неділя, 5 березня 2017 р.

Українські етнічні землі на картах Вацлава Гродецького (друга пол. XVI ст.)Польський картограф Вацлав Гродецький (Wacław Grodziecki; бл.1535-1591) переробив карту Б. Ваповського і видав її 1562 р. у Базелі (рукописний варіант був завершений у 1558 р.) з дедикацією польському королю Сигізмунду Августу. У порівнянні з картою Б. Ваповського В. Гродецький доповнив її територією над Дніпром, Прип’яттю, долішнім Дністром і Бугом.
Мапа мала масштаб 1:750 000 та доданий індекс з 724  географічними назвами (були й інші окремі уточнення змісту). Вацлав Гродецький показує на ній татарське прикордоння й називає його «пограничними місцевостями» (finitimarumque locorum). Її у зменшеному вигляді опублікував видатний фламандський географ та картограф Абрагам Ортеліус (Abraham Ortelius; 1527–1598) у всіх 16 виданнях атласу світу «Theatrum Orbis Terrarum» (Театр земель світу), починаючи від першого з латинським текстом у 1570 р. (Антверпен) до останнього у 1592 р.
Назва мапи: «POLONIAE FINITIMARUMQUE LOCORUM DE/CRIPTIO. AUCTORE WENCESLAO GODRECCIO. POLONO» (Польща, описана в [її] кордонах і місцевостях Вацлавом Гродецьким, поляком). На мапі позначені межі і назви: Русь (Rvssia) (в склад якої входять Руське, Белзьке та Берестейське воєводства з містами Холмом та Ярославом), Поділля (Podolіa) та Волинь (Volhinia). Крім Львова, на мапі позначено й інші галицькі міста. Тут знаходимо Галич (Halycz), Рогатин (Rohatina), Долину (Dolina) і т. д.
Межа між Руссю та Поділлям проходить по р. Збруч, між Волинню та Поділлям по р. Случ. Це стає надалі стандартом подачі адміністративного устрою Західної України до кінця XVIII ст.
Примітно, що для зображення «Татарії» Ортеліус ще уживає мапу відомого італійського картографа Джакомо Гастальді (1505-1566), але виданий цим же автором «Обрис географії сучасного Польського королівства...» (Венеція, 1562) для представлення земель Польщі вже ігнорує.
Карта має багато і неточностей. Для прикладу, помилковим є локалізація Снятина у складі Молдавії (Moldaviae Pars), адже місто у той час входило до складу Руського воєводства Речі Посполитої.
Відомо багато копій з цієї карти в атласах малого формату, виданих наприкінці XVI – початку XVII ст. Одна із копій, що була видана в Кельні 1592 р. мала таку назву «POLONIAE FINITIMARUMQUE LOCORUM DE/CRIPTIO AUCTORE WENCE/LAO GODRETCIO POLONO JOHANN BUSSEMECHER EXC. HENRICUS NAGEL FECIT» (Польща, в її межах і територіях, описана Вацлавом Гродецким, поляком, зображена Йоганном Буссемехером, виконана Генріхом Нагелем).
У 1595 р. карту Польщі В. Гродецького в атласах Абрагама Ортелія (до 1612 р. вийшло близько 45 видань) було замінено картою чеського картографа Андрія Поґрабки (Andreas Pograbius, Andrea Pograbio). Перший варіант цієї карти "Poloniae Lituaniaeque descriptio. Auctore Wenceslao Godreccio; et correctore Andrea Pograbio Pilsnensi" вийшов у Венеції 1570 р. як окрема публікація.
1570 р.

Немає коментарів:

Дописати коментар