неділя, 3 вересня 2017 р.

Україна на карті "Länder- und Völkerkarte Europas" (Землі й народи Європи) Дітриха Шефера. 1916 р.На карті 1916 р. напис - UKRAINА. На карті 1918 р. напис - UKRAINER (від Пряшівщини аж до Кавказу).  На карті можна побачити локалізацію українців на той час у Європі, а саме, у Пряшівщині, Закарпатті, Підляшші, Холмщині, Надсянні, Берестейщині, Пінщині, Стародубщині, Курській та Воронізькій губерніях, на Кубані, частково у рівнинному Криму і, звичайно, на території сучасної України.
1918 р. Фрагмент карти "Länder- und Völkerkarte Europas"  ("Землі і народи Європи" німецького історика  Дітріха Шефера (мапа 1918 р. зберігається тут: ЦДАЗУ, ф. 17, оп. 1, спр. 29).
 Мапа німецького професора Дітриха Шефера (Dietrich Schäfer; 1845-1929) "Länder- und Völkerkarte Europas"  (Землі і народи Європи) видана у Берліні у 1916 р. Масштаб 1:4 000 000. Перевидавалася неодноразово, зокрема у 1917 р., 1918 р. і т. д. Вона цікава з точки зору розповсюдження європейських народів по континенту під час Першої світової війни. Очевидним є переважання українського населення над російським у Донецькій та Луганській областях.
Мапа показує розселення українців аж до Кавказу по долинах річок Кума та Кубань Кримський півострів заселений переважно татарами. Керченський та Тарханкутський півострови та прибережна зона – українцями, а центральні райони – німцями та українцями.
1916 р. Фрагмент карти
1916 р. Фрагмент карти
1916 р. Фрагмент карти
1916 р. Фрагмент карти

1918 р. Легенда до карти "Länder- und Völkerkarte Europas"Немає коментарів:

Дописати коментар