середа, 7 червня 2017 р.

1937 р. Етнічна карта українських земель (з «АТЛЯСУ УКРАЇ́НИ Й СУМЕЖНИХ КРАЇ́В»)


Володимир Кубійович – географ, демограф, енциклопедист, організатор української науки. Дослідник і популяризатор географії, українського етносу на теренах України та поза ними.
«АТЛЯС УКРАЇНИ Й СУМЕЖНИХ КРАЇВ» – великий картографічний твір за редакцією професора Володимира Кубійовича.  Атлас виданий у 1937 р. (видавець - Український видавничий інститут у Львові). Автори -  українські  географи і вчені суміжних наук в окупованій Галичині (В. Кубійович, В. Дорошенко, Е. Жарський, І. Зелінський, І. Зубик, В. Іванис, І. Іваницький, І. Крип’якевич, М. Кулицький, Л. Лукасевич, Ю. Полянський, М. Мельник, С. Пастернак, В. Садовський, І. Тесля, І. Федів, В. Чередієв, Є. Храпливий та ін.). Приблизно дві третини карт належить В. Кубійовичу (частина з них у співавторстві).
Немає коментарів:

Дописати коментар