacchj» (Вкраїна або Земля (Країна) Козаків).
1657 р. П. Корнетті (італійський картограф).  Напис на мапі –   «Ukrajna o Paese de Cosacchj» (Україна Земля (Країна) Козаків).
1665 р. Нікола Сансон (французький історик та картограф). Карта: «Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop» (Татарія Європейська або Мала Татарія або Татари, Крим, або Перекоп). Напис на мапі – "Ukraine Pays des Cosaques" (Україна Земля (Країна) Козаків).
1674 р. Ґійом Сансон (французький історик та картограф). Карта: "La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" (Чорна Русь або Польща, яка включає в себе провінції Чорної Русі, Волині, Поділля… відомих під назвою Україна або Країна Козаків). Написи в назві мапи –  «D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" (Україна або Країна Козаків).
1678 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (італійський картограф та географ). Карта: "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ...". Напис на мапіVcraina o Paese de Cosacchj (Україна або Земля (Країна) Козаків).
1684 р. Джакомо Кантеллі да Віньола – «Vkraina o Paese de Cosacchi di Zaporowa» (Україна або Земля (Країна) Запорозьких Козаків).
1685 р. Юбер Жайо. (французький видавець і картограф). Карта: "La Russie Blanche ou Moscovie divisee suivant l’Estendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces et Peuples: qui sont presentement sous la Domination du Czar de la Russie, cognu sous le Nom de Grand Duc de Moscovie" (Біла Русь або Московія…).  Напис на мапі«VKRAINE PAYS DES COSAQUES» (Україна Земля (Країна) козаків).
1690 р. Вінченцо-Марія Коронеллі (венеціанський історик та географ, генерал ордену міноритів). Карта: "L'Asie selon les memoires les plus nouveaux dressée". Напис на мапі«VKRAINE ou PAYS DES COSAQUES» (Україна або Земля (Країна) Козаків).
1692 р. Ґійом Сансон (французький історик та картограф). Карта: «Les Estats dela Couronne de Pologne, subdivises en leurs Palatinats, qui comprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duche de Lithuanie, Le Duches de Prusse, Mazovie, Samogitie, Les Provinces de Volhynie, et de Podolie, ou est compris L’Ukraine ou Pays des Cosaques. Sur les memoires les plus Nouveaux 1692» (Землі Корони Польської, розділені на воєводства, які включають в себе Королівство Польське, Велике Князівство Литовське, князівства Пруссія, Мазовецьке, Самоготія, Провінції Волинь і Поділля входять в Україну або в Країну Козаків. На нових даних 1692 року). Напис в назві мапи –  «ou est compris L’Ukraine ou Pays des Cosaques» (входять в Україну або в Країну Козаків).
1700 р. Нікола де Фер (французький географ та картограф). Карта: "Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique". Написи на мапі"Ukraine" (Україна) та "Pays des Cosaqyes" (Країна (земля) козаків).
1702 р. А. Феротей де ля Круа (французький картограф) та Даніель де ля Фей (голландський гравер). Карта: «Le Royavme de Pologne avec ses confins» (Польське королівство з його кордонами). Напис на мапі –  "Ukraine pays des Cosaqyes" (Україна земля (країна) Козаків).
1704 р. Жан-Батист Нолен (французький видавець, гравер та картограф). Карта: «L'Europe Dressee Sur les Nouvelles observations faites en toutes les parties de la Terre Rectifiee…» (Європа). Напис на мапі –  "Vkranie ou Pays des Cosaqyes" (Україна або Земля (Країна) Козаків).
1705 р. Нікола де Фер (французький географ та картограф).  Карта: "La Mer Noire Autrefois Pont-Euxin, Cara-Denghis Et par les Cosaques" (Чорне море…). Напис на мапі –  «Як його називають козаки, Чорне море» (et par les Cosaques Czorno more) та "Pais des Cosaqyes oy Ukraine" (Країна (земля) козаків Україна).
1706 р. Гійом Деліль (французький географ та картограф). Карта:  «Carte de Moscovie…» (Карта Московії…). Напис на мапі –  "Ukraine pays des Cosaqyes" (Україна земля (країна) Козаків) та «Dzyke Pole ou Campagne De Cossaques Zeporoski» (Дике Поле, або кампанія Запорозьких Козаків).
1706 р. Гійом Деліль (французький географ та картограф). Карта:  «Карта Великої Тартарії. Заснована на звітах декількох мандрівників з різних країн і на проведених у цій місцевості спостереженнях». Напис на мапі –  Ukraine pays des Cosaqyes  (Україна  земля (країна) Козаків).
1710 р. Абрахам Аллард (голландський гравер та картограф).  Карта:   «Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…». Написи на мапі –  «Ukraina» (Україна) та «Cosakki Saporoski» (Запорозькі Козаки).
1712 р. Йоганн Баптист Гоманн (німецький географ і картограф). Карта: «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії).  
1716 р. Нікола де Фер (французький географ та картограф). Карта: «L'Europe suivant les nouvelles observations_de Mrs de l'Académie royale des sciences» (Європа…). Напис на мапі –  "Pays des Cosaques" (Країна (земля) козаків).
1716 р. Габріель Боденер (німецький картограф, гравер та видавець). Карта: «Assoph, Azow oder Azak, mit der Kleinen Tartarey, dem Schwarzen Meer ...». Написи на мапі –   «UKRAYNE COSACKISCHE LANDER» (Україна козацька земля) та "UKRAYNE" (Україна).
1716 р. Габріель Боденер (німецький картограф, гравер та видавець). Карта: «Compendiosa Poloniae Repraesentatio Polen». Напис на мапі –   «UKRAYNE COSACKISCHE LANDER» (Україна козацька земля).
1716 р. Габріель Боденер (німецький картограф, гравер та видавець). Карта: «Die Gegend Zwischen Pultava und Bender Mitt Angraenzenden Polnisch ...».  Написи на мапі –   «UKRAINE COSACKISCHE LANDER» (Україна козацька земля) та «UKRAINE»
(Україна). 
1730 р. Філіпп Йоганн Страленберг (Philipp Johann Strahlenberg; 1676—1747) шведський офіцер та картограф видав мапу «Nova Descriptio Geographica Tattariae Magnae tam orientalis». Лівобережна Україна позначена як UKRANIA (частина Russia Minor); Слобожанщина – Cosaci Bialagorodski (Козаки Бєлгородські), територія на сході межує із землями Донських Козаків. На схід від Каспійського моря – Tattaria Magna (Велика Таттарія), на північ від неї – SIBERIA (Сибір). 
1730, 1733 р., 1740 р, 1742 р. 1744 р. і т. д. Фірма "Covens & Mortier". Написи на мапі «Ukraine pays des Cosaqyes» (Україна земля (країна) козаків), «Cosaques Zaporoski» (Козаки Запорозькі), Дике поле.
1740 р. Матеус Зойтер (німецький видавець та  географ). Карта: "Nova et Accurata Tartariae Europae seu Minoris et in specie Crimeae" (Нова і точна Taтарія Європейська або Мала і конкретно Крим). Напис на мапі –   "Ucrania Cosaccorum" (Україна Козацька).
1740 р. Матеус Зойтер (німецький видавець та  географ). Карта: "Nova et accurata Turcicarum et Tartaricarum Provinciarum intra fluvios Tyras, S Niester et Tanaim S. Don ad Oram Ponti Euxini et in Peloponneso Taurica" (Нова і точна Туреччина та Taтарія…). Написи на мапі – "Terr. Cosaccorum zaporoviensium" (Земля Козаків запорозьких)  та "Ukraina" (Україна).
1740-ві  рр. Матеус Зойтер (німецький видавець та  географ). Карта: "Theatrum belli Russorum victoriis illustratum sive nova et accurata Turcicarum et Tartaricum provinciarum… (Карта огляду війн і зображення перемог або Нова і точна карта турецьких і татарських провінцій…).  Написи на мапі – «Territ Cosaccorum Zaporoviensium» (Земля Запорозьких Козаків) та «Ukraina» (Україна).
1748 р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді (французькі географи та картографи). Карта: «L'Europe. Divisee suivant ses principaux Etats». Написи на мапі – "Ukraine ou Cosaquie" (Україна Козацька).
1751 р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді (французькі географи та картографи). Карта: «L'Europe divisee en ses principaux Etats…». Написи на мапі – «Cosaques Zaporiski» (Козаки Запорозькі) та «Dzyke Pole» (Дике Поле).
1752  р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді (французькі географи та картографи). Карта: «Partie méridionale de la Russie européenne où sont distinguées exactement toutes les provinces, d'après le détail de l'Atlas Russien». Написи на мапі«Cosaques Zaporiski» (Козаки Запорозькі).
1754  р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді (французькі географи та картографи). Карта: «Partie méridionale de la Russie européenne où sont distinguées exactement toutes les provinces, d'après le détail de l'Atlas Russien». Написи на мапі –  "Cosaques Сzaporowski" (Козаки Запорозькі та «UКRAINE» (Україна).
1762  р.  Жіль Робер де Вугонді. (французький географ та картограф). Карта: «Partie Meridionale de la Russie Européenne, Tartarie Rusienne, Petite Tartarie..». Написи на мапі – «Cosaques Saporowi» (Козаки Запорозькі та «UКRAINE» (Україна).
1772 р. Джованні Антоніо Річчі Занноні (Giovanni Antonio Bartolomeo Rizzi Zannoni; 1736-1814) – італійський географ та картограф, Францішек Флоріан Чакі (Franciszek Florian Czaki (Csaky de Kerestszegh); ? - 1772) - картограф, капітан артилерії, Ян Ендерсх (Jan Fryderyk Endersch; 1705-1769)  - картограф, математик, механік. Назва атласу: "Carte de la Pologne: Divisée par provinces et palatinats et subdivisée par districts, construite d'après quantité d arpentages d observations, et de mesures prises sur les lieux" (Карти Польщі з її провінціями, воєводствами, землями і регіонами). Атлас складався з 21 карти. Це перший детальний великомасштабний атлас Польщі до її поділів у 1772, 1793 і 1795 рр.. Карти атласу охоплюють територію сучасної України, Польщі, Литви, Білорусі та західних районів Росії. Карти гравіровані  та ілюміновані від руки. Ініціатором видання був князь, меценат Юзеф Олександр Яблоновський (Józef Aleksander Jabłonowski). Карта: «Karta granic Polski, zacząwszy od Bałty, aż do rzeki Sina-Woda, zawieraiąca Słobody Kozaków, Humańskich, y Zaporohowskich, Stépy Tatarow, Oczakowskich, Bessarabskich y Nogayskich, z ich ordami, tak ie w roku MDCCLXVII Han-Krymski poosadzał. Znayduie się tu ieszcze, dalsze wyciągnienie Bógu, y Dniestru».
Написи на мапі – «Kozaków Humańskich y Zaporohowskich» (Козаків Уманських та Запорозьких); по течії Дніпра – зліва та справа території Запорозькі (Osady Zaporohowcow).
1774 р. Джованні Антоніо Річчі Занноні (італійський картограф та географ). Карта: "Carte De La Partie Septentrionale De L Empire Otoman Contentant la Crimee, la Moldavie, la Valakie, la Bulgarie, avec la Nouvelle Russie, les Gouvernement d'Astracan, et de Voronez, les Tartares, Cosques &c. Par le Sr. Rizzi Zannoni . . . 1774" (Карта північної частини Османської імперії…). Між Пд.Бугом та Дніпром напис на мапі "Territoire des Zaporoviens" (Територія (земля) Запорожців). Північніше території запорожців на карті позначено кордон між Російською та Османською імперіями, який був до Бєлградського мирного договору 1739 р. Над лінією кордону на карті напис - "Kozaci Slobodsczy" (Козаки Слобідські). Між Українською лінією та полком Гусарів Хорватських напис -"Regimеnt Ukraincow" (Полк Українців).
1788 р. Моріль Муаті. (французький картограф). Карта:  «Carte générale de l'Empire de Russie Comprise en Europe, pour l'intelligence de la Guerre présente entre l'Impératrice de toutes les Russies et les Turcs / d'Après les meilleurs Auteurs, par le Sr. Moithey Ingenieur Gеographe du Roy. Publicе en 1788. A PARIS. Chez Crepy rue St. Jacques’a St. Pierre pres la rue de la parcheminerie» (Карта Європейської частини Російської імперії для розуміння сучасної війни між Імператрицею усіх росіян та Турками, створена королівським інженером географом Муаті згідно кращих авторів. Надрукована в Парижі в 1788  Крепі, вул. Св. Жака і Св. Петра неподалік вулиці пергаментщиків). Написи на мапі – "Ukraine pays des Cosaqyes" (Україна земля (країна) Козаків), «Dzyke Pole ou Campagne De Cossaques Zeporoski» (Дике Поле або Земля Запорозьких козаків).
1795 р. англійські видавці та картографи Роберт Лорі (Robert Laurie; 1755-1836) та Джеймс Уіттл (James Whittle; 1757-1818) у Лондоні (фірма "Laurie and Whittle") публікують атлас в якому міститься карта “Europe, divided into it’s empires, kingdoms, states, republics etc. by Kitchin, Hydrographer to THE KING, with many Additions and Improvements… of Mr.D’Anville. London”. Мапа створена на основі карт англійського картографа Томаса Кітчіна (Thomas Kitchin; 1718–1784) та французького картографа і географа Жана Батиста Бургіньона де Анвиіля (Jean-Baptiste Bourguignon d' Anville; 1697-1782). Написи на мапі – “Zaporiski Cosaks” (Запорозькі Козаки).
1799 р. Вільям Фаден (William Faden; 1749-1836), англійський картограф та видавець, який був придворним географом короля Георга III та власником видавничого дому "ФАДЕН" видає мапу «A map of the Kingdom of Poland and Grand Dutchy of Lithuania including Samogitia and Curland, divided according to their dismemberments, with the Kingdom of Prussia» (Карта Королівства Польського і Великого Князівства Литовського, в тому числі Самоготіі та Курляндії, що розділені відповідно до їх розчленуванням, з Королівством Пруссії).  Написи на мапі – «Russian Ukrain» (Російська Україна), «Polish Ukrain» (Польська Україна), «Human Cosaks» (Уманські Козаки) та ін.

 

1641 р. Нікола Сансон


1657 р. П. Корнетті. Карта з книги ("Волинь в сутінках української історії XIV-XVI століть", Троневич П.О., стор.98-99, Луцьк: "Місійна книжкова фабрика "Християнське життя"", 2003). 

1665 р. Нікола Сансон  (Nicholas Sanson). "Tartarie Europeenne ou Petite Tartari ou sont Les Tartares, Du Crim, ou de Perecop" ("Татарія, Україна - держава козаків, Московія та Польща").

 1674 р. Ґійом Сансон. "La Russie Noire ou Polonoise qui Comprend les Provinces de la Russie Noire de Volhynie et de Polodie divisees en leurs Palatinats Vulgairement Connues sous le Nom D'Ukraine ou Pays Des Cosaques" (Чорна Русь або Польща, яка включає в себе провінції Чорної Русі, Волині, Поділля… відомих під назвою Україна або Країна Козаків).
1678 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola). "Stati Della Corona Di Polonia Divisa nella sue Principali Provincie e Palatinati ..."
1684 р. Джакомо Кантеллі да Віньола (Giacomo Cantelli da Vignola). "Tartaria D Europa ouro Piccola Tartaria divisa da Giacomo Cantelli da Vignola ne Tartari Nogai e del Crim, o di Precop . . . soggetti al Gran Duca di Moscovia e nelle Due Uckraine . . . e gia dipedenti dall Polonia . ." (Європейська Татарія або Мала Татарія…).  
1685 р. Юбер Жайо (Hubert Jaillot). "La Russie Blanche ou Moscovie divisee suivant l’Estendue des Royaumes, Duches, Principautes, Provinces et Peuples: qui sont presentement sous la Domination du Czar de la Russie, cognu sous le Nom de Grand Duc de Moscovie" (Біла Русь або Московія…). 
1690 р. Вінченцо-Марія Коронеллі (Vencenzo Maria Coronelli). Фрагмент європейської частини карти "L'Asie selon les memoires les plus nouveaux dressée" 
1692 р. Ґійом Сансон. «Les Estats dela Couronne de Pologne, subdivises en leurs Palatinats, qui comprennent Le Royaume de Pologne, Le Grand Duche de Lithuanie, Le Duches de Prusse, Mazovie, Samogitie, Les Provinces de Volhynie, et de Podolie, ou est compris L’Ukraine ou Pays des Cosaques. Sur les memoires les plus Nouveaux 1692» (Землі Корони Польської, розділені на воєводства, які включають в себе Королівство Польське, Велике Князівство Литовське, князівства Пруссія, Мазовецьке, Самоготія, Провінції Волинь і Поділля входять в Україну або в Країну Козаків. На нових даних 1692 року).
1700 р. Нікола де Фер. "Carte des Estats de Suede, de Dannemarq, et de Pologne; sur la Mer Baltique".
1702 р. А. Феротей де ля Круа  та Даніель де ля Фей . «Le Royavme de Pologne avec ses confins» (Польське королівство з його кордонами).  
1704 р. Жан-Батист Нолен. «L'Europe Dressee Sur les Nouvelles observations faites en toutes les parties de la Terre Rectifiee…» (Європа)

1705 р. Нікола де Фер. "La Mer Noire Autrefois Pont-Euxin, Cara-Denghis Et par les Cosaques..." (Чорне море…). 
1706 р. Гійом Деліль.  «Carte de Moscovie…» (Карта Московії…).  
1706 р. Гійом Деліль. «Карта Великої Тартарії. Заснована на звітах декількох мандрівників з різних країн і на проведених у цій місцевості спостереженнях». 
1710 р. Абрахам Аллард.  «Sades Belli in POLONIA et in Moscovia…». 
1712 р. Йоганн Баптист Гоманн. «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії і Малої Татарії). 
1716 р. Нікола де Фер. «L'Europe suivant les nouvelles observations de Mrs de l'Académie royale des sciences» (Європа…).   
1716 р. Габріель Боденер. «Assoph, Azow oder Azak, mit der Kleinen Tartarey, dem Schwarzen Meer ...».  
1716 р. Габріель Боденер. «Die Gegend Zwischen Pultava und Bender Mitt Angraenzenden Polnisch ...».   
1716 р. Габріель Боденер. «Compendiosa Poloniae Repraesentatio Polen». 
1740 р. Матеус Зойтер. "Nova et accurata Turcicarum et Tartaricarum Provinciarum intra fluvios Tyras, S Niester et Tanaim S. Don ad Oram Ponti Euxini et in Peloponneso Taurica" (Нова і точна Туреччина та Taтарія…).  
1740 р. Матеус Зойтер. "Nova et Accurata Tartariae Europae seu Minoris et in specie Crimeae" (Нова і точна Taтарія Європейська або Мала і конкретно Крим). 
1740-ві  рр. Матеус Зойтер. "Theatrum belli Russorum victoriis illustratum sive nova et accurata Turcicarum et Tartaricum provinciarum… (Карта огляду війн і зображення перемог або Нова і точна карта турецьких і татарських провінцій…). 
1748 р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді. «L'Europe. Divisee suivant ses principaux Etats».   
1751 р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді. «L'Europe divisee en ses principaux Etats…».  
1752  р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді. «Partie méridionale de la Russie européenne où sont distinguées exactement toutes les provinces, d'après le détail de l'Atlas Russien». 
1754  р.  Жіль Робер де Вугонді та Дідьє Робер де Вугонді. «Partie méridionale de la Russie européenne où sont distinguées exactement toutes les provinces, d'après le détail de l'Atlas Russien».  
1762  р.  Жіль Робер де Вугонді. «Partie Meridionale de la Russie Européenne, Tartarie Rusienne, Petite Tartarie..». 
 
1772 р. Джованні Антоніо Річчі Занноні
1774 р. Джованні Антоніо Річчі Занноні. Фрагмент карти
1788 р. Моріль Муаті.   «Carte générale de l'Empire de Russie Comprise en Europe, pour l'intelligence de la Guerre présente entre l'Impératrice de toutes les Russies et les Turcs / d'Après les meilleurs Auteurs, par le Sr. Moithey Ingenieur Gеographe du Roy. Publicе en 1788. A PARIS. Chez Crepy rue St. Jacques’a St. Pierre pres la rue de la parcheminerie» (Карта Європейської частини Російської імперії для розуміння сучасної війни між Імператрицею усіх росіян та Турками, створена королівським інженером географом Муаті згідно кращих авторів. Надрукована в Парижі в 1788  Крепі, вул. Св. Жака і Св. Петра неподалік вулиці пергаментщиків). 
1795 р.   Роберт Лорі  та Джеймс Уіттл. “Europe, divided into it’s empires, kingdoms, states, republics etc. by Kitchin, Hydrographer to THE KING, with many Additions and Improvements… of Mr.D’Anville. London”. 
1799 р.  Вільям Фаден. «A map of the Kingdom of Poland and Grand Dutchy of Lithuania including Samogitia and Curland, divided according to their dismemberments, with the Kingdom of Prussia» (Карта Королівства Польського і Великого Князівства Литовського, в тому числі Самоготіі та Курляндії, що розділені відповідно до їх розчленуванням, з Королівством Пруссії). 

Немає коментарів:

Дописати коментар